anelly
17.05.07,11:54
Prosím o radu výkladu §19 bod 1, pís.a), odsek 1 - majetok, zák.431/2002.
Ak by sme splnili túto podmienku, sme povinný overiť účtovnú závierku audítorom, ALE...
Výška majetku sa určuje z 1.riadku Súvahy - majetok brutto?, pretože v našom prípade výšku tohto majetku tvoria krátkodobé pohľadávky, splatné do 1-2mesiacov. Boli sme nezávisle u 2 audirov, jeden tvrdil, že treba overiť, druhý zase, že nie , že krátkodobé pohľadávky tam nespadajú. Ďakujem za skorú odpoveď!!!
Vianocka
17.05.07,13:31
Prosím o radu výkladu §19 bod 1, pís.a), odsek 1 - majetok, zák.431/2002.
Ak by sme splnili túto podmienku, sme povinný overiť účtovnú závierku audítorom, ALE...
Výška majetku sa určuje z 1.riadku Súvahy - majetok brutto?, pretože v našom prípade výšku tohto majetku tvoria krátkodobé pohľadávky, splatné do 1-2mesiacov. Boli sme nezávisle u 2 audirov, jeden tvrdil, že treba overiť, druhý zase, že nie , že krátkodobé pohľadávky tam nespadajú. Ďakujem za skorú odpoveď!!!

Áno, výška majetku sa určuje, tak ako píšeš, z celkovej sumy majetku (brutto), t.j. nezníženej o odpisy. Pozor, povinnosť overenia audítorom je pri splnení aspoň dvoch z troch podmienok, ktoré sú v predmetnom paragrafe uvedené.
anelly
17.05.07,13:38
My už spĺňame podmienku obratu, zamestnancov toľko nemáme, trápil ma len bod ohľadom majetku - hlavne tie krátkodobé pohľadávky. Prosím potvrdí mi ešte niekto tento názor? Ďakujem!
Lila
21.05.07,09:10
§19 jasne hovorí o majetku NEUPRAVENOM o položky podla §26 odst.3

T.z. R.001 Btto majetok stĺpec prvý
Z tohto údaja zisťujeme majetok pre účely povinnosti auditu podľa §19.
anelly
24.05.07,07:17
Ďakujem Lila za potvrdenie a pekný deň prajem!
heike
24.05.07,08:06
A keď spĺňame len jednu z podmienok - výška majetku a Valné zhromaždenie odsúhlasilo audít?

Audít môže byť aj dobrovoľný?
ormika
24.05.07,08:16
A keď spĺňame len jednu z podmienok - výška majetku a Valné zhromaždenie odsúhlasilo audít?

Audít môže byť aj dobrovoľný?

Audit môže byť aj dobrovoľný, účtujem firmu, kde robíme audit. Je to dokonca fyzická osoba ktorá vedie podvojné účtovníctvo. A dokonca máme aj v nákladoch služby audítora.
Zoltán Kovács
24.05.07,08:17
A keď spĺňame len jednu z podmienok - výška majetku a Valné zhromaždenie odsúhlasilo audít?

Audít môže byť aj dobrovoľný?

Samozrejme, že audit môže byť aj dobrovoľný.