maria7
15.05.07,13:41
Ahojte, sme s.r.o., ktorá sa okrem iného zaoberá aj športovou činnosťou. Od oblastnej hracej komisie nám boli pridelené dotácie pre družstvá, ktoré postúpili do záverečných turnajov. Účtujú sa takéto dotácie na 648?
Vďaka
mudroš
16.05.07,14:48
Áno. Ide o dotácie na úhradu nákladov.
Metodik
16.05.07,14:55
Pokiaľ je táto dotácia účelová a viaže sa na určité nákupy, ktoré idú do nákladov
je vhodnejšie účtovať cez 3XX a postupne rozpúšťať do výnosov , tak ako idú náklady. Pokiaľ nie je účelová, je možné ju rozpustiť ihneď po jej vyčerpaní.
maria7
21.05.07,10:17
Ďakujem!!!