swing
09.05.07,09:52
Sú moje odpovede správne?
a) spoločník a konateľ, ktorý nemá uzotvrenú pracovnú zmluvu, jeho príjem je iba odmena za výkon funkcie konateľa vo výške 2.000,- Sk mesačne, nepracuje v inej spoločnosti, poistné bude 10% + 4% zo sumy 2.000,- Sk
b) spoločník a konateľ, ktorý nemá uzotvrenú pracovnú zmluvu, nepoberá žiadnu odmenu za výkon funkcie konateľa, nepracuje v inej spoločnosti, poistné bude 692,- Sk (tkz. samoplatiteľ)
c) spoločník a konateľ, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu (mzda 15.000,- Sk mesačne), poberá aj odmenu za výkon funkcie konateľa vo výške 2.000,- Sk mesačne, nepracuje v inej spoločnosti, poistné bude 10% + 4% zo sumy 17.000,- Sk
d) spoločník a konateľ, ktorý nemá uzotvrenú pracovnú zmluvu, jeho príjem je iba odmena za výkon funkcie konateľa vo výške 2.000,- Sk mesačne, ma v tejto spoločnosti uzatvorenú aj dohodu o vykonaní práce (mzda 5.000,- Sk mesačne, nie je to dôchodca), poberá odmenu za výkon funkcie konateľa vo výške 2.000,- Sk mesačne, poistné bude 10% + 4% zo sumy 7.000,- Sk