margaretka100
16.05.07,06:56
Ahojte,
prosim Vas,poradte mi:
1) mam došly dobropis, len teraz som si nie ista-"datum dodania" uvádzam ten ktory je uvedeny na dobropise alebo dátum prevzatia dobropisu?

2)dobropisy mi znižujú došlé faktúry,ktoré sa týkali iného zdaňovacieho obdobia,tzn.že tieto dobropisy účtujem podľa § 53-znižujúce daň,ok?
takže ja si za 1 zdanit.obdobie kontrolujem,ktorého obdobia sa dobropisy týkajú,a ak sa týkajú min.účt.obdobia,účtujem ich §53,ak mi znižujú faktúry tohto účt.obdobia,ktoré spracovávam,účtujem ich normálne..

Správne?ďakujem za pomoc
betka
16.05.07,09:30
§ 53
Oprava odpočítanej dane

(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(3) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.

(4) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom bola dodatočne zvýšená daň zaplatená colnému orgánu.

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmus dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
margaretka100
16.05.07,22:29
§ 53
Oprava odpočítanej dane

(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(3) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.

(4) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom bola dodatočne zvýšená daň zaplatená colnému orgánu.

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmus dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

ďakujem za pomoc betka
a konkretne na moje otazky prosim ťa môžeš mi odpísať?
Orsz
16.05.07,23:16
Ahojte,
prosim Vas,poradte mi:
1) mam došly dobropis, len teraz som si nie ista-"datum dodania" uvádzam ten ktory je uvedeny na dobropise alebo dátum prevzatia dobropisu?
dátum dodania, resp.obdržania, ak príde neskôr ako sa uzavrie DPH
2)dobropisy mi znižujú došlé faktúry,ktoré sa týkali iného zdaňovacieho obdobia,tzn.že tieto dobropisy účtujem podľa § 53-znižujúce daň,ok?
áno, uvádzajú sa v daňovom priznaní DPH osobitne na riadku 25

takže ja si za 1 zdanit.obdobie kontrolujem,ktorého obdobia sa dobropisy týkajú,a ak sa týkajú min.účt.obdobia,účtujem ich §53,ak mi znižujú faktúry tohto účt.obdobia,ktoré spracovávam,účtujem ich normálne..
nie, aj v tomto prípade ako dobropisy podľa §53 - osobitne aj v daň.priznaní DPH

Správne?ďakujem za pomoc

Odpovede sú červenou
Milan Benka
17.05.07,07:41
§ 53
Oprava odpočítanej dane


(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane


Na základe znenia §53 mi nesedí táto časť predchádzajúceho príspevku:

"1) mam došly dobropis, len teraz som si nie ista-"datum dodania" uvádzam ten ktory je uvedeny na dobropise alebo dátum prevzatia dobropisu?
dátum dodania, resp.obdržania, ak príde neskôr ako sa uzavrie DPH "

Nerozhoduje, či som už uzavrel DPH, do DP mi vchádza v období, v kt. mi dobropis došiel.
Orsz
17.05.07,08:32
§ 53
Oprava odpočítanej dane(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane


Na základe znenia §53 mi nesedí táto časť predchádzajúceho príspevku:

"1) mam došly dobropis, len teraz som si nie ista-"datum dodania" uvádzam ten ktory je uvedeny na dobropise alebo dátum prevzatia dobropisu?
dátum dodania, resp.obdržania, ak príde neskôr ako sa uzavrie DPH "

Nerozhoduje, či som už uzavrel DPH, do DP mi vchádza v období, v kt. mi dobropis došiel.

