petulik
08.05.07,01:10
Ahojte,

mam na Vas dve otazky a budem vam velmi vdacny za Vasu pomoc.

1. V marci som podal danove priznanie a tento rok mi to vyslo tak, ze danovy urad mi musi vratit 40000skk preplatok, ktore som zaplatil minuly rok na preddavkoch. Zatial mi vsak nic nevratili. Chcel by som vediet dokedy mi preplatok musia vratit a ci to musim nejak urgovat, alebo ci mam len cakat?

2. Dalsia otazka sa tyka socialnych odvodov. V septemebri 2006 som prerusil na 6 mesiacov zivnost a doklad o preruseni som zaniesol na Socialnu poistovnu, kde mi povedali, ze do marca 2007 nemusim platit odovody , ale potom ked zacne moja zivnostenska cinnost znova, mam zas platit odvody a tak som aj spravil. Teraz vsak bol na socialnej poistovni moj kamarat, ktory mal ten isty problem a vsak jemu povedali, ze ked mu zivnost opat zacne musi sa znova zaregistrovat na socialnej poistovne, ja som vsak tak nespravil a len som od marca normalne platil odvody. problem je, ze teraz som na dlhsie casove obdobie odcestovany v zahranici, takze tam ist nemozem. Viete mi v tom poradit? dakujem
betka
08.05.07,08:28
§ 63
Daňové preplatky a úrok
(1) Daňový preplatok (ďalej len "preplatok") je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.

(2) Preplatok sa použije na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu prípadného daňového nedoplatku inej dane. O prevedení preplatku na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu daňového nedoplatku inej dane sa daňový dlžník vyrozumie. Za deň úhrady tohto daňového nedoplatku sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni vzniku preplatku.

(4) Ak nemožno preplatok použiť podľa odsekov 2 a 3, správca dane na žiadosť daňového subjektu tento preplatok vráti, ak je väčší ako 100 Sk. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie; preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona, 6ec) najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku. Ak sa žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola podaná po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 45). Žiadosť o vrátenie preplatku alebo o jeho preúčtovanie nepodlieha správnym poplatkom.

(5) Ak nepožiada daňový subjekt, ktorého daňová povinnosť už úplne zanikla, o vrátenie daňového preplatku do troch rokov od konca roku, v ktorom nadobudol právoplatnosť posledný platobný výmer na daň, na ktorej je preplatok, nárok na vrátenie preplatku zaniká.

(6) Ak vznik preplatku zapríčiní správca dane, a ak ho nemožno použiť podľa odsekov 2 a 3, vráti preplatok bez žiadosti do 15 dní od jeho zistenia. Ak správca dane vráti preplatok po lehote, je povinný zaplatiť daňovému subjektu úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma preplatku podľa tohto zákona vrátená, pričom úrok sa vypočíta zo sumy preplatku a počtu dní jeho zadržania; tento postup sa vzťahuje aj na oneskorené vrátenie preplatku podľa odseku 4.

(7) Proti rozhodnutiu správcu dane o žiadosti o vrátenie preplatku môže daňový subjekt podať odvolanie do pätnástich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
Liptáčik
08.05.07,09:52
Do SP si oznámil na tlačive Registračný list FO prerušenie živnosti. Na tom istom tlačive - je potrebné ho vypísať znouvu je potrebné oznámiť ukončenie prerušenia živnosti.
petulik
08.05.07,15:50
Dakujem za Vam za odpovede. Kedze som danove priznanie podaval zaciatkom marca, tak mi asi ten preplatok mali vratit, pravda? Akym sposobom to mozem urgovat? a co sa tyka tej socialnej poistovne, tak sme to dohodli tak, ze ten registracny list tam zanesie mama. nebudu problemy s tym, ze zivnost mam uz znova od marca a registracny odovzdam az teraz, ale odvody som od marca platil. A je taka ista povinnost aj na zdravotnu poistovnu? myslel som si, ze ked som odovzdal tlacivo o prerusenie zivnosti, tak tam bolo uvedene, kedy opat zivnost zacne, takze sa to nemusi znova nahlasovat. Mozem za to dostat nejake pokuty, aj ked tie odvody a zdravotne poistenie som od marca riadne platil? Este raz Vam dakujem!
judita1971
08.05.07,16:34
z vlastných skúseností viem, že daňové preplatky vracia daňový úrad v máji. Takže počkaj chvíľu.
veronikasad
08.05.07,17:29
DU začína vracať preplatky až v lehote 30 dní od termínu na podanie daňového priznania, teda najskôr od 2.5.

-------
Veronika
tuta
08.05.07,18:32
Jas mám informácie, že do 10. mája by mali byť preplatky vrátené.
evina
08.05.07,18:50
Jas mám informácie, že do 10. mája by mali byť preplatky vrátené.

Áno najneskôr 10. mája, /resp. 11 ak sa berie do úvahy termín 02.05.2006/ by mali byť všetky preplatky vrátené, lebo tak je to povinný urobiť DÚ zo zákona
§ 63 odst. 4 /Betka citovala už vyššie/:

...preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.