jermen
07.05.07,20:55
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu. Sme spoločnosť(právnická osoba,mesačný platcaDPH), ktorá bude viesť účtovníctvo iným firmám. Fakturovať sa budú účtovné služby, podľa počtu účtovných položiek za mesiac. To znamená, že sa nebude fakturovať nejaký paušál. Problém mám v tom, že pokiaľ sa spracuje účtovný mesiac napr máj, bude aj 20.júna.
Môžem faktúru vystaviť aj s dátumom napr. 23.6. a uviesť do textu faktúry čo? a čo dátum vzniku daňovej povinnosti?
Ako nadefinovať do textu zmluvy práve tieto dátumy?
chanell
07.05.07,20:58
Nadefinuj si do zmluvy, že budeš fakturovať o mesiac pozadu. Vtedy by som do dátumu daňovej povinnosti uviedla dátum kedy fakturuješ. V tomto prípade nie je možné fakturovať skôr a deň dodania služby v podstate je dátum, kedy skončíš s účtovaním.
Nevidela by som v tom problém.
betka
07.05.07,21:51
(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca.Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.
Orsz
07.05.07,21:59
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu. Sme spoločnosť(právnická osoba,mesačný platcaDPH), ktorá bude viesť účtovníctvo iným firmám. Fakturovať sa budú účtovné služby, podľa počtu účtovných položiek za mesiac. To znamená, že sa nebude fakturovať nejaký paušál. Problém mám v tom, že pokiaľ sa spracuje účtovný mesiac napr máj, bude aj 20.júna.
Môžem faktúru vystaviť aj s dátumom napr. 23.6. a uviesť do textu faktúry čo? a čo dátum vzniku daňovej povinnosti?
Ako nadefinovať do textu zmluvy práve tieto dátumy?

Účtovníctvo sa spracováva mesiac pozadu, takže je úplne jasné, že k poslednému dňu v mesiaci, za ktorý sa účtuje nemôže byť účtovníctvo dodané, stačí výpis z banky, ktorý je napr. k 31.3., ale dátum podania 2.4, pochopiteľne nemohol byť výpis k dispozícii 31.3. Takže deň dodania je posledný deň spracovania-za mesiac 3/07 napr. 20.4. Ja robím aj mzdy - k dátumu napr. 10.dňa, alebo k 15.dňu, a fakturujem nielen za účtovníctvo, ale aj za mzdy, je jasné, že spracované sú toho dňa, pretože je to vo výkazoch.
Orsz
07.05.07,22:05
(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca.Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.


Betka, podľa mňa je toto trochu o niečom inom. O opakovanom plnení podľa tohto možno hovoriť, ak sa fakturuje paušál, napr.mesačne. Pri položkách je každý mesiac iná čiastka, i keď ide o opakovanú službu, služba je dodaná dňom posledného spracovania. Takto nám fakturuje aj audítor audítorské práce za mesiace - dňom spracovania.Tento paragraf /citovaný zo zákona/ používam najmä pri fakturácii mesačného paušálu pri energiách a nájomnom pre nájomníkov.
Johanka
08.05.07,08:37
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu. Sme spoločnosť(právnická osoba,mesačný platcaDPH), ktorá bude viesť účtovníctvo iným firmám. Fakturovať sa budú účtovné služby, podľa počtu účtovných položiek za mesiac. To znamená, že sa nebude fakturovať nejaký paušál. Problém mám v tom, že pokiaľ sa spracuje účtovný mesiac napr máj, bude aj 20.júna.
Môžem faktúru vystaviť aj s dátumom napr. 23.6. a uviesť do textu faktúry čo? a čo dátum vzniku daňovej povinnosti?
Ako nadefinovať do textu zmluvy práve tieto dátumy?
.... a to ešte prax prinesie prípady, že účtovníctvo za máj nebude spracované ešte vo februári budúceho roka :--- .
matuma
08.05.07,09:39
K tejto téme by som sa ešte rada spýtala na skutočnosť, že na konci roka je účtovníctvo za mesiac december spracované v ideálnom prípade do konca januára nasledujúceho roku. Ako správne zaúčtovať faktúru od dodávateľa (spracovateľa účtovníctva)? Cez účet 323, alebo 383?
FAA
08.05.07,10:12
K tejto téme by som sa ešte rada spýtala na skutočnosť, že na konci roka je účtovníctvo za mesiac december spracované v ideálnom prípade do konca januára nasledujúceho roku. Ako správne zaúčtovať faktúru od dodávateľa (pracovateľa účtovníctva)? Cez účet 323, alebo 383?

