TeRNO
16.05.07,09:08
Chcela by som sa opýtať, ako treba prepočítať VZ - 11216 v RZZP u poistenca, ktorému spätne od 6.4.2006 odobrali invalidný dôchodok a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je menej ako 40%.
veronikasad
16.05.07,07:20
Ak je jeho postih viac ako 25 % /nie som si istá celkom tým %, neviem to rýchlo nájsť v zákone/, aj keď mu odňali ID sadzba poistného sa u tohto poistenca nemení, naďalej mu budeš uplatňovať zníženú sadzbu, lebo je občanom so zdr.postihnutím