botuľa
11.05.07,10:25
Poradí mi niekto? Firma kúpila pozemok od fyzickej osoby (neplatcu)... V kúpnej zmluve aj na liste vlastníctva je uvedené - zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa predáva... Mal by sa predať s DPH?
Ešte poznámka: Majiteľ firmy tvrdí, že na LV sa to tvári ako stavebný pozemok, ale niekde na mestskom úrade je to vedené ako zeleň.
betka
11.05.07,13:21
K tejto téme som sa vyjadrila tu:

http://wwww.porada.sk/showthread.php?t=51782&highlight=stavebn%FD+pozemok

To nevadí, že je to ako zeleň, ale mesto má v nejakom pláne tento pozemok zastavať....(stavebný pozemok) o tom sa tiež vyjadrila v tom príspevku. Kuknite tam.
botuľa
11.05.07,13:49
Takže musíme ho predať s DPH, aj keď sme si na vstupe DPH neuplatnili?
Z celej sumy?
betka
11.05.07,14:21
Ano, pretože:
1. ste ho mohli kúpiť v čase, keď stavebný pozemok bol oslobodený od dane
2. mohli ste ho kúpiť v čase, keď už nebol oslobodený od dane a kúpili ste ho od neplátcu DPH
......
Teraz však podlieha dani, keďže ste plátcom DPH, je to výnimka par. 38, na kt. sa nevzťahuje oslobodenie od DPH