monyka
09.05.07,06:59
Včera som si čítala taký letáčik ohladne miezd v JÚ a tam písali že časť príspevku do SP a ZP čo sa platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov ide do položky "mzdy" a časť čo je povinný platiť zamestnávateľ ide do položky "platby do fondov". Ale doteraz to robila účtovníčka predomnou celú sumu do položky "mzdy".
Do položky "platby do fondov" dávala príspevky čo sa týkalo podnikateľskej činnosti z VZ.
Čo teraz? vie mi niekto poradiť. Je to veľká chyba?
Poradte.
vikinka
09.05.07,05:26
Odvody do poist.vo výške,ktorú platí zamestnanec sa účtujú do miezd a sumu,ktorú platí zamestnávateľ sa účtuje do kolónky platby do fondov.Chyba sa prejaví vo výkaze o PaV.
ZDENIELA
09.05.07,05:27
Ja som tiež preberala účto a pri uzávierke som zistila to isté čo Ty teraz. :( Rok ktorý som chcela uzatvoriť som opravila, čiže preúčtovala správne, minulé roky som nechala tak ako boli. Ak chceš, vždy máš možnosť urobiť opravné daňové výkazy. ;)
Neviem či to je veľká chyba, podľa mňa závisí vždy od človeka - rozumej daňového kontrolóra, ako sa k tomu postaví on. Ale ak máš v účte len takúto chybu, podľa mňa to nie je dôvod nato, aby si v noci nespávala ;)
DanielaSL
09.05.07,05:29
Odvody ktoré sa sťahujú zo mzdy zamestnancovi idú skutočne v JU do výdavkov , ktoré ovplyvňujú základ dane - časť - mzdy. Odvody do SP a ZP , ktoré platí za zamestnanca zamestnávateľ + odvody podnikateľa idú tiež do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane , ale členenie - odvody do fondov. Predchádzajúca účtovníčka to teda nerobila správne. Odporúčam ti to teda ,aspoň odkedy to robíš ty opraviť. Neviem či je za to nejaký postih ,ak sa to robí tak ako si písala, že to robila účtovníčka pred tebou.
blcha
09.05.07,05:29
Daňovo je zo síce jedno, ale skutočne do položky mzdy patrí len to, čo je zamestnancovo. Takže ak na konci mesiaca (alebo roka) sčítaš stĺpec "mzdy", mala by ti vyjsť hrubá mzda zamestnancov za predchádzajúci mesiac (ak boli mzdy a odvody vyplatené riadne v danom mesiaci).
Príspevok zamestnávateľa za zamestnancov je nákladom zamestnávateľa a nie zamestnanca a preto patrí do položky "platby do fondov".
Čo by som urobila ja: staré záznamy by som nemenila, tohtoročné záznamy by som opravila - koniec roka budeš zrejme uzatvárať ty, tak tam bude tvoj podpis ! - a naďalej účtovala tak, ako to má správne byť. Dúfam, že toho na opravovanie nemáš mnoho. Držím palce.
monyka
09.05.07,05:56
Je pravda, že somv noci moc nespala, ale aspoň som na niečo prišla...
Neviem, či sa dobre rozumieme ale uvediem príklad. 7600,- Sk mzda, keď si vezmeme ZP 304,- Sk (za z-ncov platí z-teľ) - mzdy
760,- SK (za z-teľa platí z-teľ) - platby do fondov.
--------
1.064,- Sk spolu.

Dobre tomu chápem?
A nie je potom problém pri RZZP s platbami do fondov, keď sa tam nachádzajú sumy preddavkov, čo súvisia s jeho podnikat. činnosťou?
Ďakujem Vám za rady.
vikinka
09.05.07,06:11
Je pravda, že somv noci moc nespala, ale aspoň som na niečo prišla...
Neviem, či sa dobre rozumieme ale uvediem príklad. 7600,- Sk mzda, keď si vezmeme ZP 304,- Sk (za z-ncov platí z-teľ) - mzdy
760,- SK (za z-teľa platí z-teľ) - platby do fondov.
--------
1.064,- Sk spolu.

Dobre tomu chápem?
A nie je potom problém pri RZZP s platbami do fondov, keď sa tam nachádzajú sumy preddavkov, čo súvisia s jeho podnikat. činnosťou?
Ďakujem Vám za rady.
Áno dobre to chápeš,to je správne účtovanie.Pri RZZP nevidím problém,treba si urobiť členenie sumy preddavkov za SZČO a pri RZZP pekne vidíš,koľko zaplatil SZČO preddavky za rok.
monyka
09.05.07,06:33
Urobila som si lepšiu analytiku. V položke "mzdy" mám SP-z-nec a ZP-z-nec
a v položke "platby do fondov" mám SP- SZČO, ZP- SZČO, SP-z-teľ a ZP-z-teľ. Hor sa do opravy. Ale Ďakujem!