prekladateľ
15.05.07,11:15
Som SZČO. Preddavky na daň za r. 2006 som zaplatil v júni, septembri a decembri 2006, a v marci 2007. Teraz mi Daňový úrad oznámil, že som v DP nesprávne uviedol sumu zaplatených preddavkov, pretože vraj sa počítajú len preddavky zaplatené v roku 2006.
Paragraf 34, odsek 1 Zákona o dani z príjmu (podľa mňa) dosť jasne hovorí, že preddavky sa platia od 1. apríla jedného roka do 31. marca nasledujúceho roka. Mýlim sa?
Ako mám ďalej postupovať?
evina
15.05.07,11:27
Som SZČO. Preddavky na daň za r. 2006 som zaplatil v júni, septembri a decembri 2006, a v marci 2007. Teraz mi Daňový úrad oznámil, že som v DP nesprávne uviedol sumu zaplatených preddavkov, pretože vraj sa počítajú len preddavky zaplatené v roku 2006.
Paragraf 34, odsek 1 Zákona o dani z príjmu (podľa mňa) dosť jasne hovorí, že preddavky sa platia od 1. apríla jedného roka do 31. marca nasledujúceho roka. Mýlim sa?
Ako mám ďalej postupovať?

Áno mýliš sa. U SZČO sa rozlišuje tzv. preddavkové obdobie, ktoré je od. 1. apríla jedného roka do 31. marca druhého roka ako píšeš, a potom zdaňovacie obdobie, ktoré je od 1.1.2006 do 31.12.2006. Ty si môžeš odpočítať preddavky za to zdaňovacie obdobie, za ktoré si podával DP, t.j. tie, ktoré si zaplatil od 1.12006 do 31.12.2006. Ten preddavok zaplatený v marci 2007 budeš odpočítavať od DP r. 2007. Pripojím Ti za chvíľu ešte k tomu linky.
evina
15.05.07,11:36
Napr.
http://www.porada.sk/t20699-p2-preddavky-2005-v-dp-fo-b.html?highlight=preddavkov%E9+obdobie#post193942

A ak si dáš do lišty hľadať preddavky FO, nájdeš spústu toho.

Ešte som Ti zabudla napísať, že postupovať musíš tak, že o výšku toho posledného preddavku je potrebné doplatiť DP za rok 2006 a riešiť to v súvisloti aj s platením preddavkov, ak Ti vyšli z roku 2006, t.j. či tam máš preplatok, nedoplatok...
Deni
09.10.07,13:36
Môžete mi prosím niekto napísať dokedy treba zaplatiť preddavky za jednotlivé štvrťroky?
Ďakujem
evina
09.10.07,13:43
Môžete mi prosím niekto napísať dokedy treba zaplatiť preddavky za jednotlivé štvrťroky?
Ďakujem


30.6.2007 /bola sobota tak 2.7./, 30.9.2007 /bola nedeľa tak 1.10./, 31.12.2007 a 31.03.2008 - píšem samozrejme o FO.
Deni
09.10.07,13:54
Ďakujem.
Za druhý štvrťrok som to prešvihla, aká mi hrozí pokuta, alebo penále?
Úplne som na to zabudla, lebo toto je prvý rok čo platíme preddavky.
Deni
09.10.07,14:54
Tak neviete nikto, koľko ma bude stáť moja zábudlivosť?
vikinka
09.10.07,14:56
na www.drsr.sk máš daň.kalkulačku,vypočítaj si sankčný úrok,ktorý závisí od výška preddavkov a dĺžky oneskorenia.
evina
09.10.07,14:56
Tak neviete nikto, koľko ma bude stáť moja zábudlivosť?

štvornásobok základnej úrokovej sadzby NBS /4,25%/ z dĺžnej sumy za každý deň omeškania začínajúc prvým dňom po splatnosti.
Na stránke www.drsr.sk máš na to kalkulačku
mandula
09.10.07,14:59
Ďakujem.
Za druhý štvrťrok som to prešvihla, aká mi hrozí pokuta, alebo penále?
Úplne som na to zabudla, lebo toto je prvý rok čo platíme preddavky.

Správca dane je povinný vyrubiť sankčný úrok, keď sa daňový subjekt dostane do omeškania s platením preddavku.
Sankčný úrok správca dane vyrubí z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený.
Správca dane je povinný vyrubiť sankčný úrok za každý deň omeškania, a to začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti preddavku dane až do dňa platby vrátane.
Pri preddavkoch na daň z príjmov sa sankčný úrok vyrubí najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

sankčný úrok = (dlžná suma x ZÚS x 4 x počet dní omeškania) : počet dní v roku
Deni
09.10.07,15:28
Naozaj všetkým ďakujem, už som kľudná, keďže do 500,- Sk sa sankčný úrok neplatí. Nemohli by ste mi ešte poradiť ako je to s výškou preddavkov. Viem, že to tu už rozoberané veľa krát, všeličo som už prečítala, ale poplietli na z DÚ. Takže v skratke:

ZD za rok 2006: 482 620,-
-95 616,- NČ
-------------
387 004,- x 19 % = 73 530
- 38 daň z úrokov v banke
--------
73 492/4 = 18 373 preddavky

V čom som spravila chybu? Zaplatila som preddavky v tejto výške a z DÚ mi prišla kompenzácia NO DPH a preddavkov vo výške 3872,- Sk.
Čiže mala som zaplatiť preddavky až 22 245,- Sk, ale neviem prísť na to, ako vypočítali túto sumu.
Deni
09.10.07,15:54
Prosím, pozrite sa mi niekto na to.
vikinka
09.10.07,16:07
Podľa mňa predd.máš vypočít.správne,a nemohlo sa stať,že za IV.Q./06 si mala platiť predd.do 31.3.2007 vo výške z predchádzajúceho a zaplatila si výšku predd.z r.2006.Ja by som si to priamo zistila u svojej správkyne na DÚ.
Anja111
09.10.07,16:17
Naozaj všetkým ďakujem, už som kľudná, keďže do 500,- Sk sa sankčný úrok neplatí. Nemohli by ste mi ešte poradiť ako je to s výškou preddavkov. Viem, že to tu už rozoberané veľa krát, všeličo som už prečítala, ale poplietli na z DÚ. Takže v skratke:

ZD za rok 2006: 482 620,-
-95 616,- NČ
-------------
387 004,- x 19 % = 73 530
- 38 daň z úrokov v banke
--------
73 492/4 = 18 373 preddavky

V čom som spravila chybu? Zaplatila som preddavky v tejto výške a z DÚ mi prišla kompenzácia NO DPH a preddavkov vo výške 3872,- Sk.
Čiže mala som zaplatiť preddavky až 22 245,- Sk, ale neviem prísť na to, ako vypočítali túto sumu.
Vypadá to, skoro, ako keby počítali preddavky zo základu dane... Ale ani to nevychádza 22.245,-- Sk... Najlepšie asi urobíš, keď sa ich na to spýtaš a vysvetlíš im svoj postup, ktorý je podľa mňa správny...
Deni
10.10.07,18:44
Ďakujem Vám za odpovede. Aj ja sa už idem nad tým namudrovať. V piatok skočím na DÚ a zistím čo je vo veci.