dencika
15.05.07,12:25
Prosím o pomoc: Tento rok sme od manželovho brata darovacou zmluvou nadobudli byt v rozostavanom polyfunkčnom dome (zapísaný v katastri). Pokiaľ sa byt nedostavia a neskolauduje nedostaneme LV. Sme povinný zaplatiť do konca mája Daň z nehnuteľnosti.
betka
15.05.07,12:54
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, na kt. bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, predmetom dane sú časti, kt. sa skutočne užívajú.
Ak nebola kolaudácia, a byt sa neužíva, neplatíte daň z nehnuteľnosti.
dencika
15.05.07,12:57
Ďakujem. Prajem pekný deň;)