Adria.ma
03.05.07,14:25
Ako mám postupovať pri vystavovaní faktúr a pri vyčíslení DPH z bežiacich zmlúv. Zmluvy sú na obdobie jedného roka od podpisu zmluvy. Počas celého obdobia jedného roka sú klientovi poskytované informačné služby.
Čiastka je fakturovaná po podpise zmluvy.
Avšak.... Stali sme sa platcami DPH v priebehu trvania zmluvy. Čo teraz s DPH? Budem dofakturovávať DPH len za obdobie odkedy sme platcami DPH, alebo sa berie posledný dátum dodania služby za dátum, kedy má byť DPH vyčíslené naneskôr (§ 19 ods. 3,4 zákona o DPH ). Tým pádom by sa dalo predpokladať, že celá táto čiastka, keďže posledný deň dodania služby je po termíne registrácie platcu DPH, je daňovým základom....
Asi to znie domotane, ale sama mám z toho hokej. Je tu kombinácia viacerých faktov - platba pred ukončením dodávania služby pred registráciou platcu, posledný deň dodania služby až po registrácii platcu DPH a s pomaly ročným odskokom...
Mali ste takýto prípad? Prosím o radu.
Vďaka
m.hladka
03.05.07,14:11
Ja by som to riešila asi takto: Urobila by som k poslednému dňu ako neplatca DPH faktúru (posledný deň neplatcom DPH, teda bez DPH) a oznámil by som, odberateľovi zmenu, že sa firma od toho dňa stala platcom DPH a zároveň by som prirpavila dodatok zmluvy pre ďalšie obdobie, ktoré by sa už fakturovalo s DPH. Záleži od dohody. či sa sumy navyšia, alebo budú všetne) A ďalej by sa už fakturovali práce s DPH, alebo ešte rozdiel by sa dofakturoval s DPH, ak sa práce prelínali cez dátum registrácie pre DPH.
beroun
03.05.07,22:38
Ak boli faktúry vystavené pred tým než ste sa stali "platiteľmi DPH" tak by sa nemalo nič opravovať alebo dofakturovávať DPH. Toto platí samozrejme za predpokladu, že ste mohli v zmysle zákona o DPH vystaviť faktúru skôr ako ste sa stali "platiteľmi DPH" bez DPH a nechceli tým obísť zákon. Príklad: podľa zmluvy máte fakturovať po skončení štvrťroka a vy ste vystavili faktúru na začiatku štvrťroka aby ste tam nemuseli dávať DPH lebo na začiatku štvrťroka ste neboli "platiteľmi DPH". Tento postup nie je správny.
Adria.ma
05.05.07,09:34
Ak boli faktúry vystavené pred tým než ste sa stali "platiteľmi DPH" tak by sa nemalo nič opravovať alebo dofakturovávať DPH. Toto platí samozrejme za predpokladu, že ste mohli v zmysle zákona o DPH vystaviť faktúru skôr ako ste sa stali "platiteľmi DPH" bez DPH a nechceli tým obísť zákon. Príklad: podľa zmluvy máte fakturovať po skončení štvrťroka a vy ste vystavili faktúru na začiatku štvrťroka aby ste tam nemuseli dávať DPH lebo na začiatku štvrťroka ste neboli "platiteľmi DPH". Tento postup nie je správny.
No, dilemou v mojom prípade je, že po podpise zmluvy sa fakturuje celá 12 mesačná platba za služby. Avšak v zmysle § 19 ods. 3 zákona o DPH sa za deň dodania služby považuje deň, kedy je posledný dátum dodania služby.
Ak by faktúry neboli zaplatené - božská moc - dofakturovalo by sa DPH k poslednému dátumu trvania zmluvy. Ale.. úhrady za tieto služby nabehli ešte v prvý štvrťrok, vtedy sme platcami neboli. /a teraz do toho vstupuje aj § 19 ods. 4/
A tak mi ostáva pár otázok - dofakturovať DPH z plnej čiastky za službu, keďže posledný deň dodania služby je po termíne, keď sme sa stali platcami?
- dofakturovať do DPH iba alikvotnú časť - od obdobia kedy sme sa stali platcami?
- kedysi dávno som čítala príspevok presne k tejto téme, ale za svätého si nespomeniem, mám však pocit, že musím vystaviť DPH na plnú čiastku dohodnutej platby za služby.

