gabika.le
09.05.07,16:11
Ak má stavebná firma uzatvorenú zmluvu o dielo, kde začiatok a koniec zákazky je v tom istom účtovnom období, musí účtovať o nedokončenej výrobe mesačne? To znamená, ak mi vzniknú náklady (materiál, mzdy...) v januári, februári, marci, ale fakturovať budeme až v marci, musím za tie mesiace - január, február, marec preúčtovať mesačne náklady na 121/611 ?
mudroš
20.06.07,13:15
Ak účtujete spôsobom A ta musíte účtovať mesačne. Hlavná kniha musí obsahovať obraty na všetkých účtoch minimálne za mesiac.
Ak účtujete spôsobom B, tak na konci účtovného obdobia zaúčtujete začiatočný stav 621/121 a konečný stav podľa inventarizácie 121/621. To znamená že pri spôsobe B sa mesačne neúčtuje.
Ako stavebá firma nezabudni na účtovanie o zákazkovej výrobe.
Adula
31.08.07,10:10
Neviete mi poradiť, ktorý spôsob vedenia skladu je jednoduchší pri zmluvách o dielo? Diki. Ada