tamik
09.05.07,19:50
Ahojte poraďáci

Chcem sa spýtať či má niekto skúsenosť s uzatvorením zmluvy o jednorázovej odmene par.269 odst.2 zákona č.513/1991
Mám taký názor, že túto jednorázovú odmenu bez zdanenia môže mať len napr.dôchodca bez príjmu - oslobodené od dane, študent bez príjmu - oslobodené od dane ale ako je to napr.zamestnanec závislá činnosť dáva túto odmenu do daňového alebo nie .Mám trošku hádku s kolegyňou ja tvrdím že ano kolegyňa že nie. Aký máte názor ? Mám pravdu ja teda že zdaňujem alebo kolegyňa že nezdaňujem.
tamik
09.05.07,19:57
Ja viem že pozeráte hokej aj mám nervy ale prosím reagujete zatiaľ je to remíza
tamik
09.05.07,20:03
šlak ma trafí prehrávame
tamik
09.05.07,20:25
Prehrávame škoda
Ale chcem opísať ten jednorázový príjem je to príprava a vyhodnocovanie jazykových testov a to sa mi stále nezdá ako príležitostný príjem
Monika Kováčová
09.05.07,20:29
Prehrali sme.......... ja by som to dala do § 8 kľudne.
betka
09.05.07,20:40
Zrejme ste mysleli toto, a v súvislosti s par. 8:
Príjmy oslobodené od dane:
h) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima
39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“); ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy platného životnéhominima, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,

j) podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy platného životného minima; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne päťnásobok sumy platného životného minima, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena h) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške päťnásobku sumy platného životného mini
tamik
09.05.07,20:58
Ja by som poprosila lopatisticky mám nárok na oslobodenie od dane ak mám príjem zo závislej činnosti ? napr.spravím niekomu účto za rok 2006 dám jednorázový príjem mám aj závislú činnosť teda som zamestnaná dávam si daňové priznanie ? Poprosím bez paragrafom asi som trošku natvrdlá
Monika Kováčová
09.05.07,21:06
Ahojte poraďáci

Chcem sa spýtať či má niekto skúsenosť s uzatvorením zmluvy o jednorázovej odmene par.269 odst.2 zákona č.513/1991
Mám taký názor, že túto jednorázovú odmenu bez zdanenia môže mať len napr.dôchodca bez príjmu - oslobodené od dane, študent bez príjmu - oslobodené od dane ale ako je to napr.zamestnanec závislá činnosť dáva túto odmenu do daňového alebo nie .Mám trošku hádku s kolegyňou ja tvrdím že ano kolegyňa že nie. Aký máte názor ? Mám pravdu ja teda že zdaňujem alebo kolegyňa že nezdaňujem.

Zvýraznené nie je pravda. Aj popri závislej činnosti môže byť jednorázový príjem oslobodený do výšky stanovenej zákonom /r.2006 napr. 23650/
tamik
09.05.07,21:19
Ďakujem toto som presne potrebovala super si úžas