SMartina
13.05.07,18:04
Ahojte. Prezrela som veľa tém na miestný poplatok a nenašla som odpoveď na moja otázku. Chcem poprosiť niekoho skúseneho, či by vedel poradiť. Mám vystaviť OFA za ubytovanie a miestný poplatok. Na aký účet zaúčtujem miestný poplatok. Mám aj miestný poplatok platení cez registračku. Ďakujem. :confused:
Orsz
13.05.07,18:16
Ahojte. Prezrela som veľa tém na miestný poplatok a nenašla som odpoveď na moja otázku. Chcem poprosiť niekoho skúseneho, či by vedel poradiť. Mám vystaviť OFA za ubytovanie a miestný poplatok. Na aký účet zaúčtujem miestný poplatok. Mám aj miestný poplatok platení cez registračku. Ďakujem. :confused:

Účtuje sa do ceny ubytovania - takže 602.
SMartina
13.05.07,18:36
Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.
zamako
15.05.07,12:25
Účtuje sa do ceny ubytovania - takže 602.

...účtujeme to 311/325AA a následne úhradu mestu/obci 325AA/221.
Auditor odobril :)
Orsz
15.05.07,14:36
...účtujeme to 311/325AA a následne úhradu mestu/obci 325AA/221.
Auditor odobril :)

Myslím, že to má logiku, i ked výsledný efekt je rovnaký. V prípade účtovania na 602, sa na opačnej strane účtuje na 538, ale oproti 345, nie 325. Ide o poplatky a dane štátnej inštitúcii. Tiež mám odobrené od audítorky. Inak spolupracujem s troma audítormi, a v niektorých veciach sa im názory rozchádzajú, preto to beriem s rezervou. Pokladám teda za správne oba prípady.
Dorinda
30.06.08,14:27
Prosim, miestny poplatok uctujem vzdy na 538, aj ked je to len subdodavka (dan za uzivanie verejneho priestranstva) zakaznikovi, ktoremu tento poplatok bude zahrnuty v celkovej fakturacii - sluzba - zabezpecenie predvadzacej akcie v meste TN? Poplatok - dan, vo fakture nebude presne uvedena ciastka.
Rozalka
28.08.08,17:47
Moja známa sa na toto opýtala na DR SR, došla jej táto odpoveď:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:D

aň za ubytovanie upravujú § 37 - § 43 zákona o č. 582/2004 Z.z.. v znení neskorších predpisov. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Vyberanie dane zabezpečuje prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie, ktorý daň vyberá pre miestne príslušnú obec.
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia vyberá daň za ubytovanie v mene a na účet obce, potom túto daň do základu dane účtovanej služby ubytovania nezahŕňa v súlade s § 22 ods. 3 zákona o DPH.


Toto bola otázka:

Dobrý deň, sme ubytovacie zariadenie. V prijatých tržbách je vyúčtovaná aj daň za ubytovanie. Je správne, ak ERP vykazuje túto daň ako príjem oslobodený od DPH?

Napríklad:
celková tržba z ERP za mesiac = 247000,- v tom daň za ubytovanie činí 9000 Sk (tj. 600 prenocovaní x 15,-Sk/ noc, - ktorá sa odvedie do pokladne MsÚ).
Tržba celkom 247000,00
Daň za ubytovanie 9000,00
Tržba hotela 238000,00
DPH = 38000,00
Základ dane = 200000,00
(údaje sú v SK)

Ona účtuje sumu poplatku priamo na D 345.
Zoltán Kovács
28.08.08,17:50
Myslím, že to má logiku, i ked výsledný efekt je rovnaký. V prípade účtovania na 602, sa na opačnej strane účtuje na 538, ale oproti 345, nie 325. Ide o poplatky a dane štátnej inštitúcii. Tiež mám odobrené od audítorky. Inak spolupracujem s troma audítormi, a v niektorých veciach sa im názory rozchádzajú, preto to beriem s rezervou. Pokladám teda za správne oba prípady.

