darat89
17.05.07,12:34
V decembri 2006 sme vzali auto na lizing. zaplatili sme 500000,- sk 1/2 hodnoty a splátky na lizing. V apríli sme predčasne ukončili lizing a auto doplatili cca 300.000,- Sk . Zároveň sme auto odpredali za 100 Sk . ako to zaúčtujem - kúpa - predaj - a rozdiel medzi lizingovou splátkou a OC.
Ďakujem
JAJA11
17.05.07,13:23
V decembri 2006 sme vzali auto na lizing. zaplatili sme 500000,- sk 1/2 hodnoty a splátky na lizing. V apríli sme predčasne ukončili lizing a auto doplatili cca 300.000,- Sk . Zároveň sme auto odpredali za 100 Sk . ako to zaúčtujem - kúpa - predaj - a rozdiel medzi lizingovou splátkou a OC.
Ďakujem


Treba upraviť základ dane za rok 2006 : (odpísaná suma + DPH + finančné náklady na leasing) - 1/4 z obstarávacej ceny vozidla.

V tomto roku zaúčtovať výnos z predaja a doodpisovať vozidlo, pričom odpisy budú pripočítateľná položka.