vilob
09.05.07,21:36
a ešte jedna otázka-na konci roka som si zabudla spraviť účtovný predpis - zisk, a takisto aj účt.predpis - daň z príjmu. tým pádom mám asi nesprávnu súvahu, ktorú som odovzdala s daň. priznaním. čo s tým? musím podať opravné daňové s opravenými výkazmi? ďakujem krásne. Katka
Lila
10.05.07,08:46
Ku koncu roka musíte mať zaúčtovanú aj vypočítanú daň z príjmu PO za príslušné zdaň. obdobie /v tomto prípade za r.2006/.
Je nutné poslať na DÚ nové-opravené výkazy, t.j. Výkaz ziskov a strát aj Súvahu.
Zisk na konci roka neúčtujeme. Iba ak máte na mysli účet ziskov a strát ako MD 710/ DAL702 ak máte účtovný zisk.
Ale poväčšinou Konečný účet súvahový a Účet ziskov a strát robí softvér.
jenny7
10.05.07,09:25
Ja som sa tiež raz tak pomýlila, že som zaniesla na DÚ výkazy ešte pred zdanením, takže riadky v súvahe a vo VZaS boli nesprávne vypísané, tak som išla s tým na úrad, a tam som to ručne opravila s poznamkou - opravila, plus podpis a dala som tam aj pečiatku a bolo to v poriadku. Nepodávala som opravné výkazy, najlepšie je tam vybehnúť a spýtať sa priamo tam, čo ti na to povedia, ale nepovažovali to za chybu, preto mi to dovolili tam tak napriamo opraviť.
vilob
10.05.07,21:17
ďakujem za rady. skúsim si tam najprv zabehnúť a uvidím ako pochodím. vďaka ešte raz.