iiiii
07.05.07,09:46
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Keď kúpim nehnuteľnosť na podnikanie, môžem si odpočítať celú DPH?
evina
07.05.07,10:06
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Keď kúpim nehnuteľnosť na podnikanie, môžem si odpočítať celú DPH?

Ak ju budeš používať skutočne len na podnikanie, tak áno...
Monika Kováčová
07.05.07,10:06
áno .
Milan Benka
07.05.07,10:10
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Keď kúpim nehnuteľnosť na podnikanie, môžem si odpočítať celú DPH?

Keďže si napísala málo informácii, odpoviem citátom zákona:

§ 49
Odpočítanie dane platiteľom(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.


(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň


a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
b) ním uplatnená zo služieb a z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4 a ním uplatnená z tovaru, pri ktorom je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 7,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.


(3) Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskych spoločenstiev, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskych spoločenstiev.


..........................

Má to viac súvislosti.
Lenka510
07.05.07,11:06
Dobrý deň, dosť súrne by som potrebovala poradiť. naša firma sa zaoberáme dovozom jazdených automobilov , ale výnimočne sme doviezli nový automobil z CZ a na polícii od nás pýtajú potvrdenie o tom, že sme platcami DPH. Musí ho vystaviť DÚ, alebo ja si ho napíšem a oni mi ho potvrdenia, pretože na DU im to bude trvať nekonečne dlho:mee: Neviete kde by som našla nejaký vzor toho tlačiva? Vopred ďakujem.
Orsz
07.05.07,11:07
Dobrý deň, dosť súrne by som potrebovala poradiť. naša firma sa zaoberáme dovozom jazdených automobilov , ale výnimočne sme doviezli nový automobil z CZ a na polícii od nás pýtajú potvrdenie o tom, že sme platcami DPH. Musí ho vystaviť DÚ, alebo ja si ho napíšem a oni mi ho potvrdenia, pretože na DU im to bude trvať nekonečne dlho:mee: Neviete kde by som našla nejaký vzor toho tlačiva? Vopred ďakujem.

Stačí Váš hlavičkový papier, napísať krátky oznam a ktomu priložiť kópiu prefotenej kartičky, ktorú Vám vydal DU pri registrácii za platcu DPH.