EditaF
09.05.07,09:16
Prosím o radu, máme v prenájme priestory v obchodnom centre. Dali sme urobiť elektroinštaláciu na osvetlenia tovaru, zásuvky v hodnote 110.000.-Sk bez DPH. V zmluve je uvedené, že úpravy robíme na vlastné náklady.
Uvažujem správne ak práce budú 518 a materiál 501 ?.
betka
09.05.07,07:24
Ak ide o elektroinštaláciu na osvetlenie tovaru, kt. tam predtým nebola, čo sa domnievam, že ide o novú elektroinštaláciu, ide o TZ, pričom prenajímateľ musel dať súhlas s vykonaním tohto TZ. TZ je iným majetkom a odpisujete v OS, kde je nehnuteľnosť zaradená (20 rokov)
Ak by išlo o inštaláciu osvetlenia, apr. na nejakom panely, a toto svetlenie nie je súčasťou budovy, ale nejakých panelov (výstavných pultlov), pojde o TZ týchto výstavných pultov, a budete odpisovať, v tej OS kde odpisujete pulty, ak by ste pulty neodpisovali, zaradíte i tak toto TZ do OS, do kt. by boli pulty zaradené, keby sa odpisovali.

Nejde v žiadnom prípade o 501, 518, pretože ide o novú elektroinštal.
Ak by ste vymie&ńali staré osvetlenie (muselo by tam byť) za nové, vtedy by išlo o opravu.
Ak ste vymieňali zástrčky staré za nové, oprava.