JDM
15.05.07,21:41
1.Firma si kúpila 4 počítače s príslušenstvom + programy na účtovníctvo a sklad. Robím správne, ak celkovú sumu odpisujem 4 roky?

2.Sme obchodnými sprostredkovateľmi, katalógy ponúkaného sortimentu stáli 200.000,-- Sk. Treba odpisovať, alebo je to jednorazový náklad?

3. Zaplatili sme nájomné na 4 roky dopredu. Suma sa účtovala na 381, a ročne sa rozpočíta 1/4 na 518. Je to správne?

Ďakujem.
ondrejvla
15.05.07,21:55
1.Firma si kúpila 4 počítače s príslušenstvom + programy na účtovníctvo a sklad. Robím správne, ak celkovú sumu odpisujem 4 roky?

2.Sme obchodnými sprostredkovateľmi, katalógy ponúkaného sortimentu stáli 200.000,-- Sk. Treba odpisovať, alebo je to jednorazový náklad?

3. Zaplatili sme nájomné na 4 roky dopredu. Suma sa účtovala na 381, a ročne sa rozpočíta 1/4 na 518. Je to správne?

Ďakujem.

1/ ak PC mali hodnotu bez DPH za predpokladu, že ste platiteľmi DPH nad 30 tis. Sk, mala si zaradiť do 1.OS a odpisovať 4 roky, zaúčtované mali byť na účte 022/A, soft ak mal nad 50 tis. Sk bez DPH zaradíš na účet 013/A a 1.odp.skupina,
2/ katalógy by podľa môjho názoru mali byť zaúčtované na skladovom účte 132, nakoľko ich nepotrebuješ pre vlastnú potrebu ale predávaš ich so sprostredkovaným sortimentom,
3/ Správne, ale doplním mala by si ho rozpúšťať na na 1/4 ale podľa počtu mesiacov, ktorého sa nájomné týka, tzn. ak si začala od februára, nemôžeš rozpustiť 1/4 ako za celý rok.