Mickya
10.05.07,15:18
Ahojte, prosím, je treba robiť aj časové rozlíšenie aj v tomto prípade?:
(kto účtuje registrátorov domén, pravdepodobne sa s tým stretol):

Na Slovensku existuje len jeden hlavný správca domén, t.j. firma SK-NIC (má monopol). Pod ním sú registrátori (podnikatelia). U týchto registrátorov si zákazníci objednávajú registráciu domén. Hlavný správca domén poskytne zakazníkovi doménu na jeden rok , ale doménu mu musí registrovať registrátor, u ktorého si túto doménu objednal. Zákazník niekedy vie, niekedy nevie, že doménu mu poskytuje hlavný správca domén a nie podnikateľ (závisí to od toho, aký typ registrácie si zákazník zvolí).
Pre registrátora je registrácia domény jednorazový úkon, hoci je registrovaná na jeden rok, čiže samotnú doménu mu vlastne poskytuje SK-NIC.

Registrátor od hlavného správcu nedostáva žiadnu províziu, ale je to tak, že zákazník uhradí podnikateľovi napr. 1000 Sk (registrátor = dodávateľ, zákazník = odberateľ) a podnikateľ potom uhradí hlavnému správcovi 600 Sk (registrátor = odberateľ, hlavný správca domén = dodávateľ).

Keďže ide ale u podnikateľa jednorazový úkon, čiže berie tie peniaze len za zaregistrovanie domény, musí časovo rozlišovať?

Ďakujem
Johanka
10.05.07,16:43
Mám pred sebou faktúru od XY s.r.o. , s textom:
Faktúrujeme Vám za obdobie od 12/11/2006 do 11/11/2007 nasledovné:
reg.poplatok za doménu 2006 - Sk rozpočítané na dni v roku 2006
reg.poplatok za doménu 2007 - Sk rozpočítané na dni v roku 2007
správa domény 2006 - Sk rozpočítané na dni v roku 2006
správa domény 2007 - Sk rozpočítané na dni v roku 2007

Myslím, že text tejto faktúry je odpoveďou, že časovo rozlišovať treba ;) .
seflera
10.05.07,17:16
Nieje mi úplne jasné za koho účtuješ.
Ale ja si myslím, že ak si poskytovateľ služby a prijímateľ služby, tak časové rozlíšenie treba a ak iba sprostredkovateľ, tak nie.
bepo
10.05.07,17:21
Myslím, že text tejto faktúry je odpoveďou, že časovo rozlišovať treba ;) .
Za predpokladu že faktúra je vystavená jediným správnym spôsobom. ;)
andrej_rv
10.05.07,17:48
Mám pred sebou faktúru od XY s.r.o. , s textom:
Faktúrujeme Vám za obdobie od 12/11/2006 do 11/11/2007 nasledovné:
reg.poplatok za doménu 2006 - Sk rozpočítané na dni v roku 2006
reg.poplatok za doménu 2007 - Sk rozpočítané na dni v roku 2007
správa domény 2006 - Sk rozpočítané na dni v roku 2006
správa domény 2007 - Sk rozpočítané na dni v roku 2007
Myslím, že text tejto faktúry je odpoveďou, že časovo rozlišovať treba ;) .
§ 56 ods. 2 PPÚ:
"2) Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné."
Neviem, či možno časovo obmedzenú registráciu domény zahrnúť do takýchto nákladov. Je možné registráciu predčasne zrušiť a požadovať vrátenie alikvotnej "nespotrebovanej" časti poplatku, ako je to napr. pri poistnom či nájomnom ?
Nie je možné registráciu domény považovať spolu s inými "internetovými produktami" (web stránka a pod.) za určitú formu propagácie alebo reklamy ? Pretože § 56 ods. 6 obsahuje aj pasáž:
"6) Časovo sa nerozlišujú, napríklad ... náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.."
seflera
10.05.07,17:59
"Nie je možné registráciu domény považovať spolu s inými "internetovými produktami" (web stránka a pod.) za určitú formu propagácie alebo reklamy ? Pretože § 56 ods. 6 obsahuje aj pasáž:
"6) Časovo sa nerozlišujú, napríklad ... náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.."


