VieraK.
06.05.07,10:44
Prosím o radu. Firma A zamestnáva zamestnancov, ktorí však pracujú pre firmu B. Firma B zabezpečuje upratovacie služby, ktoré však vykonávajú zamestnanci firmy A. Čistiace prostriedky a všetky potrebné pomôcky (odev, obuv, elektrospotrebiče na upratovanie) nakupuje firma A. Firma A chce mesačne prefakturovávať firme B tieto náklady - mzdy zamestnancov, spracovanie miezd účt. firmou (účt. firma nie je platcom DPH- faktúry vystavuje firme A bez DPH), nákup čistiacich prostriedkov a ostatné režijné náklady (cestovné, telefón a pod.). Ako má vystavovať faktúru? Čo má vystaviť s DPH a čo bez DPH? Z čoho si na druhej strane môže opočítavať DPH ( z čistiacich prostriedkov, z elektrospotrebičov, z telefónov...)? Čo vlastne táto firma A poskytuje firme B - služby? Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Je to veľmi zamotatný prípad.
Zoltán Kovács
06.05.07,10:50
Prosím o radu. Firma A zamestnáva zamestnancov, ktorí však pracujú pre firmu B. Firma B zabezpečuje upratovacie služby, ktoré však vykonávajú zamestnanci firmy A. Čistiace prostriedky a všetky potrebné pomôcky (odev, obuv, elektrospotrebiče na upratovanie) nakupuje firma A. Firma A chce mesačne prefakturovávať firme B tieto náklady - mzdy zamestnancov, spracovanie miezd účt. firmou (účt. firma nie je platcom DPH- faktúry vystavuje firme A bez DPH), nákup čistiacich prostriedkov a ostatné režijné náklady (cestovné, telefón a pod.). Ako má vystavovať faktúru? Čo má vystaviť s DPH a čo bez DPH? Z čoho si na druhej strane môže opočítavať DPH ( z čistiacich prostriedkov, z elektrospotrebičov, z telefónov...)? Čo vlastne táto firma A poskytuje firme B - služby? Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Je to veľmi zamotatný prípad.

Ja by som to bral ako subdodávka. Firma B má zmluvu na upratovanie priestorov, s touto prácou poverí firmu A. Takže firma A poskytuje firme B služby. Ak je firma A platiteľom dph, tak svoje služby účtuje firme B s vyčíslením dph.
VieraK.
06.05.07,11:10
Ďakujem za radu. Firma A je platiteľom DPH, teda vystaví faktúru za služby poskytnutné v tom a v tom mesiaci v sume ......Sk + 19 % DPH? V sume služieb teda budú zahrnuté všetky spomínané náklady?
Zoltán Kovács
06.05.07,11:12
Ďakujem za radu. Firma A je platiteľom DPH, teda vystaví faktúru za služby poskytnutné v tom a v tom mesiaci v sume ......Sk + 19 % DPH? V sume služieb teda budú zahrnuté všetky spomínané náklady?

Áno, suma zahrňa všetky náklady na poskytnuté služby (vrátane miezd zamestnancov) + zisk firmy A.