rommy
04.05.07,19:17
Ahoj poraďáci, chcela by som vás poprosiť o radu. Otvorili sme novú prevádzku konkrétne predajňu nových vozidiel, ktoré nám budú dodávané z Rakúska. Vyžaduje sa komunikácia v angličtine a takisto aj faktúry budú v ang. jazyku. Šéf sa rozhodol zaplatiť si kurz aj pre seba, pre vedúceho predaja a pre moju maličkosť ako účtovníčku. Čítala som že by to bol uznaný daňový výdavok, len by som sa vás chcela opýtať či máte rovnaký názor?
Danila
04.05.07,19:20
Ahoj poraďáci, chcela by som vás poprosiť o radu. Otvorili sme novú prevádzku konkrétne predajňu nových vozidiel, ktoré nám budú dodávané z Rakúska. Vyžaduje sa komunikácia v angličtine a takisto aj faktúry budú v ang. jazyku. Šéf sa rozhodol zaplatiť si kurz aj pre seba, pre vedúceho predaja a pre moju maličkosť ako účtovníčku. Čítala som že by to bol uznaný daňový výdavok, len by som sa vás chcela opýtať či máte rovnaký názor?Ja celkom určite áno.
rommy
04.05.07,19:29
Ďakujééééééém :D Prajem príjemný víkend všetkým:)
koňo
04.05.07,20:06
Rommy
neprezentujte kurz ako naučenie sa angličtiny od začiatku, ale ako o doškoľovanie alebo precvičenie konverzácie v angličtine. Mohli by ste dostať do problémov pri daňovej kontrole aj pri právnickej osobe, aj pri závislej činnosti.
Čo sa týka teba, odporúčam pripraviť argumenty pre obhájenie potreby znalosti jazyka, aby sa preukázal súvis s podnikaním.
Paula
04.05.07,20:20
[quote=koňo;457879]Rommy
neprezentujte kurz ako naučenie sa angličtiny od začiatku, ale ako o doškoľovanie alebo precvičenie konverzácie v angličtine. /quote]

Nesúhlasím....môj nový obchodný partner, moja nová potreba súvisiaca s dosahovaním príjmov :) ...a ak neviem ani "ň", musím na to ísť od začiatku. Nemôže odo mňa žiadna vyššia moc žiadať, aby som si platila tlmočníka, alebo zamestnala človeka iba pre potreby tlmočenia. Navyše ten tlmočník asi nebude ovládať aj účtovníctvo (a teda ani nebude vedieť zodpovedne informovať o behu mojej firmy)........môj názor. Nevidím problém v účtovaní do nákladov aj kurz pre začiatočníka.
Zita5
04.05.07,20:31
Ešte prilepím tu Pokyn DRSR
andrej_rv
04.05.07,20:32
Príklad citovaný z Pokynu DRSR k uplatneniu výdavkov na vzdelávanie a rekvalifikáciu do daňových výdavkov podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_vzdel.doc ):

Príklad
Podnikateľ zaoberajúci sa obchodnou činnosťou má záujem obchodovať na zahraničnom trhu. Vzhľadom na skutočnosť, že neovláda žiadny cudzí jazyk a rokovacím obchodným jazykom je vo väčšine prípadov anglický jazyk, zaplatí si jazykový kurz v jazykovej škole, ktorej jedným z programov je aj výuka anglického jazyka priamo v anglicky hovoriacej krajine. Pretože sa podnikateľovi začínajú ponúkať možnosti na obchodnú spoluprácu v zahraničí a potrebuje sa urýchlene naučiť anglický jazyk vyberie si takýto kurz v Austrálii kde je predpoklad rýchlejšieho naučenia sa jazyka. Podnikateľovi vzniknú náklady nielen so samotným jazykovým kurzom v zahraničí ale aj náklady súvisiace s cestou do tejto krajiny a to letenka, letiskové poplatky, ubytovanie, strava. Keďže podnikateľ získava nové poznatky ide o zvyšovanie kvalifikácie. Potrebu takéhoto jazykového kurzu musí preukázať v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov a to napr. preukázaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov so zahraničím alebo zámerom na rozvoj takýchto vzťahov v budúcnosti. Až po splnení tejto podmienky ide o daňový výdavok podnikateľa podľa § 19 zákona o dani z príjmov.
Vyššie uvedené súvisiace výdavky so zahraničným jazykovým kurzom ako sú letenka, letiskové poplatky, ubytovanie sú za splnenia podmienok definovaných zákonom o cestovných náhradách daňovým výdavkom daňovníka podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
rommy
05.05.07,10:06
Presne, toto som čítala a tohto som sa aj chytila, len som chcela vedieť aj názor ostatných...