elena21
10.05.07,10:58
Poberateľ starobného dôchodku celý rok 2006 ako zamestnanec pracuje od 1.9.2006-31.12.2006.Jeho vymeriavací základ pre ZP v roku 2006 je 67321,- prosím Vás o vzor vyplnenia tlačiva X, XA, XC
Monika Kováčová
10.05.07,15:44
ja by som použila typ S


Doplňujem po zainteresovaní somij do debaty: Nepoužila by som nič, pretože v dôchodca v čase keď nebol zamestnanec nemal príjem vyšší ako 41.400,- Sk.
aktaK
10.05.07,16:12
a prečo nie tlačivo A?, ale takto komplikovane na to íst?
aktaK
10.05.07,16:24
vychádzam z mojho dotazu na pána Mihála a jeho odpovede, takze to v podstate potom nie je identicky prípad a príklad?


Re: ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ročné zúčtovanie preddavkov poistného za rok 2006

--------------------------------------------------------------------------------

Pán Mihál,

Prosím pekne, ako to je s dôchodcom, ktorý mal príjem za rok 2006 (v období od 1.3. do 31.12. na skrátený PP - 3,5 hod denne) v hrubom 36.846,- Sk?
čo má robit?
- nemusí podat rzzp, alebo
- musí podat rzzp a doplatit do výšky VZ 54.264,- Sk, alebo
- môže podať a budu mu vrátené všetky preddavky, ktoré mu boli zrazene?

akosi nerozumiem celkom tomu limitu príjmu do 41.400,- Sk a minimálnemu VZ 54.264,- Sk v suvislosti s týmto prípadom?

ďakujem za odpoveď.

Re: ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ročné zúčtovanie preddavkov poistného za rok 2006

--------------------------------------------------------------------------------

- nemusí podať RZZP,
- môže podať RZZP - typ A - a budú mu vrátené (aj zamestnávateľovi) všetky preddavky.
aktaK
10.05.07,16:28
Monika Kováčová
10.05.07,16:30
Zdroj: www.drak.porada.sk (http://www.drak.porada.sk)
RZZP-ako si správne vybrať typ tlačiva

http://www.porada.sk/t50908-rzzp--ako-si-spravne-vybra-typ-tlaeiva.html

Tlačivo typ S použijú poistenci, ktorí za rok 2006 platia poistné v dvoch a viacerých dôvodov:

* poistenci, ktorí boli zamestnancami v dvoch alebo viacerých zamestnaniach,
* poistenci, ktorí boli zamestnancami a boli i SZČO,
* poistenci, ktorí časť roka boli zamestnancami a časť roka samoplatiteľmi,
* poistenci, ktorí časť roka boli zamestnancami a v čase, kedy zamestnanie nemali a neboli ani SZČO, patrili do 4. skupiny - tj. v čase, kedy neboli zamestnancami ani SZČO, boli poistenci štátu ale mali príjmy v úhrne vyššie ako polovica úhrnu minimálnych miezd,


Doplnenie: Neplatí ako odpoveď pre zadávateľku otázky
aktaK
10.05.07,16:43
Elenka, pravdepodobne odpoved od Ermona by si zasluzil od Teba malý bodík...
I ja som sa nieco podučila...
Jana Motyčková
10.05.07,17:06
vychádzam z mojho dotazu na pána Mihála a jeho odpovede, takze to v podstate potom nie je identicky prípad a príklad?


Re: ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ročné zúčtovanie preddavkov poistného za rok 2006

--------------------------------------------------------------------------------

Pán Mihál,

Prosím pekne, ako to je s dôchodcom, ktorý mal príjem za rok 2006 (v období od 1.3. do 31.12. na skrátený PP - 3,5 hod denne) v hrubom 36.846,- Sk?
čo má robit?
- nemusí podat rzzp, alebo
- musí podat rzzp a doplatit do výšky VZ 54.264,- Sk, alebo
- môže podať a budu mu vrátené všetky preddavky, ktoré mu boli zrazene?

akosi nerozumiem celkom tomu limitu príjmu do 41.400,- Sk a minimálnemu VZ 54.264,- Sk v suvislosti s týmto prípadom?

ďakujem za odpoveď.

