gabuš
07.05.07,13:39
Dobrý deň,

ako mám postupovať v takomto prípade:

- máme zamestnanca, ktorý je od 16.4.2007 na PN. V stredu minulý týždeň t. j. 2.5.2007 nám oznámil, že vo štvrtok ukončí PN a v piatok príde do práce. Do dnešného dňa nenastúpil do práce ( t. j. 7.5.2007 ), ani neoznámil z akého dôvodu nepríde. Nič o oňom nevieme, kontakt naňho nemáme. Informovali sme sa u jeho lekárky, či je ešte PN. Ona nám povedala, že PN ukončila 3.5.2007.

Chceli by sme tomuto zamestnancovi dať výpoveď. Je to problémový zamestnanec. Aký paragraf by sme mohli použiť v prípade keď chceme s ním okamžite skončiť pracovný pomer ( k 9.5.2007). Prosím o radu ako mám ďalej postupovať.

Ďakujem.
Tweety
07.05.07,13:41
A je ten zamestnanec ešte v skúšobnej dobe? pretože ak je, tak PP môžete skončiť kedykoľvek. AK nie, tak nebude to také ľahké, najpr. porušenie pracovnej disciplíny- oznámiť zamestnancovi, a až potom by sa dalo uvažovať o okamžitom skončení PP.
Dadena
07.05.07,13:49
Posielam Vám vzory listov, ktoré sa dajú vo Vašom prípade použiť. Odporúčam poslať listovú zásielku doporučené do vlastných rúk.
Chobot
07.05.07,14:00
Dobrý deň,

ako mám postupovať v takomto prípade:

- máme zamestnanca, ktorý je od 16.4.2007 na PN. V stredu minulý týždeň t. j. 2.5.2007 nám oznámil, že vo štvrtok ukončí PN a v piatok príde do práce. Do dnešného dňa nenastúpil do práce ( t. j. 7.5.2007 ), ani neoznámil z akého dôvodu nepríde. Nič o oňom nevieme, kontakt naňho nemáme. Informovali sme sa u jeho lekárky, či je ešte PN. Ona nám povedala, že PN ukončila 3.5.2007.

Chceli by sme tomuto zamestnancovi dať výpoveď. Je to problémový zamestnanec. Aký paragraf by sme mohli použiť v prípade keď chceme s ním okamžite skončiť pracovný pomer ( k 9.5.2007). Prosím o radu ako mám ďalej postupovať.

Ďakujem.

Ale hádam adresu jeho trvalého pobytu máte, nie? Tak mu treba poslať najprv doporučene výzvu, aby nastúpil do práce, lebo ak nie, bude to považované za hrubé porušenie prac. disciplíny. Ak nenastúpi, potom dať A a hrubé porušenie - následne výpoveď. nedá sa to urobiť zo dňa na deň, pretože môže sa stať, že je chudák v nemocnici v bezvedomí (napr. mohol mať úraz) a potom celá výpoveď bude neplatná.
gabuš
07.05.07,14:03
- chudákv nemocnici nie je, je z tej istej dediny ako ja. Ten chudáčik úbohý hrá fudbal.

Je u nás zamestnaný od 8.11.2006. Stále sú s ním problémy.
Martinella
07.05.07,14:08
- chudákv nemocnici nie je, je z tej istej dediny ako ja. Ten chudáčik úbohý hrá fudbal.

Je u nás zamestnaný od 8.11.2006. Stále sú s ním problémy.

Aj tak treba postupovať tak ako uviedol chobot.
gabuš
09.05.07,08:54
Už sa konečne dostavil do práce. Dohodli sme sa, že pracovný pomer ukončíme dohodou.

Ďakujem všetkým za rady.