gjana
17.05.07,07:54
V roku 2003 sme kúpili počítače, hodnota bola do 30.000,- Sk, tak sme ich v tom čase zaúčtovali na účet 022. Teraz sme vymieňali obrazovky, ktoré si odkupujú zamestnanci. Účtujem to na 641, keďže v tom čase sa ešte neúčtoval hmotný majetok do 30.000,- Sk priamo do spotreby ako materiál, takže použiť účet 642, by bolo podľa mňa nesprávne, však?