milmar
11.05.07,10:29
Prosím o radu. Som ako fyzická osoba ( nie živnostník ) prenajímateľom nehnuteľnosti. Od 1.1.2007 som dobrovoľný štvrťročný plátca DPH . V súlade s §38 zák. o DPH som prenájom nehnuteľnosti oslobodil od DPH. Túto som uplatňoval len na služby spojené s nájmom ( energie, voda).
Môžem v ďašom období zrušiť oslobodenie od DPH za prenájom nehnuteľnosti
a nájomníkom začať účtovať DPH k nájmu ? Ďakujem ak sa ma niekto ujme.
Zoltán Kovács
11.05.07,10:34
Prosím o radu. Som ako fyzická osoba ( nie živnostník ) prenajímateľom nehnuteľnosti. Od 1.1.2007 som dobrovoľný štvrťročný plátca DPH . V súlade s §38 zák. o DPH som prenájom nehnuteľnosti oslobodil od DPH. Túto som uplatňoval len na služby spojené s nájmom ( energie, voda).
Môžem v ďašom období zrušiť oslobodenie od DPH za prenájom nehnuteľnosti
a nájomníkom začať účtovať DPH k nájmu ? Ďakujem ak sa ma niekto ujme.

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti


(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.

(3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou

a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
d) nájmu bezpečnostných schránok.

(4) Na účely odseku 3 sa ubytovacím zariadením rozumie hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa alebo chata, kemping a ubytovanie v súkromí.

(5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť inému platiteľovi, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.

(6) Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.


Podľa tohto § nájom s dph sa môže účtovať len platiteľovi dph (ak sa dohodnú, podľa ods 5) . Ak nájomca nie je platiteľom dph, tak treba účtovať nájom bez dph.
Holcz
11.05.07,12:50
Nájomné môže byť oslobodené od dane len ak nájomca je tiež platitiľ DPH.
§ 38 odst.5
JankaO
11.05.07,13:30
Nájomné môže byť oslobodené od dane len ak nájomca je tiež platitiľ DPH.
§ 38 odst.5

Nájomné podľa § 38 JE oslobodené od DPH. Iba v prípade, že platca DPH prenajíma nehnuteľnosť plátcovi DPH, sa može podľa § 38 odst. 5 rozhodnuť, že nájomné NEBUDE OSLOBODENÉ......
irma1
11.05.07,13:40
Nájomné podľa § 38 JE oslobodené od DPH. Iba v prípade, že platca DPH prenajíma nehnuteľnosť plátcovi DPH, sa može podľa § 38 odst. 5 rozhodnuť, že nájomné NEBUDE OSLOBODENÉ......

Súhlasím a ak dovolíš, doplním. Rozhodnutie, že budeš uplatňovať DPH je potrebné oznámiť správcovi dane. A keď DPH neuplatňuješ, dávaj pozor na koeficient - § 50 Zákona o DPH. Aby si o rok nebola nemilo prekvapená.
Peterka
11.05.07,14:09
Oznámenie správcovi dane nevypadlo zo zákona ?
irma1
11.05.07,14:15
Oznámenie správcovi dane nevypadlo zo zákona ?

Až som sa pozrela do zákona. Áno, zdá sa, že vypadlo. Ďakujem za opravu.
JankaO
11.05.07,14:20
Až som sa pozrela do zákona. Áno, zdá sa, že vypadlo. Ďakujem za opravu.

Povinnosť oznamovať bola ešte podľa § 35 zák 289/1995. V novom zákone 222/2004, táto povinnosť nie je stanovená.