Skúste to cez 518 dňom vystavenia faktúry a môžete pokojne spávať.
Účet 323?
Anja111
08.05.07,10:24
K tejto téme by som sa ešte rada spýtala na skutočnosť, že na konci roka je účtovníctvo za mesiac december spracované v ideálnom prípade do konca januára nasledujúceho roku. Ako správne zaúčtovať faktúru od dodávateľa (pracovateľa účtovníctva)? Cez účet 323, alebo 383?
V roku, za ktorý je účtovníctvo spracovávané, napr. za december 2006, účtuješ 518/326.
V roku, kedy je účtovníctvo za december vyfakturované, napr. január 2007, účtuješ 326/321.
Orsz
08.05.07,11:55
K tejto téme by som sa ešte rada spýtala na skutočnosť, že na konci roka je účtovníctvo za mesiac december spracované v ideálnom prípade do konca januára nasledujúceho roku. Ako správne zaúčtovať faktúru od dodávateľa (pracovateľa účtovníctva)? Cez účet 323, alebo 383?


Ja by som to účtovala cez 326. Na konci roka vytvoriť náklad cez nevyfaktúrovanú dodávku 518/326, a v januári nasledujúceho roku 326/321.
Rezervu by som netvorila, keďže mám faktúru do uzávierky, teda do 31.3.nasledujúceho roka.
Orsz
08.05.07,11:56
Skúste to cez 518 dňom vystavenia faktúry a môžete pokojne spávať.
Účet 323?


FAA - nechápem ako to bolo myslené - a čo časové rozlíšenie nákladov? Nemôžem sa predsa riadiť dňom vyhotovenia faktúry. Ale obdobím, ktorého sa to týka.
Anja111
08.05.07,12:10
Ja by som to účtovala cez 326. Na konci roka vytvoriť náklad cez nevyfaktúrovanú dodávku 518/326, a v januári nasledujúceho roku 326/321.
Rezervu by som netvorila, keďže mám faktúru do uzávierky, teda do 31.3.nasledujúceho roka.
... samozrejme, máš pravdu.
matuma
09.05.07,19:35
No predstavte si ten paradox, že z daň. riaditeľstva odporúčali vytvoriť rezervu (akurát neviem či daňovú alebo nedaňovú) a auditor doporučoval účet 383-výdavy budúcich období.
Nad účtom 326-nevyfaktúrovaná dodávka som tiež rozmýšlala, lenže spracovanie účtovníctva za december uskutočnil dodávateľ až v januári a teda podľa mňa nemôže ísť o nevyfaktúrovanú dodávku k 31.12. ak na faktúre bude dodanie služby v januári.
Anja111
09.05.07,19:55
No predstavte si ten paradox, že z daň. riaditeľstva odporúčali vytvoriť rezervu (akurát neviem či daňovú alebo nedaňovú) a auditor doporučoval účet 383-výdavy budúcich období.
Nad účtom 326-nevyfaktúrovaná dodávka som tiež rozmýšlala, lenže spracovanie účtovníctva za december uskutočnil dodávateľ až v januári a teda podľa mňa nemôže ísť o nevyfaktúrovanú dodávku k 31.12. ak na faktúre bude dodanie služby v januári.
Rezervu nebudeš tvoriť preto, lebo do termínu podania DP, t.j. do 31.3. budeš mať faktúru. A 326 - Nevyfakturované dodávky účtuješ preto, lebo budeš poznať aj výšku faktúry (sumu).
Orsz
09.05.07,20:46
No predstavte si ten paradox, že z daň. riaditeľstva odporúčali vytvoriť rezervu (akurát neviem či daňovú alebo nedaňovú) a auditor doporučoval účet 383-výdavy budúcich období.
Nad účtom 326-nevyfaktúrovaná dodávka som tiež rozmýšlala, lenže spracovanie účtovníctva za december uskutočnil dodávateľ až v januári a teda podľa mňa nemôže ísť o nevyfaktúrovanú dodávku k 31.12. ak na faktúre bude dodanie služby v januári.

Ale účet 383 je tiež správny.
matuma
14.05.07,13:06
Ďakujem za odpovede.