Benka s tým plne súhlasím. Ale keďže spracovávam účtovníctvo mesiac pozadu, a doklad o oprave základu dane mám s dátumom napr. 30.3.2007, a on mi fyzicky príde 2.4.2007, účtujem ho ešte do DPH v mesiaci marec 2007. Doteraz mi taký doklad nevyhodil audítor ani kontrola na DPH. Ale viem, že sú firmy, ale to sú väčšinou také väčšie, kde sa dátumuje príchod dokladov, no i tak by som zvažovala, či by som ho nedala do obdobia s dňom dodania.
Milan Benka
17.05.07,09:48
Benka s tým plne súhlasím. Ale keďže spracovávam účtovníctvo mesiac pozadu, a doklad o oprave základu dane mám s dátumom napr. 30.3.2007, a on mi fyzicky príde 2.4.2007, účtujem ho ešte do DPH v mesiaci marec 2007. Doteraz mi taký doklad nevyhodil audítor ani kontrola na DPH. Ale viem, že sú firmy, ale to sú väčšinou také väčšie, kde sa dátumuje príchod dokladov, no i tak by som zvažovala, či by som ho nedala do obdobia s dňom dodania.

Kvôli takýmto prípadom trvám u klientov na dôslednej evidencii došlých faktúr aj s dátumom "došlo".
MOTORAKCENT
04.07.07,15:17
Dobrý deň poraďáci, chcela by som sa Vás poprosiť o radu ohľadom dobropisu. Dodávateľovi sme vracali tovary z viacerých faktúr a on nám vystavil jeden dobropis na všetko. Nie je to tak, že za každý ten tovar má byť vystavený dobropis ku danej faktúre, na ktorej sa tovar nachádzal? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.
Tweety
04.07.07,15:19
Dobropis nemusí byť zvlášť za každý tovar,( ani fa za dodanie nemusíš mať za každý druh zvlášť)ale je povinnosťou na Dobr. uviesť fa,ktorej sa týka. Takže ak je tých fa viac, tak pekne krásne rozpísať ich čísielka.
MOTORAKCENT
04.07.07,15:44
a dobropis sa netýka vždy konkrétnej dodávky tovaru? t.j. daný dobropis k danej faktúre? aj náš program to tak robí, keď my niekomu vystavujeme dobropis,tak si program pýta číslo pôvodnej faktúry a k nej vystaví mínusovú faktúru - dobropis. ďakujem za odpoveď
betka
04.07.07,19:34
Ten dobropis sa môže týkať viacerých faktúr.
dobropis je vystavený: buď ako skonto za skonto (pri skorej platbe), alebo nejaký bonus- zľava na základe odobratého množstva zásob.

Ak sa vracia nejaký tovar, kt bol nakúpený v priebehu nejakého obdobia a boli postupne vystavované FA, a rozhodnete sa vrátiť tento tovar po dohode s dodavateľom (alebo naopak - ak ste vy dodavateľ a dohodnete sa s odberateľom na ich vrátení ..) vystaví sa dobropis, kde sa udajú čísla FA a kedy boli Fa vystavená, cena, kt. sa dobropisuje (môže byť rôzna).
Napr.
Oprava:
Fa č.xx1 zo dňa 3.1..........5 ks............11O, Sk..........550,.
Fa č.xx2 zo dňa 4.4..........9 ks...........115, sk..............
Zuzana Boháčová
10.07.07,19:06
Dobrý deň,

prosím Vás, došlé dobropisy,ktoré mi znižujú základ dane podľa § 25, vždy uvádzam v daň.priznaní DPH v r.25 podľa § 53?

tzn. konkrétne mám dobropisy:
- fakturujeme vam poskytnutý finančný bonus za odber tovaru v období...
- zľava z ceny odobratých liekov
- dobropisujeme Vám za akciu

všetko bude podľa § 53:confused:
Ďakujem
Zuzana Boháčová
12.07.07,19:34
Dobrý deň,

prosím Vás, došlé dobropisy,ktoré mi znižujú základ dane podľa § 25, vždy uvádzam v daň.priznaní DPH v r.25 podľa § 53?

tzn. konkrétne mám dobropisy:
- fakturujeme vam poskytnutý finančný bonus za odber tovaru v období...
- zľava z ceny odobratých liekov
- dobropisujeme Vám za akciu

všetko bude podľa § 53:confused:
Ďakujem

posuvam ďalej
tinaM
12.07.07,21:16
Dobrý deň,

prosím Vás, došlé dobropisy,ktoré mi znižujú základ dane podľa § 25, vždy uvádzam v daň.priznaní DPH v r.25 podľa § 53?

