Ľudmila Lorincová
11.05.07,08:46
ak podnik dosahuje už niekoľko rokov stratu, dá sa tá strata bez obmedzenia preúčtovať na účet 429 - strata z minulých rokov?
Tweety
11.05.07,08:47
Áno, dá sa preúčtovať. Na druhej strane, v hospodárení asi nie je niečo v poriadku, keď je už niekoľko rokov.
Martinella
11.05.07,08:49
ak podnik dosahuje už niekoľko rokov stratu, dá sa tá strata bez obmedzenia preúčtovať na účet 429 - strata z minulých rokov?

O tom čo so stratou alebo ziskom rozhoduje štatutárny orgán podniku na valnom zhromaždení. Na základe jeho rozhodnutia sa potom účtuje.