My máme cez web aj objednávkový systém a podobné veci, ja si myslím, že web je ďaľší komunikačný kanál, ako napríklad telefón, určite by som ho nezaradila iba medzi reklamu.
Johanka
10.05.07,18:16
Za predpokladu že faktúra je vystavená jediným správnym spôsobom. ;)
To by som si nedovolila tvrdiť, ani zovšeobecňovať :) .
Len ide o firmu, ktorej takúto fakturáciu priam nariadil audítor ....
bepo
10.05.07,20:08
To by som si nedovolila tvrdiť, ani zovšeobecňovať :) .
Len ide o firmu, ktorej takúto fakturáciu priam nariadil audítor ....
Aj keď to nariadi auditor tak to neznamená že je to jedine správna forma fakturácie. Registráciu by som nerozlišoval, pri tej správe domény zrejme áno aj keď tam to závisí od toho čo to obnáša taká správa domény.
Johanka
10.05.07,20:31
Ak je tu niekto , kto rozumie obsahu "registračný poplatok" a "správa domény" - mohol by nám objasniť pojmy ;) .

To Bepo :.... keď ja niektorým auditorom dôverujem ;).
Mickya
10.05.07,20:46
Ak je tu niekto , kto rozumie obsahu "registračný poplatok" a "správa domény" - mohol by nám objasniť pojmy ;) .
;).


- registračný poplatok je jednorazový poplatok a tiež viem o účtovnom poradcovi, ktorý ho dá celý do výnosov a časovo nerozlišuje, ale správa domény je služba, ktorá je poskytovaná na určité obdobie - jeden rok, čiže tú treba časovo rozlišovať..


...preto by som tiež potrebovala vedieť cestičku ako sa tomu rozlišovaniu vyhnúť...

prosím, ak niekto uhradí poplatok od 18.4.2007 do 17.4.2008, môžem si napr. v inter. smernici stanoviť obdobie od apríla do konca marca alebo to musím naozaj presne prerátať na dni?

preto sa pýtam, lebo by nám to dosť času ušetrilo
ďakujem
Tweety
11.05.07,20:00
- registračný poplatok je jednorazový poplatok a tiež viem o účtovnom poradcovi, ktorý ho dá celý do výnosov a časovo nerozlišuje, ale správa domény je služba, ktorá je poskytovaná na určité obdobie - jeden rok, čiže tú treba časovo rozlišovať..


...preto by som tiež potrebovala vedieť cestičku ako sa tomu rozlišovaniu vyhnúť...

prosím, ak niekto uhradí poplatok od 18.4.2007 do 17.4.2008, môžem si napr. v inter. smernici stanoviť obdobie od apríla do konca marca alebo to musím naozaj presne prerátať na dni?

preto sa pýtam, lebo by nám to dosť času ušetrilo
ďakujem
To obdobie rozrátaš na dni roku 07, a dni roku 08.
Mickya
14.05.07,08:12
To obdobie rozrátaš na dni roku 07, a dni roku 08.

Prosím, nedá sa to ozaj zjednodušiť? mesačne by som musela rozlišovať vyše 2000 položiek len v záväzkoch. Nemyslím to teraz obrazne, ale doslova... a v pohľadávkach asi 3000 mesačne...
ak by som napr. v internej smernici zadala:
dátum 18.4.07-17.4.08 - akoby to bolo od apríla do konca marca?

Naozaj potrebujem nejak uľahčiť to rozúčtovanie...
Mickya
14.05.07,08:20
a tiež, prosím, dodávateľ vystavil faktúru na s.r.o., (ale mal to vystaviť na živnosť), potrebujem prefakturovať službu medzi s.r.o. a živnosťou, pretože dodávateľ nie je ochotný opraviť faktúru, hoci vedel, že služby boli poskytované živnosti.
je potrebné čas. rozlíšenie aj v tomto prípade? (pre s.r.o. to bude náklad)
A tiež, prosím,ako prefakturáciu zaúčtujem - na 518?
Ďakujem
Tweety
14.05.07,08:36
Dodáv. fa zaúčtuješ na 518, odberateľskú na 602.
Mickya
14.05.07,08:40
Dodáv. fa zaúčtuješ na 518, odberateľskú na 602.
ale bez časového rozlíšenia, že? teda dúfam...

a tiež, prosím, môžete spraviť mrk na môj príspevok č. 13?


