ramsita
13.05.07,09:32
Ahojte poraďáci,
chcela by som vás poprosiť o radu. Na bankovom výpise mám platbu na ktorú nemám bloček a chcela by som to zadať ako osobnú spotrebu konateľa. Ako to budem účtovať v PU? (konateľ zaplatil v Tescu svoj nákup a nevšimol si že platí firemnou kartou). ďakujem.
Paula
13.05.07,07:48
Ahojte poraďáci,
chcela by som vás poprosiť o radu. Na bankovom výpise mám platbu na ktorú nemám bloček a chcela by som to zadať ako osobnú spotrebu konateľa. Ako to budem účtovať v PU? (konateľ zaplatil v Tescu svoj nákup a nevšimol si že platí firemnou kartou). ďakujem.


pohľadávka voči konateľovi 355/221....keď vráti peniaze do firmy , potom 211/355
Jana Acsová
13.05.07,08:07
Účte 355 je určený pre účtovanie pohľadávok voči spoločníkom. Ak konateľ nie je spoločník, ani účet 355 nie je vhodný na zaúčtovanie čerpaných finančných prostriedkov. Ak je aj spoločník, môže sa použiť.
V každom prípade už z naznačeného účtovania Pauly vyplýva, že konateľ použil peniaze a tie sú pohľadávkou spoločnosti, ktoré by mal do firmy vrátiť. Nepredpokladám, že by firemná dokumenátia (spoločenská zmluva) oprávňovala konateľa k výberom peňažných prostriedkov na osobné účely. Vždy by sa takéto čerpanie malo s konateľom vysporiadať vrátením:
- na účet,
- v hotovosti,
- zrážkou zo mzdy.
Alebo zdaniť ako príjem zo závislej činnosti ... to však tiež musí zodpovedať stanoveným podmienkam pre odmeňovanie konateľa, ktoré je zrejme v právomoci valného zhromaždenia.