raya1
11.05.07,09:21
Na aký účet zaúčtovať v zúčt. a vypl. listine a potom úhradu príspevok zamestnanca na DDS ?
Vďaka !
Tweety
11.05.07,09:23
III pilier: príspevok zamestnanca: 331/336, úhrada 336/221.
Janiča
11.05.07,10:09
Mohlo by byť aj 331/379, 379/221. Alebo sa mýlim?
Tweety
11.05.07,10:22
My máme zmluvu , prispieva aj organiz., tak preto 336, ale ak nie je zmluva, tak môže byť aj 379.