SERVIS
14.05.07,09:27
Daňová kontrola pýta odo mňa zoznam vecí - napr. vŕtačky, atď. Karty nemám, stačil by súpis. Nemáme tuná nejakú predlohu, ako to má vyzerať? Ďakujem.
Zoltán Kovács
14.05.07,09:32
Daňová kontrola pýta odo mňa zoznam vecí - napr. vŕtačky, atď. Karty nemám, stačil by súpis. Nemáme tuná nejakú predlohu, ako to má vyzerať? Ďakujem.

Stačí tabuľka z excelu s hlavičkou:

Por.číslo
Názov (text)
Cena
Dátum obstrania
Dátum zaradenia
Doklad obstarania

Takúto súpisku by som použil ale iba na drobný HM, na dlhodobý HM, ktorý sa odpisuje, veru používam invetárne karty.
Olice
14.05.07,09:35
Daňová kontrola pýta odo mňa zoznam vecí - napr. vŕtačky, atď. Karty nemám, stačil by súpis. Nemáme tuná nejakú predlohu, ako to má vyzerať? Ďakujem.
Ja neviem, ale zrejme si treba vybrať alebo vytvoriť nejakú zostavu zo SW (evidencia majetku) , ktorá by bola pre tieto účely vhodná.
Inventárne číslo, názov, cena, dátum zaradenia, číslo faktúry alebo iného dokladu...
SERVIS
14.05.07,09:36
Práve čítam naše vnútorné smernice, a v nich je uvedené že ... nákup drobného hmotného a nehmotného majetku do 30 tis. sk účtuje spoločnosť na ťarchu účtov 5.. bez vedenia operatívnej evidencie. To sa mi nezdá. Alebo to tak môže byť:
Zoltán Kovács
14.05.07,09:43
Práve čítam naše vnútorné smernice, a v nich je uvedené že ... nákup drobného hmotného a nehmotného majetku do 30 tis. sk účtuje spoločnosť na ťarchu účtov 5.. bez vedenia operatívnej evidencie. To sa mi nezdá. Alebo to tak môže byť:

Operatívna evidencia by mala byť, jednoznačne.
Fany
14.05.07,10:00
A ako potom z vyradením takéhoto DHM? Treba spisovať nejakú zápisnicu?
Olice
14.05.07,10:08
A ako potom z vyradením takéhoto DHM? Treba spisovať nejakú zápisnicu?
Treba urobiť zápis o vyradení takéhoto majetku a následne priložiť doklad o likvidácii. Aspoň mi to tak robíme. Čo sa týka majetku technického charakteru, napr. vŕtačky, TV, PC a pod. podľa našej internej smernice musíme mať aj posudok o ich technickom stave s návrhom na vyradenie.
Fany
14.05.07,10:31
A kto urobí ten posudok? Máme tiež nejaké počítače na vyradenie a aj vrtačky.
Olice
14.05.07,10:58
A kto urobí ten posudok? Máme tiež nejaké počítače na vyradenie a aj vrtačky.
Firma, ktorá má na to oprávnenie. PC nám napr. posudzoval SOFOS.
Vŕtačky konkrétne neviem, skúste zistiť kto na ne robí servis a ak je oprava nerentabilná alebo iné dôvody tak napíšu posudok o technickom stave a doporučia na vyradenie.
Snažíme sa tieto posudky získať z firiem, ktoré sú ochotné nám ich dať zadarmo. Niektorí si to fakturujú od 100,- Sk vyššie za kus.