Anna1974
08.05.07,20:05
Dovoľujem si vás poprosiť o radu a usmernenie v tejto veci,kedže som nikdy v takomto prípade neúčtovala :
Firma so sídlom v SR nakupuje materiál zo Švajčiarska, tu to spracuje a vyrobí výrobky, ktoré zašle späť dodávateľovi materiálu. Dodávateľ vystaví faktúru za dodaný materiál, a slovenská firma platí DPH- colný dlh. Príde také oznámenie zo špedičnej firmy o dlhu,ktorý sa musí zaplatiť.To je DPH za dodaný tovar? Ako je to potom pri mesačnej DPH celkovej? To znamená,že táto zaplatená DPH sa potom započíta a akoby zúčtuje mesačným priznaním k DPH? Nie je mi to jasné.
Slovenská firma ked materiál spracuje vystaví faktúru v cudzej mene, v ktorej je materiál akoby vyúčtovaný späť spolu s nákladmi za prácu atď....je správne na tomto mieste samozdanenie? Dakujem za každú radu!