Mackovka
14.05.07,17:12
Naša teta má viac ako 10 rokov trvalý pobyt v dome, ktorého časť som spolu so sestrou nadobudla dedičstvom po matke. Keďže teta sa už nevládze o seba sama postarať , ide sa sťahovať a uvažuje o prevode svojich častí domu na nás netere. Čo je podľa Vás z hľadiska daní, poplatkov alebo zložitosti vybavenia vhodnejšie - darovanie alebo predaj časti nehnuteľnosti, ktorú teta vlastní? Prečítala som rôzne príspevky, ale nemám v tom jasno. Ďakujem za odpoveď.
Milan Benka
14.05.07,19:37
Daň z darovania už nie je.
Predaj nehnuteľnosti je v prípade vašej tety oslobodený od dane z príjmu.


Poplatky: za zápis do katastra, príp za spísanie zmluvy u notára, alebo právnika.
svojar
15.05.07,12:44
Je to lepšie uskutočniť ako predaj. Náhodou sa v budúcnosti nepohodnete a teta by mohla vymáhať vrátenie daru.
Gido
15.05.07,13:26
Rozhodujúce je, na akom prevode sa dohodnete: či na odplatnom alebo bezodplatnom. Teda ak za to máte tete niečo platiť, je vhodnejšia kúpna zmluva, pokiaľ za to peniaze nepýta, môže bvyť aj zmluva darovacia. Ako už vyššie uviedli, z hľadiska daňových povinností je to rovnaké (nič) a rovnaké sú aj poplatky - overovanie podpisu a návrh na zápis vkladu do katastra, prípadne odmena za spísanie zmluvy (tu je rozhodujúca hodnota prevádzanej nehnuteľnosti).