tzn. konkrétne mám dobropisy:
- fakturujeme vam poskytnutý finančný bonus za odber tovaru v období...
- zľava z ceny odobratých liekov
- dobropisujeme Vám za akciu

všetko bude podľa § 53:confused:
Ďakujem
Toto by zaujímalo aj mňa.
Sú firmy, ktoré vystavujú doklady na bonus bez DPH, čo im umožňuje zákon o DPH, no iné fakturujú s DPH.
betka
13.07.07,08:57
Ano, tieto druhy dobropisov udávam na riadku 25 DP, a postupujem pri sošlých podľa par.53.

Vo vzťahu k DPH sa poskytnutý rabat, bonus alebo skonto poskytuje ku konkr. dodávke, a posudzujeme ho dvojako:
- ako zníženie ceny plnenia a daň sa vypočíta s tejto novej ceny obvyklej
- ak platiteľ dPH zníži cenu tovaru alebo poskytnutej služby po vzniku DP voči inému platiteľovi, nemusí sa opravovať ZD a daň z predpokladu, že sa na takomto postupe obe zmluvné strany dohodli písomne. (25/6 dobropis vystavuje dodavateľ, kt. postupuje 25, mi odberatelia postupujeme 53.

Bunus sa vystavuje na základe určitého množstva tovaru, ide o zľavu vo forme náhrady, prémie, odmeny a tež môžeme postupovať podľa 25/6, ak sa dohodneme ako obchodný partnery, že sa nemusí opravovať ZD.
tinaM
13.07.07,12:35
Ano, tieto druhy dobropisov udávam na riadku 25 DP, a postupujem pri sošlých podľa par.53.

Vo vzťahu k DPH sa poskytnutý rabat, bonus alebo skonto poskytuje ku konkr. dodávke, a posudzujeme ho dvojako:
- ako zníženie ceny plnenia a daň sa vypočíta s tejto novej ceny obvyklej
- ak platiteľ dPH zníži cenu tovaru alebo poskytnutej služby po vzniku DP voči inému platiteľovi, nemusí sa opravovať ZD a daň z predpokladu, že sa na takomto postupe obe zmluvné strany dohodli písomne. (25/6 dobropis vystavuje dodavateľ, kt. postupuje 25, mi odberatelia postupujeme 53.

Bunus sa vystavuje na základe určitého množstva tovaru, ide o zľavu vo forme náhrady, prémie, odmeny a tež môžeme postupovať podľa 25/6, ak sa dohodneme ako obchodný partnery, že sa nemusí opravovať ZD.
Betka, ďakujem veľmi pekne.
Tak som to aj robila, len som si to chcela overiť.
Jana Acsová
13.07.07,12:37
Poznámka:

Zmoderovaná téma.

Acsová
tinaM
13.07.07,12:49
Poznámka:

Zmoderovaná téma.

Acsová
Našla som to. Ďakujem.
http://www.porada.sk/t26129--53-oprava-odpoeitanej-dane-r-25-dp.html
Mikolajova
20.08.07,10:34
Prosím Vás, ak sme tovar doviezli minulého roku, ale až toho roku sa prišlo na to, že časť tohto tovaru nefunguje, čo sme aj reklamovali. Z EU mi prišiel dobropis s uvedením dielov, ktoré boli zle, kurz pre DPH je prepočet podľa dátumu kedy minulého roka bol uplatnený kurz DPH.
kalkulka
20.08.07,11:43
Tak toto by zaujímalo aj mňa. Pri vystavenom dobropise je to tento pôvodný kurz, ale minule sme to preberali s daňovou poradkyňou a povedala mi, že v tomto prípade sa prihliada na dátum vystavenia. Ozvite sa prosím aj ostatní, ktorí ste takéto niečo riešili.
Vladimír Ozimý
20.08.07,12:39
no je pravda že v paragrafe 26 kde je definované použitie cudzej meny je v poslednej vety napísané:

