zuza333
10.05.07,19:05
Dobrý deň! Som evidovaná na ÚP ako uchádzač o zamestnanie. Mám uzatvorenú dohodu o vykonaní práce na 2 mesiace.
Príjem: 8000,-Sk/mes. brutto. Keďže iný pracovný pomer nemám, chcela som podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie, že súčasne neuplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u iného zamestnávateľa
(§36 ods.6, pís. b Zákona o dani z príjmov), na čo ale zamestnávateľ nechce pristúpiť. Postupuje správne?
Za odpoveď ďakujem. Príjemný deň!
Pepa
10.05.07,19:18
Dobrý deň! Som evidovaná na ÚP ako uchádzač o zamestnanie. Mám uzatvorenú dohodu o vykonaní práce na 2 mesiace.
Príjem: 8000,-Sk/mes. brutto. Keďže iný pracovný pomer nemám, chcela som podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie, že súčasne neuplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u iného zamestnávateľa
(§36 ods.6, pís. b Zákona o dani z príjmov), na čo ale zamestnávateľ nechce pristúpiť. Postupuje správne?
Za odpoveď ďakujem. Príjemný deň!
Nepostupuje správne - ak podpíšeš vyhlásenie, zamestnávaveľ musí nezdaniteľnú časť ZD uplatniť.
Mňa zarazila iná vec - si evidovaná na UP a mesačný príjem 8 tisíc mesačne. Evidovaný môže zarobiť max. 3200 a odrobiť 64 hodín.
Paula
10.05.07,19:41
Overila by som si, či ma zamestnávateľ prihlásil v SP. Možno pôjde iba o fiktívnu dohodu a zamestnávateľovi sa nežiada, aby bol podpísaný nejaký vážny dokument , akým je napr. aj Vyhlásenie.