maxop
14.05.07,19:35
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu, názor. Som živnostník a vediem JU. Musím viesť aj knihu došlých faktúr keď nakupujem tovar výlučne v hotovosti? Vlastne všetko platím len v hotovosti. Vopred ďakujem a prajem príjemný deň.
Monika Kováčová
14.05.07,19:40
Aj faktúra za telefón je faktúra. Aj faktúra za tovar je faktúra. Do knihy došlých faktúr evidujeme faktúry prijaté, ktoré sú záväzkom podnikateľa voči dodávateľovi.
Nezáleží na tom, či je faktúra platená prevodom alebo v hotovosti.
Marianna01
14.05.07,19:58
plne súhlasím s Monikou. Viac krát som sa stretla s názorom, že faktúru hradenú v hotovosti neevidujú v knihe došlých faktúr, ale ju evidujú len v pokladni. Nemyslím si, že je to správny postup presne z dôvodu, aký písala Monika.

mimotemy ak je doklad z ERP tiež faktúrou, čo s ním? to len tak na margo a zamyslenie...
maxop
15.05.07,14:42
Srdečne ďakujem za odpoveď. Založím si teda knihu došlých faktúr.
Nedá mi a chcem ešte zdôrazniť prečo sa pýtam. Myslel som, že v tú chvíľu ako zaplatím faktúru v hotovosti už sa nejedná o záväzok k dodávateľovi. Moje vzťak je v tej chvíli k dodávateľovi vysporiadaný. Teda, tak ako keď kúpim napr. pásky do reg. pokladne. To len na okraj.
Paula
15.05.07,14:48
. Myslel som, že v tú chvíľu ako zaplatím faktúru v hotovosti už sa nejedná o záväzok k dodávateľovi. .


To je pravda, záväzkom ale pred zaplatením bol :)
Paula
15.05.07,14:53
A troška to s dovolením obrátim.....máme 2/3 odberateľov, ktorí platia ihneď po odobratí tovaru a vystavení faktúry v hotovosti...to neznamená, že 2/3 odberateľských faktúr neevidujeme v príslušnej knihe faktúr :)
andreaS
15.05.07,15:02
A co potom ked datum vystavenia faktury je zhodny s datumom uhradenia?

Ja taketo pripady davam rovno do pokladne.

Ak by bol rozdiel co i len jediny den, tak davam do knihy faktur.
evina
15.05.07,15:04
A co potom ked datum vystavenia faktury je zhodny s datumom uhradenia?

Ja taketo pripady davam rovno do pokladne.

Ak by bol rozdiel co i len jediny den, tak davam do knihy faktur.

Smiem sa spýtať na dôvod, resp. aký je v tom rozdiel kedy bola uhradená?
andreaS
15.05.07,15:13
Pretoze si myslim ze vtedy o zavazok nejde. Mam v ruke fakturu, kt. zavazkom ani nebola, pretoze hned je k nej pripojena uhrada.

Takto to mam aj odobrene od auditorov.
evina
15.05.07,15:45
Pretoze si myslim ze vtedy o zavazok nejde. Mam v ruke fakturu, kt. zavazkom ani nebola, pretoze hned je k nej pripojena uhrada.

Takto to mam aj odobrene od auditorov.

Osobne s tým nesúhlasím ...napriek odobreniu auditorov.
Podľa mojej mienky vystavením "faktúry" mi vzniká záväzok, ktorý môže byť uhradený v hotovosti, resp. cez účet.
V predpisoch podľa mňa nikde nie je určená lehota, do ktorej by mala prebehnúť úhrada zäväzku, aby za záväzok považovaný bol, t.j. či za minútu, hodinu, 14 dní, a tak záväzok mi vzniká okamžikom vystavenia a prevzatia faktúry od konkrétneho dodávateľa na mňa. Z môjho pohľadu ide o krátkodobý záväzok, t.j. so splatnosťou jedného roka, ktorý bol uhradený, teda vyrovnaný za 5 min. a osobne účtujem cez 321.
Názory k tejto téme boli už vyjadrené i napr. tu:

http://www.porada.sk/t50555-evidencia-faktury-vyplacanej-v-hotovosti.html?highlight=evidencia+fakt%FAr+hotovo sti
zvlášť príspevok 5
Paula
15.05.07,15:49
Súhlasím aj v prípade JÚ - je to záväzok, i keď uhradený za pár sekúnd.
evina
15.05.07,16:21
mimotemy ak je doklad z ERP tiež faktúrou, čo s ním? to len tak na margo a zamyslenie...

...pre účely DPH je tomu tak...
Ľuba
15.05.07,16:42
Pretoze si myslim ze vtedy o zavazok nejde. Mam v ruke fakturu, kt. zavazkom ani nebola, pretoze hned je k nej pripojena uhrada.

Takto to mam aj odobrene od auditorov.

Súhlasím s Andreou, aj ja to takto robím. V januári som mala daňovú kontrolu a nemali proti tomu výhrady.
evina
15.05.07,17:07
Súhlasím s Andreou, aj ja to takto robím. V januári som mala daňovú kontrolu a nemali proti tomu výhrady.

K tomu len dodám, že o.k. možno to máš tak upravené v smernici. Ovšem prebehnutá daňová kontrola v jednej firme nemusí potvrdzovať správnosť určitých situáciií...Môj názor je taký, že daňováci sa skôr s tým toľko nezaťažujú, lebo z ich pohľadu to neovplyvňuje ZD. Druhý pohľad je pohľad z hľadiska správnosti účtovania....
Jana Acsová
15.05.07,17:22
1. upozornenie:
Faktúra ako pojem z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty je pojem dôležitý z pohľadu tohto zákona a nie z pohľadu účtovníctva. Pojem faktúra nie je pojem definovaný v účtovníctve.

2. upozornenie:
Kniha DF je spravidla pomocnou evidenciou pomenovanou tvorcom toho, ktorého softvéru, je potrebné si z hľadiska účtovného uvedomiť, že sa jedná o súčasť "knihy záväzkov" ako účtovnej knihy jednoduchého účtovníctva.

Následne:
Čo je to záväzok: existujúca povinnosť účtovnej jednotky ... atď.
Ak je faktúra vystavená iba z dôvodu, že subjekt nepoužíva registračnú pokladnicu, nevidím žiadny rozdiel medzi dokladom z ERP a dokladom s názvom "faktúra" so všetkými náležitosťami ... a zároveň nevidím ani splnenie východísk pre účtovanie v knihe záväzkov, t.j. v knihe došlých faktúr.

Podmienky účtovnej jednotky:
Avšak ... ak to interné potreby firmy vyžadujú ... napr. z dôvodu sledovania salda, obratu, či iných ukazovateľov a nedá sa to zabezpečiť inak iba cez knihu faktúr, vylúčené to nie je.

Môj názor:
Technika vystavenia dokladu ho ešte nepredurčuje k účtovaniu do knihy došlých faktúr. Dôležitá je podstata, t.j. či záväzok vznikol. A tam vychádzam z definície záväzku podľa zákona o účtovníctve.
Jana Acsová
15.05.07,17:24
Mam v ruke fakturu, kt. zavazkom ani nebola...
Presne tento prípad mám na mysli. Máme v ruke faktúru, ktorá záväzkom ani nebola.