ďakujem
Tweety
14.05.07,08:42
Áno bez ČR, a na ten prísp. č. 13 odpoveď už máš. ČR to treba.
Mickya
14.05.07,09:03
Áno bez ČR, a na ten prísp. č. 13 odpoveď už máš. ČR to treba.

ďakujem, prepáč, myslela som príspevok č. 12, nie 13. ospravedlňujem sa naozaj..
Tweety
14.05.07,09:07
...
ak by som napr. v internej smernici zadala:
dátum 18.4.07-17.4.08 - akoby to bolo od apríla do konca marca?

Naozaj potrebujem nejak uľahčiť to rozúčtovanie...
Nerozumiem, čo by ako bolo? Fa rozúčtujeme takto:
od 18.4.-31.1207 náklad roku 07 účet 518, od 1.1.-17.4.08 381.
Mickya
14.05.07,09:29
Nerozumiem, čo by ako bolo? Fa rozúčtujeme takto:
od 18.4.-31.1207 náklad roku 07 účet 518, od 1.1.-17.4.08 381.

rozúčtovať to na mesiace a nie na dni, zaberie to menej času
(akoby - apríl - december - 07,
január - marec - 08)
Tweety
14.05.07,09:34
Takto si to nemôžeš uľahčovať, pretože v 4. mes. nemáš celý mesiac.
liba2
14.05.07,21:47
a tiež, prosím, dodávateľ vystavil faktúru na s.r.o., (ale mal to vystaviť na živnosť), potrebujem prefakturovať službu medzi s.r.o. a živnosťou, pretože dodávateľ nie je ochotný opraviť faktúru, hoci vedel, že služby boli poskytované živnosti.
je potrebné čas. rozlíšenie aj v tomto prípade? (pre s.r.o. to bude náklad)
A tiež, prosím,ako prefakturáciu zaúčtujem - na 518?
Ďakujem
Najsprávnejšie by bolo, keby dodávateľ služby faktúru stornoval a vystavil novú na SZČO. Ak s.r.o. neprijala službu, nemá dôvod predmetnú DF zaplatiť.
Ak sa s tým nebude dať pohnúť, tak až potom by som zvažovala refakturáciu na SZČO:
časovo netreba rozlišovať;
Ja by som v s.r.o. DF zaúčtovala na MD ako ostat. pohľadávky -voči SZČO- a FV na Dal tiež. Pre s.r.o. to nie je náklad, tadiaľ to len "pretečie".
liba2
14.05.07,21:58
mimotemy

Mickya vymaž si súkromné správy, nedá sa ti nič poslať, díky.
andrej_rv
15.05.07,01:03
Prosím, nedá sa to ozaj zjednodušiť? mesačne by som musela rozlišovať vyše 2000 položiek len v záväzkoch. Nemyslím to teraz obrazne, ale doslova... a v pohľadávkach asi 3000 mesačne...
ak by som napr. v internej smernici zadala:
dátum 18.4.07-17.4.08 - akoby to bolo od apríla do konca marca?
Naozaj potrebujem nejak uľahčiť to rozúčtovanie...
Spravidla sa naozaj používa rozúčtovanie na kalendárne dni, aj keď som sa priamo nestretol s nejakým predpisom, ktorý by presne stanovil, či sa má použiť rozlíšenie na dni alebo stačí aj na mesiace. Ale v podstate je to aj tak jedno - prepočítavať musíš tak či tak.
Podľa mňa je to najjednoduchšie prepočítavaťv exceli. Ja som pripol do prílohy takú pomocnú tabuľku na tento účel.
Prepokladám, že v jeden deň vystavíš (alebo prijmeš) niekoľko desiatok faktúr platných na 1 rok (365 dní), ktoré potrebuješ časovo rozlíšiť na roky 2007 a 2008.
Do tej pomocnej tabuľky stačí zadať do žltého políčka dátum fa v textovom tvare DD.MM.RRRR (napr. 15.05.2007) a do oranžových kolóniek Ti to hodí dni časového rozlíšenia.
Do riadkov tabuľky potom stačí nahodiť číslo fa, firmu a do zeleného políčka celkovú sumu faktúry, ktorá sa automaticky prepočíta na roky 2007 a 2008 podľa počtu dní.
Pre každý nový deň, od ktorého počítaš časové rozlíšenie, treba tabuľku prekopírovať a upraviť príslušný dátum v žltej kolónke. (Dúfam, že tabuľka a text nie je príliš nezrozumiteľná :confused: )
Mickya
15.05.07,11:19
mimotemy

