MAGDALIENKA
11.05.07,12:42
Sme slovenská firma a dodávame tovar zahraničnej firme so sídlom v GB, registrovanej pre DPH na Slovensku. Tovar bude nami prepravený do Maďarska, kde má zahraničná firma pobočku.
Má byť faktúra vystavená s DPH alebo bez?

Ešte že je piatok.
Metodik
11.05.07,12:47
Je spojený tovar s prepravou ? Kto ju uskutočňuje ? Je pobočka spoločnosti registrovaná pre DPH v Maďarsku ?
Milan Benka
11.05.07,16:49
Sme slovenská firma a dodávame tovar zahraničnej firme so sídlom v GB, registrovanej pre DPH na Slovensku. Tovar bude nami prepravený do Maďarska, kde má zahraničná firma pobočku.
Má byť faktúra vystavená s DPH alebo bez?

Ešte že je piatok.


Vaším odberateľom je zahraničná firma registrovaná pre DPH na Slovensku, predpokladám, že pod týmto IČ DPH si tovar objednala. Faktúrujete jej so slov. DPH. To, že prepravujete tovar do iného čl. štátu má vplyv na ďalší postup zahraničnej firmy ( premiestnenie tovaru vo vlastníctve osoby .... §8/4 ....... ).
MAGDALIENKA
13.05.07,15:12
Takisto mi to tak vychádza, že so slovenskou DPH.
Dodanie tovaru je spojené s prepravou. Prepravu uskutočňujeme my a tovar vezieme do Maďarska. Ešte preverujeme u zákazníka, či náhodou nie sú registrovaný pre dph aj v Maďarsku.
Ďakujem Benka aj Metodik.
Metodik
14.05.07,08:30
Je potrebné ešte preskúmať pod akým IČ DPH si spoločnosť tovar objednala. Nutne to nemusí byť pod slovenským IČ DPH, ak by objednala pod GB alebo maďarským a tento náklad nie je priraditelný spotrebe slovenskej zložky, v tomto prípade by ste mohli fakturovať bez dane. Nie vždy musí ísť o premiestnenie tovaru, v tomto prípade by to bola intrakomunitárna dodávka tovaru.