detektív
16.05.07,07:43
Účtujeme v PÚ. Po daňovej kontrole DPH roku 2004 sme obdržali protokol o vrátení DPH do štátneho rozpočtu / konkrétne rozdiel dane na vstupe/. Prrosímako to máme zaúčtovať ?
Hľadali sme v príručke podvoj.účtov.podnikateľov a tam sme našli takýto prípad: úhrada daňového záväzku 345/221
domeranie dane 538/345 ??????


Prosíme o radu.
Ďakujeme.
Paula
16.05.07,07:54
Ak ide o domeranie dane za predch. zdaň. obdobie, potom 538/343xx....úhrada 343xx/221.

Takto som našla ja.
detektív
16.05.07,08:31
Máš pravdu,ja som pozerala spotrebné dane.
DAKUJEM
detektív
10.09.07,13:23
Prosím, vie mi niekto ešte poradiť, či uvedené zaúčtovanie domerania daní je daňovo uznateľný náklad.
Tweety
10.09.07,13:26
Kedže ide o minulé obdobia, nie je to daňovo uznaný náklad roku 2007.
detektív
10.09.07,13:38
Prosím, vie mi niekto ešte poradiť, či uvedené zaúčtovanie domerania daní je daňovo uznateľný náklad.
detektív
10.09.07,13:43
Prosím, vie mi niekto ešte poradiť, či uvedené zaúčtovanie domerania daní je daňovo uznateľný náklad.
Jana Acsová
10.09.07,13:54
Nie je. Jedná sa o opravu chyby. T.j. predpokladám, že Vám neuznali niečo na vstupe ... mali by ste vedieť prečo ... a či by to bol v prípade správneho uplatnenia odpočítania daňový výdavok. Ak áno ... tak DDP. V roku 2007 to podľa môjho názoru daňový výdavok nie je.
Jana Acsová
10.09.07,13:55
A nepáči sa mi veľmi ani účet 538. Skúste uviesť dôvod, prečo Vám DPH na vstupe neuznali. Aspoň teda chápem to tak, že k dorubku došlo z dôvodu nesprávneho odpočítania dane.
Johanka
10.09.07,14:07
A čo § 21 Zákona o dani z príjmov ?

(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež

i) daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad,
Johanka
10.09.07,14:09
A nepáči sa mi veľmi ani účet 538. Skúste uviesť dôvod, prečo Vám DPH na vstupe neuznali. Aspoň teda chápem to tak, že k dorubku došlo z dôvodu nesprávneho odpočítania dane.
§ 67 Postupov účtovania
(2) Na účte 538 (http://www.porada.sk/t59559-538-ostatne-dane-a-poplatky.html) - Ostatné dane a poplatky sa účtujú aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky , ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok. Na tomto účte sa účtujú dodatočné vyrubenia spotrebných daní vzťahujúce sa k vlastnej spotrebe výrobkov.
Jana Acsová
10.09.07,14:15
A čo § 21 Zákona o dani z príjmov ?

(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež

i) daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad,

Netvrdím, že nie sú vôbec ... otázne kedy. Hovorím o DDP ... a zároveň dozistiť za čo, t.j. či by to bol náklad keby uplatnili DPH správne.
Jana Acsová
10.09.07,14:18
§ 67 Postupov účtovania
(2) Na účte 538 (http://www.porada.sk/t59559-538-ostatne-dane-a-poplatky.html) - Ostatné dane a poplatky sa účtujú aj ...
No veď dobre, ale neznamená to, že sa mi musí páčiť;)
Johanka
10.09.07,14:20
mimotemy Jáááj, myslela som, že je celkom neprípustný :D .
Johanka
10.09.07,14:26
Netvrdím, že nie sú vôbec ... otázne kedy. Hovorím o DDP ... a zároveň dozistiť za čo, t.j. či by to bol náklad keby uplatnili DPH správne.
DDP je dodatočné DP? Aké? Ani tomu za bodkami nerozumiem :confused: .
Z praxe - pri kontrole DPH neuznali jednu faktúru " na vstupe", odpočet DPH, lebo išlo o firmu, ktorej bola zrušená registrácia pre daň správcom dane. Samozrejme to odberateľovi nepovedali. Celú dorúbenú DPH sme zaúčtovali do nákladov na 538 a dali do daňových výdavkov bežného zdaňovacieho obdobia na základe citovaného ustanovenia. Cenu zásob sme navýšiť nemohli, lebo boli dávno predané.
Jana Acsová
10.09.07,14:53
DDP je dodatočné DP? Aké? Ani tomu za bodkami nerozumiem :confused:.Áno dodatočné.

Z praxe - pri kontrole DPH neuznali jednu faktúru " na vstupe", odpočet DPH, lebo išlo o firmu, ktorej bola zrušená registrácia pre daň správcom dane. Samozrejme to odberateľovi nepovedali. Celú dorúbenú DPH sme zaúčtovali do nákladov na 538 a dali do daňových výdavkov bežného zdaňovacieho obdobia na základe citovaného ustanovenia. Cenu zásob sme navýšiť nemohli, lebo boli dávno predané.
Tiež z praxe ... mali sme daňovú kontrolu, dorubok DPH ... účtovali sme 538 AE nedaňová.
Prikláňam sa k názoru, že je potrebné určiť časovú súvislosť tohto výdavku a ten súvisí s kontrolovaným obdobím a nie s obdobím, kedy došlo zisteniu nesprávnosti. Priznám sa, že inak ma ani nenapadlo rozmýšľať.

No a daňový výdavok by to bol ... keby sa úprava dane na vstupe účtovala na daňový výdavok napríklad pri leasingu - splátky z osobného automobilu, ale ak som napríklad 2x uplatnila odpočítanie dane z toho istého a preto mi dorubili DPH, tak by som to do daňových výdavkov nedávala. Preto hovorím aj o dôvodoch dorubkov.