Mickya vymaž si súkromné správy, nedá sa ti nič poslať, díky.

vymazané... zistila som vďaka tebe, že ešte z roku 2005 som vďaka nevymazaniu nemala prečítané správy. Za čo sa týmto ostatným členom ospravedňujem, keďže som neodpovedala..

ďakujem
Mickya
15.05.07,11:20
Spravidla sa naozaj používa rozúčtovanie na kalendárne dni, aj keď som sa priamo nestretol s nejakým predpisom, ktorý by presne stanovil, či sa má použiť rozlíšenie na dni alebo stačí aj na mesiace. Ale v podstate je to aj tak jedno - prepočítavať musíš tak či tak.
Podľa mňa je to najjednoduchšie prepočítavaťv exceli. Ja som pripol do prílohy takú pomocnú tabuľku na tento účel.
Prepokladám, že v jeden deň vystavíš (alebo prijmeš) niekoľko desiatok faktúr platných na 1 rok (365 dní), ktoré potrebuješ časovo rozlíšiť na roky 2007 a 2008.
Do tej pomocnej tabuľky stačí zadať do žltého políčka dátum fa v textovom tvare DD.MM.RRRR (napr. 15.05.2007) a do oranžových kolóniek Ti to hodí dni časového rozlíšenia.
Do riadkov tabuľky potom stačí nahodiť číslo fa, firmu a do zeleného políčka celkovú sumu faktúry, ktorá sa automaticky prepočíta na roky 2007 a 2008 podľa počtu dní.
Pre každý nový deň, od ktorého počítaš časové rozlíšenie, treba tabuľku prekopírovať a upraviť príslušný dátum v žltej kolónke. (Dúfam, že tabuľka a text nie je príliš nezrozumiteľná :confused: )

Ďakujem Ďakujem Ďakujem !!
je to perfektné!!! Veľmi mi to pomôže a uľahčí prácu!!!!
fúúúúúúú a budem to robiť dobre - na dni!!!
andrej_rv
15.05.07,13:02
... jeto perfektné!!! Celkom nie - chybička se "vloudila" :mee: . V pôvodnej tabuľke to počítalo časové rozlíšenie až od dňa nasledujúceho po zvolenom dátume, nie vrátane. Ale už som to skorigoval, tak si načítaj tabuľku ešte raz ;)....
Tinika
04.12.08,20:21
Dobrý večer, ja by som sa chcela spýtať na antivírusový program. Nemám vo Fa napísané na aké dlhé obdobie, ako ho mám časovo rozlíšiť? Predpokladám, že je to na rok, ale už som videla aj antiviraky na dva roky. Mam to časovo rozlíšiť od dátumu čo je na fa? Teda dátumu dodania
21.8. do 31.12. do N a od 1.1.-21.8.2008 do N bud. obd? Ďakujem za odpovede.
Mickya
08.01.09,07:54
v prilohe je časové rozlíšenie na základe vyžiadania...
erika_H
13.01.09,16:57
ahojte,prosím Vás,keď máme došlú faktúru z KROSu za "balík podpory OMEGA a OLYMP" - jedná sa o podporu na rok 2009 u obidvoch programov,ale na faktúre to nie je napísané,že sa jedná o rok 2009.. faktúra je vystavená v r.2008,aj zaplatená v r.2008
mám to teda účtovať na účet 518?
alebo 381..?
Ďakujem
Zoltán Kovács
13.01.09,17:06
ahojte,prosím Vás,keď máme došlú faktúru z KROSu za "balík podpory OMEGA a OLYMP" - jedná sa o podporu na rok 2009 u obidvoch programov,ale na faktúre to nie je napísané,že sa jedná o rok 2009.. faktúra je vystavená v r.2008,aj zaplatená v r.2008
mám to teda účtovať na účet 518?
alebo 381..?
Ďakujem

