michelle84
16.05.07,08:22
Ako sa účtuje zmluva o budúcej zmluve v podvojnom účtovníctve, keď nám po podpísaní zmluvy zaplatili časť budúcej kúpnej ceny? A nie je vôbec isté, či sa do konca roka uzatvorí riadna kúpna zmluva.
michelle84
16.05.07,12:52
Nikto nevie poradit?
mudroš
16.05.07,14:30
prijatú platbu zaúčtuješ 221/324 resp. 221/475 ak sa predpokladá, že preddavok bude zúčtovaný za dlhšie obdobie ako 1 rok.
O zmluve o budúcej zmluve sa uvedie informácia v poznámkych účtovnej závierky (ak do termínu účtovnej závierky nebude uzavretá riadna zmluva).