Pri oprave základu dane podľa par. 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti. No podľa par. 25 vzniká daňová povinnosť dňom vystavenia opravného dokladu ale vychádzam z toho že používajú minulý čas a myslí sa tým kurz pri dodaní tovaru alebo služby a ja to takisto vnímam...aspoň u nás vo firme sa dobropisy prepočítavajú kurzom vzťahujúcim sa k faktúre na ktorý je dobropis vystavený...
kalkulka
20.08.07,13:50
Vieš Vladimír, toto sa týka vystaveného dobropisu, ale došlý dobropis?
Môj názor je taký, že v tuzemsku by sa mal taktiež týkať pôvodného plnenia, teda prepočet by mal byť robený pôvodným kurzom.
Vladimír Ozimý
20.08.07,13:55
Vieš Vladimír, toto sa týka vystaveného dobropisu, ale došlý dobropis?
Môj názor je taký, že v tuzemsku by sa mal taktiež týkať pôvodného plnenia, teda prepočet by mal byť robený pôvodným kurzom.

plne súhlasím ale aj v par. 53 ktorý hovorí o oprave základu dane pri prijatých plneniach tak sa odvoláva na par. 25 no ale zhodneme sa na tom že skrátka kurz by sa mal vzťahovať k pôvodnému plneniu...
Mikolajova
20.08.07,14:01
Takže kurz taký aký bol pre DPH keď došiel tovar?
skvrnka
20.08.07,14:24
Podľa mňa ten istý kurz.
Teraz neviem, či dobre chápem z príspevkov, že v 7/07
mi prišla faktúra aj dobropis, či dobropis uvádzam
na r.25 DP alebo to môže byť normálne uvedené
v rámci r.01,04, daň 02 (uvádzam tieto riadky, lebo
sa to u mňa týka samozdanenie-nadob.tovaru §11 bez možnosti
odpočtu)
Vladimír Ozimý
20.08.07,14:28
Podľa mňa ten istý kurz.
Teraz neviem, či dobre chápem z príspevkov, že v 7/07
mi prišla faktúra aj dobropis, či dobropis uvádzam
na r.25 DP alebo to môže byť normálne uvedené
v rámci r.01,04, daň 02 (uvádzam tieto riadky, lebo
sa to u mňa týka samozdanenie-nadob.tovaru §11 bez možnosti
odpočtu)

no k tomu príspevku ano pôvodny kurz pri dodaní tovaru čo sa týka k tomuto no pozri ak ide o opravu základu dane vždy to vstupuje do riadkov 23,24 alebo 25 podľa toho či ide o zníženie alebo zvýšenie daňovej povinnosti takže aj keď je to v jednom mesiaci pozerá sa na to ako oprava základu dane...
skvrnka
20.08.07,16:09
Prosím poradiť riadky a znamienka v konkretnom prípade - všetko v 7/07
jedná sa o samozdanenie bez nároku na odpočet
-došlý dobropis zo zahraničia - nadobudnutie tovaru -100
samozdanenie - daň -19
betka
20.08.07,19:56
Pre Škvrnka:

Došlý dobropis z EU v prípade samozdanenia
riadok 23:-100
riadok 24:-19
riadok 25: +19
skvrnka
21.08.07,09:51
Ďakujem za uvedenie riadkov v DP aj súm so znamienkami,
ale spochybňujem to preto, lebo kedže nemám nárok na odpočet,
keď som vykonala samozdanenie-nadob.tovaru v rámci riadkov 1,4,2
(ja len musím odviesť tú daň v rámci riadku 2, nemôžem v nasledujúcich
riadkoch odpočítať) potom v r. 24 a 25
znamienkami sa mi - a + upraví na nulu, ale ja tam práve
potrebujem aj v riadku 25 mínus 19 (pretože o ten dobropis mám
odviesť menej vlastne z riadku 2).
Neviem, či to z tejto mojej komplikovanej vety niekto pochopí
a potvrdí mi tie znamienka.
(Podľa mňa znamienka r.23 - r.24- r.25 + sú pri samozdanení, ale
s nárokom na odpočet)
betka
21.08.07,09:59
Iba riadky:
23: -100
riadok: 24: -19