Nemáte s tým niekto skúsenosti?
Vďaka
Monika Kováčová
05.05.07,10:26
Myslím si, že daňová povinnosť DPH je v tvojom prípade zo zmlúv vysporiadaná podľa § 19 odstavec 4 (4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Adria.ma
05.05.07,10:41
Myslím si, že daňová povinnosť DPH je v tvojom prípade zo zmlúv vysporiadaná podľa § 19 odstavec 4 (4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Takže, ak tomu dobre rozumiem.
Platbu sme prijali v prvom štvrťroku 2007. Platcom DPH sme sa stali k 1.4.2007. Služba je poskytovaná od 1.1.2007 do 31.12.2007.
A moja daňová povinnosť bude vyčíslená k 1.4.2007 zo sumy napr. 10.000,-Sk (celoročný poplatok) vo výške 1.900,-Sk.
Alebo to bude -

2.500,- Sk nezdaň.
7.500,-Sk daň základ
1.425,-Sk DPH (dorúbenie dane k službe)

Podľa logiky a v súlade s § 19 ods. 3 (dodanie služby 31.12.2007), 4 (prijatie zálohy v I.Q 2007) zákona o DPH by som ale použila dorúbenie z celej čiastky k 1.4.2007. Myslím, že to má logiku, či nie?

Dôvod: Celú čiastku sme s najväčšou pravdepodobnosťou oprávnený fakturovať až posledný deň zmluvy, avšak platbu sme prijali skôr. To však neznamená, že máme povinnosť platiť daň iba z alikvotnej časti. Pretože oficiálne sa má vystaviť faktúra až po dodaní služby, resp. čiastkovej dodávky ak je to v smluve uvedené. Inak sa vystavuje proforma faktúra s vystavením vyúčtovacej faktúry k zálohe do 15 dní od prijatia preddavku.
Vysomárila som sa z toho dobre?
Monika Kováčová
05.05.07,10:49
Nie, ja by som o DPH neúčtovala vôbec. Deň dodania je v období, kedy nie ste platcami DPH.
Monika Kováčová
05.05.07,10:52
okrem toho veľmi často som tu spomínala súdny spor Nová scéna a Vondráčková. Podobný prípad je tvoj:
http://www.porada.sk/t47861-nie-som-platca-dph-ale-mam-ju-platit.html?highlight=s%FAdny+spor
betka
05.05.07,10:55
Ešte aby sme mali nad čím rozmýšľať.
Zoberme si situáciu, čo ak poskytujete informačné služby aj neplatcom DPH? Ak budete im FA aj DPH, vtedy môže klient od zmluvy odstúpiť, pretože pre neho sa služba zvýši. Máte komplikovanú situáciu.
Ak poskytujete služby len plátcom DPH, tam by som urobila dodatok k zmluve, nakoľko ste sa stali plátcom DPH, v článku cena, by som uviedla, že sa jedná o cenu bez DPH, tu by ste potom problém nemali mať, ak keď vyfakturujete na konci obdobia. (odberateľ si DPH odpočíta..)