Účtovanie miestneho poplatku na 6xx je nesprávne, už aj len z hľadiska DPH. Totiž účet 602 sa zarátava do obratu. A miestny poplatok nie je tvojím výnosom. Preto je vhodnejšie účtovanie cez účty triedy 3.
zuzana
14.07.11,07:53
A keby som ten poplatok neúčtovala na 602 ale na účet 648, teda 345/648 a 538/345.Vlastne náklady a výnosy sa vyrovnajú, lebo sme mestská s.r.o. a robíme kons.závierku a oni chcú aby sme to mali takto.
zuzana
18.07.11,13:35
neviete niekto poradiť?
berus
17.01.12,17:51
Mám podobne problém. Hotel platí miesty poplatok obci. Vykazujeme daň z ubytovania na registračných pokladniciach bez DPH. Hosť nám uvedený poplatok zaplatí. Mám však dilemu, že či daň z ubytovania nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Či sa v zmysle § 22 odst. 2 nemá daň z ubytovania t.j. miestny poplatok, zahrnúť medzi ostatné služby, ako základ dane. Žiadam, kto má skúsenosti, nech odpovie.
a_je_to
30.01.12,18:08
Mám podobne problém. Hotel platí miesty poplatok obci. Vykazujeme daň z ubytovania na registračných pokladniciach bez DPH. Hosť nám uvedený poplatok zaplatí. Mám však dilemu, že či daň z ubytovania nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Či sa v zmysle § 22 odst. 2 nemá daň z ubytovania t.j. miestny poplatok, zahrnúť medzi ostatné služby, ako základ dane. Žiadam, kto má skúsenosti, nech odpovie.

Pozri si príspevok č. 7, tam je odpoveď z drsr. To je nie už poplatok, ale daň z ubytovania, účtovaná ako 311/602+343+345 a odvádzaná obci 345/221. Nejde o nákladovú daň typu 538/345 podľa § 22, ods. 1 a 2/a, ku ktorej by sa musel priradiť výnos, ako protihodnota do základu dane, ktorú platí zákazník. Ide o prechodnú položku podľa § 22, ods. 3, ktorá nevstupuje do základu DPH, nepočíta sa k nej DPH.
sybila3
11.03.12,20:21
konateľ mi doniesol platobný výmer miestny poplatok daň za ubytovanie za 5-12/2011 vystavený 13.1.12 a aj zaplatený 2012 mám účtovať do 2011 alebo 2012 a dávam na 518 alebo 538?
sybila3
12.03.12,10:26
poradí niekto? dík
Tweety
12.03.12,10:28
poradí niekto? dík

Odoslaná alebo prijatá fa?
sybila3
12.03.12,11:34
prijatá
sybila3
13.03.12,10:48
to ani nie je faktúra ale platobný výmer z úradu vystavený 13.1.2012 a potvrdenka o zaplatení tiež 13.1. môžem účtovať do januára keď je tam napísané 5-12.2011???? dík
Tweety
13.03.12,11:21
to ani nie je faktúra ale platobný výmer z úradu vystavený 13.1.2012 a potvrdenka o zaplatení tiež 13.1. môžem účtovať do januára keď je tam napísané 5-12.2011???? dík

Platobný výmer z úradu je nákladom roka 2011,účet 538.
a_je_to
16.03.12,12:30
konateľ mi doniesol platobný výmer miestny poplatok daň za ubytovanie za 5-12/2011 vystavený 13.1.12 a aj zaplatený 2012 mám účtovať do 2011 alebo 2012 a dávam na 518 alebo 538?


Platobný výmer z úradu je nákladom roka 2011,účet 538.

