saskia9
13.05.07,11:04
Prajem všetkým poraďákom pekný deň,
potrebovala by som poradiť pri účtovaní pokladne. Blok z RP za nákup spotrebného materiálu mám s dátumom 30.04.2007, zamestnanec tento nákup zaplatil s vlastných peňazí s tým, že si to potom vyrovná z pokladne. Na bloček ale zabudol a peniaze si vyplatil z pokladne až 4.5.2007. A tu pre mňa nastáva problém ako to zaúčtovať aby mi 4.5. sedla pokladňa s dokladmi.
Jana Acsová
13.05.07,11:10
Prajem všetkým poraďákom pekný deň,
potrebovala by som poradiť pri účtovaní pokladne. Blok z RP za nákup spotrebného materiálu mám s dátumom 30.04.2007, zamestnanec tento nákup zaplatil s vlastných peňazí s tým, že si to potom vyrovná z pokladne. Na bloček ale zabudol a peniaze si vyplatil z pokladne až 4.5.2007. A tu pre mňa nastáva problém ako to zaúčtovať aby mi 4.5. sedla pokladňa s dokladmi.
Doklad o nákupe interne (interným dokladom podľa zaužívaných podmienok):
5xx,343/333 30.4.2007
Výdaj hotovosti zamestnancovi:
333/211 4.5.2007
Kublihova
13.05.07,11:16
Pokladňu zaúčtuješ 4.5. ale s tým, že si nemôžeš odpočítať DPH ak si mesačný plátca. Ak si štvrťročný plátca DPH, potom sa nič nedeje.
Jana Acsová
13.05.07,11:28
Pokladňu zaúčtuješ 4.5. ale s tým, že si nemôžeš odpočítať DPH ak si mesačný plátca. Ak si štvrťročný plátca DPH, potom sa nič nedeje.
Ak by mala účtovať účtovné prípady ako vznikli, 4.5.2007 vznikne iba úhrada zamestnancovi, t.j. vrátenie peňazí. Tento účtovný prípad nemá s s uplatnením práva na odpočítanie dane nič spoločné.
A čo sa týka odpočítanie dane, prosím sme v téme účtovnej a nie DPH a upozorňujem, že Vaša odpoveď z pohľadu ZDPH nie je správna. Ale v tejto téme na to nie je priestor.
Odpoveď na túto otázku nájdete napr. v sekcii DPH vo vypracovaných otázkach k § 51.
Kublihova
13.05.07,12:47
ospravedlňujem sa za zásah do inej témy. Nie som skúsený poraďák. Napriek tomu (ale neviem kde) by som rada odkonzultovala tuto DPH, pretože mám takúto zlú skúsenosť z kontroly DPH, kde mi takýto blok neuznali.
dakujem
betka
13.05.07,13:15
ospravedlňujem sa za zásah do inej témy. Nie som skúsený poraďák. Napriek tomu (ale neviem kde) by som rada odkonzultovala tuto DPH, pretože mám takúto zlú skúsenosť z kontroly DPH, kde mi takýto blok neuznali.
dakujem

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

Neviem, prečo by Vám ho nemali uznať z pohladu DK
saskia9
13.05.07,13:15
Môžte mi bližšie vysvetliť ako ste to mysleli interným dokladom? Mám trochu obavy aby som neurobila chybu.
evina
13.05.07,13:31
ospravedlňujem sa za zásah do inej témy. Nie som skúsený poraďák. Napriek tomu (ale neviem kde) by som rada odkonzultovala tuto DPH, pretože mám takúto zlú skúsenosť z kontroly DPH, kde mi takýto blok neuznali.
dakujem

Na úvodnej strane Porady máš jednotlivé sekcie daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty....a tam aj napr. vypracované najčastejšie otázky. K Tvojmu problému pozri napr.
http://www.porada.sk/t17311-najeastejie-otazky--dph.html
najmä bod 14 a 15
Máš možnosť zadať aj do lišty hľadaj napr. nárok na odpočet nájdeš veľa súvisiacich príspevkov aj s citáciou paragrafu
napr.
http://www.porada.sk/showpost.php?p=451721&postcount=33
evina
13.05.07,13:37
Môžte mi bližšie vysvetliť ako ste to mysleli interným dokladom? Mám trochu obavy aby som neurobila chybu.

30.4. vystavíš ID, ktorého prílohou bude blok od zamestnanca a zaúčtuješ ako sa píše v príspevku 2 /zamestnanec kúpil niečo pre firmu máš voči nemu záväzok/
a 4.5. vystavíš VPD a zúčtuješ záväzok voči zamestnancovi.
saskia9
15.05.07,08:11
Môžem to takto urobiť aj v prípade, že som mesačný platca DPH?
evina
15.05.07,08:18
Môžem to takto urobiť aj v prípade, že som mesačný platca DPH?

1. Účtovanie a evidencia pre účely uplatnenia nároku na odpočet DPH sú dve odlišné veci.
2. Takto to zaúčtovať máš, lebo tak nastali účtovné prípady.
3. Podľa § 51 zákona o DPH /je to tu rozpísané tisíckrát, nebudem teraz/ máš nárok na odpočítanie DPH v mesiaci apríl /vtedy vznikla aj daňová povinnosť dodávateľovi/, ako aj v mesiaci máj 2007. To znamená zaeviduješ DPH do mesiaca, do ktorého sa rozhodneš, resp. ako Ti to najlepšie umožní soft, ale opakujem zaúčtuješ tak akoje spomenuté vyššie.
Ondrejková
15.08.07,10:10
Dobrý deň!

Prosím Vás vie mi niekto poradiť, mám bločik z nákupu v Metre.
Na tom bločku je síce napísané, že je to faktúra, ale nemohla by som ho dať do pokladne ako klasický boločik za nákup materiálu? Alebo ho musím zaúčtovať ako faktúru uhradenú v hotovosti?

Ďakujem
Tweety
15.08.07,10:13
Dobrý deň!

Prosím Vás vie mi niekto poradiť, mám bločik z nákupu v Metre.
Na tom bločku je síce napísané, že je to faktúra, ale nemohla by som ho dať do pokladne ako klasický boločik za nákup materiálu? Alebo ho musím zaúčtovať ako faktúru uhradenú v hotovosti?

Ďakujem
Môžeš ho zaúčtovať cez pokladňu. Doklad z ERP do 50000.- sa považuje podľa Zákona o dph za faktúru.