Ja by som to účtoval na 381 v r. 2008. A v roku 2009 518/381 na základe interného dokladu.
erika_H
14.01.09,20:30
Ja by som to účtoval na 381 v r. 2008. A v roku 2009 518/381 na základe interného dokladu.


Ďakujem moc..
A prosim Vas,keď sa plati povinne zmluvne poist.za firem.automobil,plati sa v r.2008,ale je to naklad r.2009
takže stačí zaúčtovať v r.2008,keď je platba z BU: 381/221
a v r.2009 zaúčtujem cez ID 548/381?

alebo si musim v r.2008 zaučtovať cez ID: 381/379
uhradu z BU v r.2008 379/221
a v r.2009 ID: 548/381?

myslim,že by sposob 1 mohol stačiť?
Ester plus
14.01.09,20:37
Druhý spôsob je vhodný, keď sa poistka spláca napríklad štvrťročne. Vtedy získaš prehľad o nehradených splátkach aj o sume ČR. Ak platíš jednou splátkou za celé poistné obdobie, tak stačí prvý spôsob.
erika_H
15.01.09,21:02
Druhý spôsob je vhodný, keď sa poistka spláca napríklad štvrťročne. Vtedy získaš prehľad o nehradených splátkach aj o sume ČR. Ak platíš jednou splátkou za celé poistné obdobie, tak stačí prvý spôsob.

Ďakujem ti pekne Ester
chaoska
15.01.09,21:16
prosím poradiť, ako by ste zaúčtovali: fa vystavená v 12/2008 za zabezpečenie výstavy, ktorá sa bude konať až v r. 2009, ak už niektorý zaplatili v r. 2008 a niektorý zaplatia až v r. 2009. Vopred ďakujem.
Tweety
15.01.09,21:18
prosím poradiť, ako by ste zaúčtovali: fa vystavená v 12/2008 za zabezpečenie výstavy, ktorá sa bude konať až v r. 2009, ak už niektorý zaplatili v r. 2008 a niektorý zaplatia až v r. 2009. Vopred ďakujem.
To, že niektorí zaplatili a niektorí nie, nie je podstatné. Podstatné je to, kedy bola služba vykonaná.
chaoska
15.01.09,21:23
poprosím o účet
Tweety
15.01.09,21:25
poprosím o účet
Je to služba 518, ak dodanie- zabezpečenie výstavy bolo v roku 2008, je to náklad roku 2008.
chaoska
15.01.09,21:27
výstava aj všetko čo s ňou súvisí bude v 01/2009 a my sme už tie fa vystavili v r. 2008
Tweety
15.01.09,21:31
výstava aj všetko čo s ňou súvisí bude v 01/2009
Nebol potom dôvod na fakturáciu výstavy. Napísala si to nezrozumiteľné, takže vy ste fakturovali?
chaoska
15.01.09,21:35
potrebovali sme vyzbierať peniaze na zabezpečenie stánku na výstave, tak ešte mi môžeš pomôcť.......
Tweety
15.01.09,21:37
potrebovali sme vyzbierať peniaze na zabezpečenie stánku na výstave, tak ešte mi môžeš pomôcť.......
Ale to potom bola len záloha, a tie do účtovníctva nedávame. Účtujeme až o prijatej zálohe 221/324. Resp. ak ste platiteľmi dph potom i o daňovej povinnosti z takto prijatej zálohy.
kovex
16.01.09,11:33
Dobrý deň, je nutné robiť časové rozlíšenie miezd za 12/2008 do výdavkov budúcich období? Ďakujem
Tweety
16.01.09,11:34
Dobrý deň, je nutné robiť časové rozlíšenie miezd za 12/2008 do výdavkov budúcich období? Ďakujem
Nie je.
Zoltán Kovács
16.01.09,11:36
Dobrý deň, je nutné robiť časové rozlíšenie miezd za 12/2008 do výdavkov budúcich období? Ďakujem