Určite nie 538. Správna odpoveď závisí od toho, ako bol výber dane účtovaný doteraz. Ak na 602, tak výmer na 602/345 a platbu na 345/221. Ak výber bol na 345, tak výmer iba zaplatíš 345/221 a neúčtuješ ho vôbec, iba založíš.
Odporúčam pozrieť príspevok č. 7 a 12. Daň z ubytovania nemôže byť nákladom na 538 a nemal by byť ani výmer z obce. Amatérska kreativita pri spravovaní dane, ktorú do veci vniesol § 43 zákona 582/2004 vedie neznalé obce, k tomu, že vydávajú na túto daň výmery, faktúry a pod. Niekedy na takých veciach asistujú dokonca aj právnici, ako povrchní znalci problematiky bez jej preštudovania. Ak obec rieši dań z ubytovania týmto spôsobom, tak posunie rozpočtové obdobie tejto dane o jeden rozpočtový rok. Dovtedy je vybratá daň držaná u ubytovacieho subjektu, vykazovaná ako vlastný výnos, čo je hneď niekoľko vád veci v rozpore s jej povahou. To ako keby vyberala daň za psa, alebo z nehnuteľností na rok 2011 výmerom, ktorý pošle daňovníkovi 15.1.2012 ... za ktorýže rok by to bol rozpočtový príjem obce ?
Správne riešenie by malo byť také, že obec má VZN, ktoré zaväzuje ubytovací subjekt vyberať túto daň pri platení ubytovania, viesť evidenciu a po ukončení mesiaca odviesť daň do stanoveného termínu obci a prípadne podať mesačné hlásenie.
Vybratá daň by mala byť účtovaná ako záväzok subjektu voči obci v rámci tržby na 345 a pravidelne odvádzaná na 345/221. A u obce príjmom bežného obdobia, nie za minulé obdobie. Táto daň pri výbere nejde do základu DPH, teda nemôže byť ani vlastným výnosom. Z rovnakého dôvodu nemôže byť ani nákladom na 538. Jej daňovníkom nie je ubytovňa, ale ubytovaný, on si ju môže dať do nákladov, nie ubytovňa.
sybila3
17.03.12,15:46
ja neviem ako účtujú daň z ubytovania ja to na bločku z pokladne nikde nevidím a asi to ani neúčtujú.
a_je_to
17.03.12,20:09
ja neviem ako účtujú daň z ubytovania ja to na bločku z pokladne nikde nevidím a asi to ani neúčtujú.

Ak nie je na bločku ako položka, tak ju asi neinkasujú. Zrejme asi nefunguje samospráva. To znamená, že túto daň nerieši, nemá pre ňu schválené VZN, sadzbu, povinné subjekty, ani postup na jej vyberanie. Po skončení roka sa samospráva zobudí a na daň z ubytovania vydáva výmery za minulý rok, alebo dokonca fakturuje ubytovacím zariadeniam. Nemá nárok, ak nebolo vopred schválené VZN a postup jej vyberania, tak táto daň je právne nevymožiteľná. Daň je účinná iba pre ubytovaných od 15 dňa po vyvesení VZN v obci. Odporúčam pozrieť w stránku obce, či je tam VZN a od kedy je účinné. Viac je v § 37 zákona 582/2004 a v § 6 zákona 479/2010.
sybila3
18.03.12,15:44
tak by som zaúčtovala 538/345 do r. 2011 a úhradu 13.1. 345/221 pozerala som aj v knihe od cenigovej je to tak. môže to tak byť dík
a_je_to
18.03.12,22:30
tak by som zaúčtovala 538/345 do r. 2011 a úhradu 13.1. 345/221 pozerala som aj v knihe od cenigovej je to tak. môže to tak byť dík

Ak bola daň z ubytovania účtovaná celý rok do výnosov, alebo nebola inkasovaná vôbec a teraz ju treba uhradiť z tržieb, tak inú možnosť teraz asi nemáš. Nemám po ruke poslednú verziu Cenigovej, ale v predchádzajúcich ostatné miestne dane a poplatky nešpecifikuje, dáva ich na 538. Daň z ubytovania osobitne nerieši.
yvica
16.05.12,11:16
idem vystavovať faktúru za ubytovanie a raňajky 311/602 a je tam miestny poplatok môže byť 311/345 ?
yvica
16.05.12,12:28
poradí niekto? a je na daň z ubytovania čiže miestny poplatok dph? dík
yvica
17.05.12,10:34
takže som sa dočítala že by to malo byť 311/602,343 a poplatok miestny 311/345 a je oslobodený od dph, dúfam, že je to dobre, ď
SilMar Group
17.05.12,15:20
takže som sa dočítala že by to malo byť 311/602,343 a poplatok miestny 311/345 a je oslobodený od dph, dúfam, že je to dobre, ď

Keď som dávala dopyt na DRSR, prečo pokuty a penále nie sú predmetom DPH, keďže v §9/1 sa hovorí, že dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, odpovedali v tom zmysle, že za pokuty a penále nie sú plnenie, nič nedodávame a zákazník za platbu nič nedostane. Obdobne môžeme asi odôvodniť miestny poplatok - zaplatíme ho, ale v podstate zaň nič nedostaneme...
a_je_to
18.05.12,00:46
nie je oslobodený, ale nie je to zdaniteľné plnernie