Olice
15.05.07,09:39
Bola uzatvorená leasingová zmluva 27.10.2006, ktorej predmetom je finančný leasing kotolne, ktorej súčasťou je teplovodný prevádzkový celok, tzn. centrálny nezávislý systém teplovodného vykurovania včítane zabezpečenia výroby teplej úžitkovej vody a prevádzkový celok parného hospodárstva so zabezpečením výroby a rozvodu technickej pary pre ohrev vzduchu, vzduchotechniky, sterilizácie a kuchyne.

Predpokladaný termín dodávky bol február 2007, kotolňa bola v skúšobnej prevádzke a 18.5.2007 sa má uskutočniť kolaudácia.

Predmet leasingu zaradíme a začneme odpisovať po vykonanej
kolaudácii ?

Na účte 042 je zaúčtovaná suma 39 682 000,- Sk (bez DPH a bez zvýšených splátok) + 50 000,- Sk (bez DPH poplatok za uzatvorenie zmluvy)
Čiže 39 732 000,- Sk - 021/042

V zmluve je uvedená odpisová skupina 3
doba trvania leasingu 144 mesiacov
doba splácania leasingu 72 mesiacov

Nastavím odpisy od 05/2007 na 144 mesiacov ?

Keď je odp. skupina 3 mohlo by byť KP 28.30.11 ?
Olice
16.05.07,06:46
Vedel by sa mi prosím k tejto veci niekto vyjadriť ? :confused:
Olice
28.05.07,15:37
Skúsim sa ešte raz spýtať, ak mi bude niekto vedieť odpovedať.

Stavba kotolne, zhotovená na leasing sa začne odpisovať odovzdaním diela, kde je v závere odovzdávajúco - preberacieho protokolu napísané:
dielo bolo vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a v zmysle príslušných STN a je užívaniaschopné, dielo sa preberá bez závad a nedorobkov.
Alebo až po ukončení kolaudácie ?
Kolaudácia sa síce začala, ale ešte nie je ukončená, pretože je potrebné
ešte vykonať nejaké merania.
Dielo bolo odovzdané 29.3.2007, tak neviem, či sme si už nemali uplatniť
odpis v mesiaci marec, prípadne apríl.
Som bezradný. Skúsi mi niekto poradiť, prosím?
Jana Acsová
28.05.07,15:43
Som bezradný. Skúsi mi niekto poradiť, prosím?
Nič v zlom, ale hovoríme o sume takmer 40 miliónov. Myslím si, že aj Porada má svoje hranice a ak si neviete s problémom poradiť, doporučujem dať dotaz osobám kompetentným k zaujatiu stanoviska. Otázku ste zadali 15.5. - už Vám mohla plynúť lehota, keby ste oslovili s dotazom napríklad DR SR ... a to pod hlavičkou firmy, ktorej sa predmetný problém týka. Doporučujem Vám to. Váš problém je špecifický ... a aj názorov by sa zrejme vyskytlo viac ...

Porada je fajn, ale nie je všemocná.
Olice
29.05.07,14:14
Nič v zlom, ale hovoríme o sume takmer 40 miliónov. Myslím si, že aj Porada má svoje hranice a ak si neviete s problémom poradiť, doporučujem dať dotaz osobám kompetentným k zaujatiu stanoviska. Otázku ste zadali 15.5. - už Vám mohla plynúť lehota, keby ste oslovili s dotazom napríklad DR SR ... a to pod hlavičkou firmy, ktorej sa predmetný problém týka. Doporučujem Vám to. Váš problém je špecifický ... a aj názorov by sa zrejme vyskytlo viac ...

Porada je fajn, ale nie je všemocná.
Chcem sa Vám poďakovať pani Acsová za Váš názor.
Na DR SR sme sa neobrátili, pretože mi ako príspevková organizácia si neuplatňujeme daňové odpisy, ale účtujeme len o účtovných odpisoch.
Už viem, že nárok na uplatnenie prvého odpisu vzniká dňom prevzatia predmetu leasingu uživateľom. Čo v našom prípade bolo 29.3.2007.
Od tohto dátumu je nastavená aj prvá splátka v splátkovom kalendári.
Prikladám link, kde som sa dozvedel trošku viac a hlavne je tam napísané ako sa nastavujú účtovné a daňové odpisy pri finančnom leasingu, čo mi predtým nebolo jasné.
Ešte som si nie celkom istý zaradením do KP 28.30.11, ale to si ešte overím u zhotoviteľa diela.
http://www.hz.sk/hz/dochz.nsf/(d)/D4D09D5DF37001B1C1256E190037D6D7?OpenDocument&typ=sk-
aktualityhz&OK
Vopred Vá ďakujem za prípadné ďalšie názory.
adato
01.06.07,15:38
Pýtate sa na účtovné odpisy, tie je potrebné nastaviť nezávislé na daňovej odpisovej skupine a dobe trvania lízingu. Účtovné odpisy je potrebné nastaviť podľa odpisového plánu, kde si stanovíte očakávanú dobu použitia majetku.