Vlastas
07.05.07,09:24
Prosím o Váš názor. Sme dodavateľsko montážna firma. Máme zákazníka ktorý nás požiadal o opravu ústredne /ktorú od nás ani nekúpil/ okamžite do 24 hod. lebo sa sťahujú, potrebujú to a budú veľmi radi ak im to spravíme. Poslali objednávku na vykonanie tejto opravy, na objednávke však nie je doprava. My sme v BB a oni BA. Vyfakturovali sme aj dopravu BB-BA a spať, nakoľko sme nemali inú prácu v BA. Že nesúhlasia s fakturovanou dopravou sa vyjadrili až v tedy, keď sme urgovali neuhradenú faktúru. Dokonca tú faktúru nemajú ani v účtovníctve a tvrdia, že si dopravu neobjednali a tak faktúru nebudú vôbec hradiť. Navrhli sme im aj niekoľko riešení no nie sú schopní sa na ničom dohodnúť.
Nakoľko sú po splatnosti 3 mesiace, konateľ navrhol dať ich na súd.
Pýtam sa, musí byť doprava na objednávke, nikdy sme doteraz namali takýto problém a už to robíme 13 rokov. Rieši túto problematiku nejaký §??
Ďakujem za akýkoľvek názor.
Orsz
07.05.07,09:30
Prosím o Váš názor. Sme dodavateľsko montážna firma. Máme zákazníka ktorý nás požiadal o opravu ústredne /ktorú od nás ani nekúpil/ okamžite do 24 hod. lebo sa sťahujú, potrebujú to a budú veľmi radi ak im to spravíme. Poslali objednávku na vykonanie tejto opravy, na objednávke však nie je doprava. My sme v BB a oni BA. Vyfakturovali sme aj dopravu BB-BA a spať, nakoľko sme nemali inú prácu v BA. Že nesúhlasia s fakturovanou dopravou sa vyjadrili až v tedy, keď sme urgovali neuhradenú faktúru. Dokonca tú faktúru nemajú ani v účtovníctve a tvrdia, že si dopravu neobjednali a tak faktúru nebudú vôbec hradiť. Navrhli sme im aj niekoľko riešení no nie sú schopní sa na ničom dohodnúť.
Nakoľko sú po splatnosti 3 mesiace, konateľ navrhol dať ich na súd.
Pýtam sa, musí byť doprava na objednávke, nikdy sme doteraz namali takýto problém a už to robíme 13 rokov. Rieši túto problematiku nejaký §??
Ďakujem za akýkoľvek názor.

Z právneho hľadiska by doprava,ak sa fakturuje mala byť vopred dohodnutá, a to hlavne v takýchto prípadoch. Niekedy ako akceptácia fakturácie je úhrada, ale keďže úhradu odmietajú, mám obavy, že pravda je na ich strane. Viem o jednom podobnom spore, a pokiaľ to nebolo súčasťou dohody, a odberateľ to neakceptoval, nezaplatil, musel dodávateľ stiahnuť takúto fakturáciu. Neviem aká je to suma, či je významná. Niekedy je možno lepšie zakomponovať výdavky na cestu do ceny montáže. Z praxe viem, že mnoho firiem nerobí takéto problémy, a vedia, že aj preprava niečo stojí, ale narazili ste zrejme na "držgrošov".