Re: ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ročné zúčtovanie preddavkov poistného za rok 2006

--------------------------------------------------------------------------------

- nemusí podať RZZP,
- môže podať RZZP - typ A - a budú mu vrátené (aj zamestnávateľovi) všetky preddavky.
Zdôvodnenie Mihálovej odpovede :
V tomto prípade ide o poistenca štátu podľa §11 ods. 8 písm. b), ktorý splnil podmienku nízkeho príjmu (za celý rok menej ako 41400 Sk). Jednak nie je povinnosť RZ robiť (nemal kolísavý príjem ako zamestnanec) ale ak by robil, stačí tlačivo A, lebo nemá viacero platiteľov (bol iba zamestnancom, nebol samoplatitelom).
Jana Motyčková
10.05.07,17:08
ja by som použila typ S
Tlačivo S nie. Nesplnil presne tú 4.(tučnú) podmienku v tvojej odopvedi (príspevok 7). Čítaj pozorne.
Jana Motyčková
10.05.07,17:09
Poberateľ starobného dôchodku celý rok 2006 ako zamestnanec pracuje od 1.9.2006-31.12.2006.Jeho vymeriavací základ pre ZP v roku 2006 je 67321,- prosím Vás o vzor vyplnenia tlačiva X, XA, XC
Ak by to čo len trochu bolo možné, ročné zúčtovanie by som nepodávala.
Monika Kováčová
10.05.07,17:18
Tlačivo S nie. Nesplnil presne tú 4.(tučnú) podmienku v tvojej odopvedi (príspevok 7). Čítaj pozorne.


SOMIJ, asi si nerozumieme, ten príjem predsa presiahol 41400,- Sk.... :confused:, tak prečo nie je S?
Jana Motyčková
10.05.07,17:32
SOMIJ, asi si nerozumieme, ten príjem predsa presiahol 41400,- Sk.... :confused:, tak prečo nie je S? Tá 4.podmienka, trošku ju rozložím :
poistenci, ktorí
- časť roka boli zamestnancami
- a v čase, kedy zamestnanie nemali a neboli ani SZČO, patrili do 4. skupiny - t.j. v čase, kedy neboli zamestnancami ani SZČO, boli poistenci štátu ale mali príjmy v úhrne vyššie ako polovica úhrnu minimálnych miezd,

T.j. v čase kedy nebola zamestnancom a bola dôchodcom mala mať príjmy vyššie ako polovica minimálnych miezd. Ale ona v tom čase mala 0, t.j. menej ako polovica úhrnu minimálnych miezd.

Navyše pre tlačivo S je ešte jedna podmienka - úhrn VZ zo všetkých platiteľov musí byť aspoň 82800 Sk.
Monika Kováčová
10.05.07,17:38
Poberateľ starobného dôchodku celý rok 2006 ako zamestnanec pracuje od 1.9.2006-31.12.2006.Jeho vymeriavací základ pre ZP v roku 2006 je 67321,- prosím Vás o vzor vyplnenia tlačiva X, XA, XC

somij, tak asi zle čítam draka:

Citát z www.drak.porada.sk
Poistenec štátu

Zúčtovanie musí podať poistenec, ktorý v roku 2006 nebol SZČO, nebol zamestnancom a bol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 zákona (napr. nezaopatrené dieťaťa - študent, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď.), ak v čase kedy bol poistencom štátu a nebol SZČO a nebol zamestnancom, jeho príjem podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z prenájmov, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov, z ktorých z ktorých sa vyberá daň zrážkou avšak vrátane príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou, presiahol polovicu úhrnu minimálnych miezd.

Napríklad poistenec (študent VŠ), ktorý bol poistencom štátu od 1.1.2006 do 8.6.2006, musí vykonať zúčtovanie za rok 2006, ak jeho príjem (viď vyššie) v tomto čase bol vyšší ako polovica zo sumy minimálnej mzdy (5 x 6900) + 8 x (6900/30), teda vyšší ako 19780 Sk. Poistenec, ktorý bol celý rok 2006 poistencom štátu, musí vykonať zúčtovanie, ak jeho príjem za rok 2006 bol vyšší ako polovica z (12 x 6900 Sk), teda vyšší ako 41400 Sk.

V konkrétnom prípade pýtajúcej sa by to mohlo vyjsť 67321/4 = 16830

Podľa mňa ročné zúčtovanie podať musí....
Monika Kováčová
10.05.07,17:44
Sakra, chápem, idem ešte rozmýšľat:

Keď bol dôchodca a nebol zamestnanec .......... Ale on bol dôchodca a bol zamestnanec to je rozdiel, lebo v čase keď zamestnanec nebol, tak príjem nemal vyšší ako 41400,-, že?


Ahááá....Jááááj...........
Monika Kováčová
10.05.07,17:47
Idem opraviť predchádzajúce príspevky.....

Na čo všetko ešte prídem do konca júna.... hmhm?
Jana Motyčková
10.05.07,17:47
somij, tak asi zle čítam draka:

Citát z www.drak.porada.sk (http://www.drak.porada.sk)
Poistenec štátu

Zúčtovanie musí podať poistenec, ktorý v roku 2006 nebol SZČO, nebol zamestnancom a bol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 zákona (napr. nezaopatrené dieťaťa - študent, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď.), ak v čase kedy bol poistencom štátu a nebol SZČO a nebol zamestnancom, jeho príjem podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z prenájmov, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov, z ktorých z ktorých sa vyberá daň zrážkou avšak vrátane príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou, presiahol polovicu úhrnu minimálnych miezd.