Nie, veď v decembri máš predpis miezd 521/331, a v januári výplatu 331/221, 211. Len prenášaš záväzok voči zamestnancom.
kovex
16.01.09,11:40
Ďakujem pekne, takže nutné nie je, ale môže sa? Lebo mám to robené v rokoch dozadu a pri daňovej kontrole mi to nevyhodili a nemali ani pripomienku žiadnu a teraz mi kolegyňa hovorí, že sa to nemusí robiť.
Tweety
16.01.09,11:41
Ďakujem pekne, takže nutné nie je, ale môže sa? Lebo mám to robené v rokoch dozadu a pri daňovej kontrole mi to nevyhodili a nemali ani pripomienku žiadnu a teraz mi kolegyňa hovorí, že sa to nemusí robiť.
Nie, časovo rozlíšujeme len náklady BO, a kedže toto sú mzdy roku 2008, zaúčtuješ ich do roku 2008 a finito.
Kristina27
17.01.09,10:08
Ďakujem moc..
A prosim Vas,keď sa plati povinne zmluvne poist.za firem.automobil,plati sa v r.2008,ale je to naklad r.2009
takže stačí zaúčtovať v r.2008,keď je platba z BU: 381/221
a v r.2009 zaúčtujem cez ID 548/381?

alebo si musim v r.2008 zaučtovať cez ID: 381/379
uhradu z BU v r.2008 379/221
a v r.2009 ID: 548/381?

myslim,že by sposob 1 mohol stačiť?


Zákonné poistenie automobilu na rok 2009 by som účtovala v r. 2008 381/379
a v r. 2009 568 / 381 a úhradu 379 / 221.
Kristina27
17.01.09,10:11
Postupy účtovania PÚ hovoria, že časovo sa nerozlišujú náklady na reklamu .... ak tieto služby sú vopred platené, napríklad nájomné reklamných plôch, inzertného priestoru.......

SRO má zaplatenú v r. 2008 reklamu s logom firmy v stolovom kalendári firiem na rok 2009. Je nutné tento náklad časovo rozlíšiť?
Tweety
17.01.09,10:16
Postupy účtovania PÚ hovoria, že časovo sa nerozlišujú náklady na reklamu .... ak tieto služby sú vopred platené, napríklad nájomné reklamných plôch, inzertného priestoru.......

SRO má zaplatenú v r. 2008 reklamu s logom firmy v stolovom kalendári firiem na rok 2009. Je nutné tento náklad časovo rozlíšiť?
Je.
marjankaj
17.01.09,11:20
Postupy účtovania PÚ hovoria, že časovo sa nerozlišujú náklady na reklamu .... ak tieto služby sú vopred platené, napríklad nájomné reklamných plôch, inzertného priestoru.......

SRO má zaplatenú v r. 2008 reklamu s logom firmy v stolovom kalendári firiem na rok 2009. Je nutné tento náklad časovo rozlíšiť?

Ja som čítal toto:

Postupy účtovania PÚ
§56
(6) Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.
Jelena
01.03.09,15:06
Musím účtovať v r. 2008 PZP automobilu (381/379), ak poistné obdobie je od 1.1.2009-31.12.2009 a dátum splatnosti je 1.1.2009? Uhradené bolo až v januári 2009 ...
Jelena
01.03.09,15:40
Poradíte ???
JankaO
01.03.09,15:42
Musím účtovať v r. 2008 PZP automobilu (381/379), ak poistné obdobie je od 1.1.2009-31.12.2009 a dátum splatnosti je 1.1.2009? Uhradené bolo až v januári 2009 ...
Nie.
Jelena
01.03.09,16:02
Ďakujem ....