mertinkova
17.05.07,13:39
Som začinajúca učtárka, mám firmu s PFP s.r.o., a potrebujem radu.
Od zahraničného dodávateľa bol obstaraný materiál - fa + príjemka 112/321.
Potom mám len výdajku 613/123, a odberateľskú faktúru 311/601.
Vôbec tomu nerozumiem, neviete mi poradiť,alebo vysvetliť princíp, prípadne odvolať na nejakú knihu alebo webovú stránku kde by som sa mohla dočítať niečo viac? Ďakujem
Zoltán Kovács
17.05.07,14:09
Som začinajúca učtárka, mám firmu s PFP s.r.o., a potrebujem radu.
Od zahraničného dodávateľa bol obstaraný materiál - fa + príjemka 112/321.
Potom mám len výdajku 613/123, a odberateľskú faktúru 311/601.
Vôbec tomu nerozumiem, neviete mi poradiť,alebo vysvetliť princíp, prípadne odvolať na nejakú knihu alebo webovú stránku kde by som sa mohla dočítať niečo viac? Ďakujem

Skús od Cenigovej postupy účtovania.
ekopo
17.05.07,14:12
Prejdi si v PU účtovná trieda zásoby www.porada.sk/f29-uetova-trieda-1-zasoby.html postupne články, určite nájdeš odpovede aj na ďaľšie otázky.
Napr. www.porada.sk/t30116-sklad--a-alebo-b.html
Alebo na tejto http://www2.ceniga.sk/Materialy.aspx si pozri účtovnú triedu, ktorú potrebuješ v doc. formáte
ZuzkaT
17.05.07,14:13
účtovanie:
nákup mat. na fa 111/321
príjem z fa 112/111
hotový výrobok 123/613
predaj výrobku 311/601
výdaj zo skladu výrobkov 613/123
mertinkova
17.05.07,14:25
Ďakujem za záujem odpovedať presne tú knihu mám momentálne otvorenú,pekný den.
betka
17.05.07,20:38
Som začinajúca učtárka, mám firmu s PFP s.r.o., a potrebujem radu.
Od zahraničného dodávateľa bol obstaraný materiál - fa + príjemka 112/321.
Potom mám len výdajku 613/123, a odberateľskú faktúru 311/601.
Vôbec tomu nerozumiem, neviete mi poradiť,alebo vysvetliť princíp, prípadne odvolať na nejakú knihu alebo webovú stránku kde by som sa mohla dočítať niečo viac? Ďakujem

Učtovanie spôsobom A:
1. V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarania účtujú na ťarchu účtu 111-obstaranie materiálu, alebo 131-obstaranie tovaru, so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch. Vnútroorgan. služby, kt. súvisia s prepravou dodávok zásob, a vlastné náklady na spracovanie materiálu sa aktivujú. aktivácia materiálu, služieb, tovaru sa účtujú na ťarchu príslušných účtov zásob so súvzťažným zápisom v prospech skupiny 62- aktivácia.
2. prevzatie materiálu na sklad-účtujeme v OC pri nákupoch a vo vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby so zápisom na ťarchu účtu 112-maeriál na sklade, 132-tovar na sklade a v prospech účtu 111,131 (112/111, 132/131)
3. spotreba sa účtuje na ťarchu účtovnej skupiny 50 a pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542

Ak obstarávate materiál od zahraničného partnera, kt. nie je v EU, súčasťou OC je i clo, DPH, dovozná prirážka.

Treba si uzrejmiť pojem zásoby: zásobami sú:
1. sklaovaný materiál (základný materiál, pomocný materiál, prev. materiál..) 112
2. zásoby vlastnej výroby: nedokončená výroba (121) , polotovary (122), výrobky (123), zvieratá (124)
3. tovar (132)

Predpis: 613/123: znamená vyskladnenie výrobkov

311/601 znamená odoslaná FA za predaj výrobkov- tu sa Vám zvyšujú pohľadávky voči odberateľovi, a zvyšujú tržby za vlastné výrobky

Postup je asi takýto:
Na sklad výrobkov ste prijali výrobky: (príjemka) 123/613
Predaj výrobkov: 311/343,601 (ak ste plátca DPH, účtujete cez účet 343)
Vyskladnenie predaných výrobkov: 613/123 (výdajka)
cloe
17.05.07,21:21
Skús od Cenigovej postupy účtovania.
Prosím ťa, z ktorého roku je posledné vydanie od Cenigovej?
mariannak
17.05.07,21:40
Prosím ťa, z ktorého roku je posledné vydanie od Cenigovej?

Posledné vydanie účtovných súvsťažností od Ing. Cenigovej je z roku 2005, v máji 2007 by malo vyjsť nové vydanie so stavom k 1.1.2007. Pozri si stránku www.ceniga.sk (http://www.ceniga.sk), kde sú o tom informácie, kde si ju môžeš objednať a aj sieť kníhkúpectiev, kde si ju môžeš zakúpiť. Ja už ju mám v Prešove zarezervovanú.