simonova815
09.05.07,15:46
Ma narok zamestnenec na 89 Sk stravneho pocas PC ak trvala od 7.00 do 15.00 a dostava stravne listky v hodnote 50 sk?
Gabi03
09.05.07,15:49
Ak okrem pracovnej cesty robil na miete pracoviska v ten deň ešte viac ako 4 hodín, tak áno.
V opačnom prípade má len nárok na 89 Sk stravné vyúčtovaného vo vyúčtovaní PC.