Napríklad poistenec (študent VŠ), ktorý bol poistencom štátu od 1.1.2006 do 8.6.2006, musí vykonať zúčtovanie za rok 2006, ak jeho príjem (viď vyššie) v tomto čase bol vyšší ako polovica zo sumy minimálnej mzdy (5 x 6900) + 8 x (6900/30), teda vyšší ako 19780 Sk. Poistenec, ktorý bol celý rok 2006 poistencom štátu, musí vykonať zúčtovanie, ak jeho príjem za rok 2006 bol vyšší ako polovica z (12 x 6900 Sk), teda vyšší ako 41400 Sk.

V konkrétnom prípade pýtajúcej sa by to mohlo vyjsť 67321/4 = 16830

Podľa mňa ročné zúčtovanie podať musí....
No, predtým sme sa bavili o výbere tlačiva.
Takže teraz k tomu, či musí podať RZZP. Zase skopírujem tvoju citáciu :

Zúčtovanie musí podať poistenec, ktorý v roku 2006 nebol SZČO, nebol zamestnancom a bol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 zákona (napr. nezaopatrené dieťaťa - študent, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku atď.), ak v čase kedy bol poistencom štátu a nebol SZČO a nebol zamestnancom, jeho príjem podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z prenájmov, príjmov z činnosti osobného asistenta a príjmov, z ktorých z ktorých sa vyberá daň zrážkou avšak vrátane príjmu zo závislej činnosti zdaneného zrážkou, presiahol polovicu úhrnu minimálnych miezd.

T.j. RZZP by musela robiť, ak v čase, kedy bola dôchodcom a nebola zamestnancom jej (zjednodušene) príjem presiahol polovicu úhrnu minimálnych miezd. No ale v tom čase bol jej príjem 0, t.j. nepresiahol.
Jana Motyčková
10.05.07,17:48
Takže medzitým už si na to prišla.;)
Jana Motyčková
10.05.07,17:51
Idem opraviť predchádzajúce príspevky.....

Na čo všetko ešte prídem do konca júna.... hmhm?
Malá reklama - použi môj soft a o výber tlačiva máš postarané. Aj mňa už ten soft prekvapil - mal pravdu, keď som si myslela že vybral chybne.
Jana Motyčková
10.05.07,17:53
ja by som použila typ S


Doplňujem po zainteresovaní somij do debaty: Nepoužila by som nič, pretože v dôchodca v čase keď nebol zamestnanec nemal príjem vyšší ako 41.400,- Sk.
No, tú hranicu by som upravila iba za dobu, kedy nebol zamestnancom.
Monika Kováčová
10.05.07,17:54
malá reklama: už som si objednala, len ešte neprišla fa so zľavou 20% za draka, lebo pôvodne som zabudla na svoj nick....

Takže čakám naň.......... a táááákto sa teším, že nebudem musieť rozmýšľať........


Cing. Koniec reklamy.
Jana Motyčková
10.05.07,18:01
Poberateľ starobného dôchodku celý rok 2006 ako zamestnanec pracuje od 1.9.2006-31.12.2006.Jeho vymeriavací základ pre ZP v roku 2006 je 67321,- prosím Vás o vzor vyplnenia tlačiva X, XA, XC
Trochu sme sa rozpísali, ale naozaj ak v zamestnaní nemal niektorý mesiac príjem vyšší ako 47475 Sk, tak RZZP nie je povinný urobiť. Ak by ho napriek tomu urobil, výsledok by ho slušne povedané "nepotešil". Ak napriek tomu máš záujem o uvedený príklad vyplnenia, ozvi sa, zajtra to tu prilepím (doma nemám softvér a ručne sa mi to počítať nechce).
elena21
11.05.07,17:37
Trochu sme sa rozpísali, ale naozaj ak v zamestnaní nemal niektorý mesiac príjem vyšší ako 47475 Sk, tak RZZP nie je povinný urobiť. Ak by ho napriek tomu urobil, výsledok by ho slušne povedané "nepotešil". Ak napriek tomu máš záujem o uvedený príklad vyplnenia, ozvi sa, zajtra to tu prilepím (doma nemám softvér a ručne sa mi to počítať nechce).
Budem rada ak mi ten príklad vyplnenia prilepíš . Vopred dakujem
Jana Motyčková
11.05.07,17:56
Poberateľ starobného dôchodku celý rok 2006 ako zamestnanec pracuje od 1.9.2006-31.12.2006.Jeho vymeriavací základ pre ZP v roku 2006 je 67321,- prosím Vás o vzor vyplnenia tlačiva X, XA, XC
Tak prikladám riešenie,preddavky som nevyplňovala.