Riadok 25 nevyplňate, keďže nie ste plátca DPH, a DPH ste si neodpočítali.....
skvrnka
21.08.07,10:14
Platí to, že len riadky 23. a 24. mínus, aj keď plátcom DPH sme, ale ako uvádzate DPH sme si neodpočítali (lebo je bez nároku na odpočet)?
skvrnka
21.08.07,10:52
Sme plátcami DPH, dostali sme dobropis z EU, ale v riadku 16 sme si neodpočítali, lebo nemáme z tohto tovaru nárok na odpočet (musíme
len samozdaniť v r.01,04 a daň 02 a v r.16 uvádzame len štatisticky-u nás je to napr. aj v r. 15, čo súvisí s r.09 a 10 ), takže nam to vychádza logicky skutočne len tie riadky 23 a 24 mínusom.
Jana Acsová
21.08.07,10:55
Sme plátcami DPH, dostali sme dobropis z EU, ale v riadku 16 sme si neodpočítali, lebo nemáme z tohto tovaru nárok na odpočet (musíme len samozdaniť v r.01,04 a daň 02 a v r.16 uvádzame len štatisticky-u nás je to napr. aj v r. 15, čo súvisí s r.09 a 10 ), takže nam to vychádza logicky skutočne len tie riadky 23 a 24 mínusom.Tak .
skvrnka
21.08.07,11:01
Ešte doplňam, že normálna faktúra z EU aj dobropis sa udiali
v 7/07.
Takže dávam mínusom r.23 a 24 a r. 25 volný.
Ďakujem za diskusiu a promptné odpovede.
Gabi03
22.10.07,09:20
Chcem sa len uistiť, ak bude mať niekto chuť odpovedať.

Došlý dobropis z EÚ (samozdanenie), obdobie, kedy som ho obdržala, ale aký kurz?
Podľa § 26 sa použije kurz, kkotrý sa použil pri vzniku DP. Vznik DP sa chápe nadobudnutie tovaru? Alebo obdržanie dokladu o oprave základu dane? Keďže v § 25 sa ani v jedom odstavci nespomína "vznik DP"?

Vopred vďaka za odpovede.
Vladimír Ozimý
22.10.07,09:29
Chcem sa len uistiť, ak bude mať niekto chuť odpovedať.

Došlý dobropis z EÚ (samozdanenie), obdobie, kedy som ho obdržala, ale aký kurz?
Podľa § 26 sa použije kurz, kkotrý sa použil pri vzniku DP. Vznik DP sa chápe nadobudnutie tovaru? Alebo obdržanie dokladu o oprave základu dane? Keďže v § 25 sa ani v jedom odstavci nespomína "vznik DP"?

Vopred vďaka za odpovede.

opravu základu dane prepočítavate kurzom ktorý ste použili pri pôvodnom plnení ktorý máte definovaný v par. 19 a 20
Gabi03
22.10.07,09:31
opravu základu dane prepočítavate kurzom ktorý ste použili pri pôvodnom plnení ktorý máte definovaný v par. 19 a 20

Ďakujem.
Viete mi definovať § alebo časť v zákone, ktorá o tom hovorí?
Jana Acsová
22.10.07,09:33
§ 26
Prepočet cudzej meny
a zaokrúhľovanie dane

(http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html#hore)
(1) Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň vzniku daňovej povinnosti. Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na slovenskú menu kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka. Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.


(2) Pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu pri určení základu dane pri dovoze tovaru sa postupuje podľa colných predpisov.

(3) Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0, 05 Sk smerom nadol a od 0, 05 Sk vrátane smerom nahor.

(4) Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
Gabi03
22.10.07,09:36
Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.


Ospravedlňujem sa :o . Bola som lenivá sa pozrieť, čo je to VDP.