berry
16.05.07,09:51
Aký bude deň vzniku daňovej povinnosti , keď dodací list vol vystavený 07.05.07 prevzatý bol 09.05.07 a faktúra bola vystavená 16.05.07?
Tweety
16.05.07,09:53
Povinnosť vzniká dňom dodania tovaru.