vilob
09.05.07,21:30
prosím o radu. musí si konateľ a zároveň spoločník s.r.o. platiť odvody na sociálnu poisťovňu, pokiaľ nemá s s.r.o. žiadny iný zmluvný vzťah-ani v nej nieje zamestnaný? a nevypláca si žiadne odmeny .
dodám ešte že daný konateľ nieje nikde zamestnaný ani živnostník... je len konateľ a spoločník v danej s.r.o. ďakujem za radu. Katka
vikinka
09.05.07,21:47
Konateľ s.r.o.poberajúci odmenu za výkon funkcie platí preddavok na ZP vo výške 4% a s.r.o.10 % na ZP,do soc.poistovne neplatí ani s.r.o. ani konateľ.
vilob
10.05.07,21:19
ďakujem krásne