nikola100
16.05.07,13:03
Dobrý deň,

potrebovala by som radu ohľadom predaja pozemku a následného platenia dane z príjmu. V roku 2005 som kúpila rodinný dom s pozemkom (pod domom cca. 5 á) a záhradou (cca. 5 á) za cenu 900 tis. Sk. Teraz mám ponuku na predaj časti záhrady - 4,5 á (dávam robiť vytýčenie pozemku) za cenu 300 tis. Sk. Keď tento pozemok predám, musím dávať príjem do daňového priznania ako ostatný príjem. Ale do základu dane sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie - to znamená, že ja si môžem daňový základ znížiť o kúpnu cenu zaplatenú za pozemok. Problém je ale v tom, ako mám preukázať, že akú cenu som za časť záhrady zaplatila. Môžete mi poradiť. Mám to nejako vyčleniť z tej celkovej kúpnej ceny?
Marína
16.05.07,15:42
Ak v kúpnej zmluve z r. 2005 nie je zvlášť uvedená cena pozemku a budovy, dáš si oceniť súdnym znalcom zvlášť budovu a zvlášť pozemok (Znalecký posudok) a vypočítaš percentuálny podiel.
Príklad
kúpa_cena budovy s pozemkom = 900.000
Po ocenení napr.
budova = 600.000
pozemok = 400.000
v %
budova = 60%
pozemok = 40%
rozdelenie ceny pred ocenením
budova (60% z 900.000) = 540.000
pozemok (40% z 900.000) = 360.000
Pozri si aj Ocenenie nehnuteľnosti (http://www.porada.sk/t5521-ocenenie-nehnutenosti.html)