Ale ako sa zachovajú k dodatku neplátci DPH, pretože pre nich je suma konečná. Buď budete niečo strácať (ročne bola dohoda napr. 100 tis. Sk, a tu už nebude Váš výnos 100 tis. (príjem) Sk, ale len 84 033, Sk.
Skúste sa s neplátcami dohodnúť dodatkom ako budete postupovať, buď:
1. upravíte cenu služby, ak nebudú súhlasiť na 84 033,
2. dohodnete sa na ZD 100 tis. +DPH (najvýhodnejšie pre Vás)
3. v dodatku si dohodnete kompromis, t.j. napr. cenu napr. 92 tis. +DPH..
Monika Kováčová
05.05.07,11:00
Vy ste v 1Q prijali zálohu alebo plnenie? Lebo to je veľký rozdiel. Ako znie zmluva? Klient zaplatí predom a na základe toho mu poskytujete služby, alebo klient zaplatí preddavok a potom mu robíte doúčtovanie?
betka
05.05.07,11:13
Pokiaľ ste neboli plátcom DPH v 1.Q neriadili ste sa zákonom o DPH, nemuseli ste vystavovať FA pod+a par.71
Ak prijmete platbu ako plátca DPH z bežiacich zmlúv, potom ste povinný vystaviť FA do 15 dní od prijatia platby, pričom daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby.
Ak máte dohodnuté z odberateľmi služby ročné platby, a nebudú Vám chodiť platby na účet (hot.) budete FA na konci obdobia ako máte v zmluvne dohodnuté, len treba ten dodatok...
Monika Kováčová
05.05.07,11:16
betka, ale pýtajúca sa ma problém, že prijala platbu za službu podľa zmluvy predtým, než bola platcom DPH. Podľa mňa dodatok k zmluve netreba, plnenie je vysporiadané (par. 19 odstavec 4 - vznik daňovej povinnosti). Iné je už potom riešenie budúceho roka : nová zmluva + DPH rovnako aj faktúra.
Adria.ma
05.05.07,11:16
Vy ste v 1Q prijali zálohu alebo plnenie? Lebo to je veľký rozdiel. Ako znie zmluva? Klient zaplatí predom a na základe toho mu poskytujete služby, alebo klient zaplatí preddavok a potom mu robíte doúčtovanie?
V podstate je správny prvý variant - klient zaplatí predom a na základe toho mu poskytujeme služby. Ale v zmluve to nie je striktne uvedené. Tešilo by ma, ak by sme DPH nemuseli vyúčtovávať, práve preto, že drvivá väčšina našich klientov nie sú platcami DPH.
Monika Kováčová
05.05.07,11:18
Robíte nejaké doúčtovanie klientom?
Adria.ma
05.05.07,11:22
Robíte nejaké doúčtovanie klientom?
Zatiaľ sa nič také nedialo. Jednoducho je to akoby poplatok za informácie. A vlastne sa od zmluvy nedá počas trvania obdobia poskytovania služieb odstúpiť, iba na základe reklamácie, kedy sa preukáže, že si neplníme svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Len je problémom, že v zmluve nie je uvedené, kedy je povinnosť fakturovať. Jednoducho je tam iba uvedené, že faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej vystavenia.
Obávam sa, že bude treba zmluvu spresniť, že?
Adria.ma
05.05.07,11:24
Zatiaľ sa nič také nedialo. Jednoducho je to akoby poplatok za informácie. A vlastne sa od zmluvy nedá počas trvania obdobia poskytovania služieb odstúpiť, iba na základe reklamácie, kedy sa preukáže, že si neplníme svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Len je problémom, že v zmluve nie je uvedené, kedy je povinnosť fakturovať. Jednoducho je tam iba uvedené, že faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej vystavenia.
Obávam sa, že bude treba zmluvu spresniť, že?
Je to tvrdší oriešok, pretože z každej strany je tu hranica, ktorú nemožno prekročiť - zákon o DPH. Je možné, že požiadam o písomné stanovisko nejakého renomovaného audítora.
Monika Kováčová
05.05.07,11:28
Požiadaj, ale zatiaľ trvám na názore: podľa § 19 odst. 4 je deň dodania dňom prijatia platby. U teba vysporiadané.
Adria.ma
05.05.07,11:31
Požiadaj, ale zatiaľ trvám na názore: podľa § 19 odst. 4 je deň dodania dňom prijatia platby. U teba vysporiadané.
Vďaka za názor, trochu si to ešte prebehnem doma. Nechcem to komplikovať, ale je dôležité, aby bolo vystavovanie faktúr, ako aj vyčísľovanie DPH v súlade so zákonom o DPH. Nechcela by som sa dožiť situácie, že mi daňová kontrola vytkne môj postup.
Ešte raz vďaka.