ekopo
17.05.07,14:55
Najskôr citát zo zákona o účtovníctve:

§ 10
Účtovný doklad

(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Zaújma ma hrubo vyznačená časť. Musím napr. na DF fyzicky vyznačiť účty na ktoré bude FA zaúčtovaná? Alebo mi stačí "vytvoriť" zo softu zostavu z ktorej bude zrejmé na aké účty a v akej sume boli predmetné DF účtované ? To isté PPD resp. VPD.
Tweety
17.05.07,14:57
Nemusíš ich vyznačiť ručne na Fa, stačí ak to máš v softe. Ale ak to máš tak i tak, je to pre kontrolu lepšie.
ekopo
17.05.07,14:59
No veď ide o to vypisovanie (zbytočný čas)

P.S. To isté platí pri VPD resp. PPD ?? Tam tiež viem vytlačiť podrobnú zostavu
atka4
17.05.07,15:01
Najskôr citát zo zákona o účtovníctve:

§ 10
Účtovný doklad

(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Zaújma ma hrubo vyznačená časť. Musím napr. na DF fyzicky vyznačiť účty na ktoré bude FA zaúčtovaná? Alebo mi stačí "vytvoriť" zo softu zostavu z ktorej bude zrejmé na aké účty a v akej sume boli predmetné DF účtované ? To isté PPD resp. VPD.
Ja vytláčam "košieľku" ku každému účt. dokladu. V prípade, že by ste boli spol. s povinnosťou auditu, vyžadoval by to aj audítor, a to buď vpísaním predkontácií a súm, alebo ich vytlačením ku každému účt. dokladu.
Tweety
17.05.07,15:02
Platí, platí, ale skúsenosť s DÚ je taká, že čo nevidia na papieri pri doklade, tomu neveria.
Paula
17.05.07,15:05
No veď ide o to vypisovanie (zbytočný čas)


Súhlas....vidím význam vyrábať tzv. "košieľky", či pečiatky (na forme nezáleží) tam, kde ten, kto účtovanie ovláda, predpíše účtovný predpis tomu, kto ho neovláda a iba zadáva údaje do softu. Ak je soft schopný vytlačiť hlavnú knihu aj s účtami, tam naozaj nevidím význam zápisov ešte aj na faktúre - ak s účtovaním a zápisom má do činenia iba jedna osoba.
ekopo
17.05.07,15:08
Platí, platí, ale skúsenosť s DÚ je taká, že čo nevidia na papieri pri doklade, tomu neveria.
Veď práve o to mi ide. Ináč nerobím pre spol. s povinnosťou auditu. Ale bol by som zvedavý o ktorý § sa opiera audítor. Pretože cit. "ak to nevyplýva..." neznamená, že predkontácia musí byť pripnutá pri každom doklade. Zatiaľ kontujem všetko, ale ..............
Paula
17.05.07,15:11
Mimo auditu....kontroly porovnávajú účtovné zápisy s dokladmi - faktúrami, bločkami, zmluvami, atd., nie s "košieľkami" ;)
Zoltán Kovács
17.05.07,15:11
K tejto otázke aj ja by som privítal jednoznačnú odpoveď. Ušetrili by sme veľa času (aj keď som si dal vyrobiť predkontačnú pečiatku za nehorázne peniaze). Veď hlavná kniha musí vedieť vytlačiť zostavu s účtami, ale aj účtovný denník tlačí účty na ktorých boli jednotlivé doklady zaúčtované.
ekopo
17.05.07,15:17
K tejto otázke aj ja by som privítal jednoznačnú odpoveď

To aj ja. Pretože ak kontrola nevidí na dokladoch predkontácie, tak mám skúsenosť, že sa im to nepáči.
Tweety
17.05.07,15:17
To je síce pekné, soft všetko pekne vytlačí, ale kontrolórom sa v nej ťažko hľadá,:( a tak čo nemajú pripnuté pri doklade, tomu neveria:cool: .
Zoltán Kovács
17.05.07,15:18
Bohužial aj ja mám túto skúsenosť z kontrol.:mee:
ekopo
17.05.07,15:20
To je síce pekné, soft všetko pekne vytlačí, ale kontrolórom sa v nej ťažko hľadá,:( a tak čo nemajú pripnuté pri doklade, tomu neveria:cool: .
Myslím, že to je problém mimo účtovníkov.
Tweety
17.05.07,15:23
To je pekná definíicia, ale bohužiaľ v praxi je to tak, že pomaly prstom treba všetko ukázať, a dokonca niekedy aj poučiť o zákone.:eek:
Paula
17.05.07,15:25
To je síce pekné, soft všetko pekne vytlačí, ale kontrolórom sa v nej ťažko hľadá,:( a tak čo nemajú pripnuté pri doklade, tomu neveria:cool: .


Nuž, ešte som sa nestretla s kontrolou, ktorá odfajkne doklad a čudo pripnuté k dokladu a ignoruje HK len preto, že sa jej v nej ťažko hľadá :)
Tweety
17.05.07,15:26
Ja som nepísala, že ignoruje HK, len, že chce mať papierový doklad o zaúčtovaní.
Denda
17.05.07,15:29
ekopo
17.05.07,15:38
Denda, v tejto téme ide trochu o niečo iné ako v tej v linku. Ide tu o vypisovanie predkontácií na doklady v PU, nie o podpisy kto zaúčtoval.....
Janka P
17.05.07,15:50
Náš auditor trvá na všetkých náležitostiach, ktoré sú uvedené v § 10, faktúry musia byť opečiatkované - kedy faktúra došla, kedy bola zaúčtovaná, okontované účtovným predpisom, podpísané nielen mnou - osobou zodpovednou za zaúčtovanie ale aj osobou zodpovednou za účtovný prípad (vedúci, majster, nákupca ...), označené na akú zákazku boli použité,ak to tak nebolo, vytkol mi to v internej správe a musela som dopĺňať.
Hrôza pri cca 1500 došlých faktúrach :( - ale ja som spokojná. V konečnom dôsledku to má svoje opodstatnenie, napr. ak mi podpisujú vecnú správnosť aspoň celé bremeno zodpovednosti nie je na mne, vo firmách sa stáva všeličo.:) Osobne som však toho názoru, že § 10 písm. g hovorí jasne - ak to nevyplýva z programového vybavenia, teda ak je zo zostáv jasné kde bol doklad zaúčtovaný, označenie účtov na doklade nemusí byť.

Mením názor - označenie účtov na doklade je potrebné - príspevky od Andreja_rv boli pre mňa presvedčivé ( ďakujem Andrej ).:rolleyes:
Denda
17.05.07,15:56
Denda, v tejto téme ide trochu o niečo iné ako v tej v linku. Ide tu o vypisovanie predkontácií na doklady v PU, nie o podpisy kto zaúčtoval.....

V spomínanon linku a téme je jedna poznámka:

V § 10 je iba jedna povinnosť navyše pre podvojné účtovníctvo a to je povinné uvádzanie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
ekopo
17.05.07,15:57
V spomínanon linku a téme je jedna poznámka:

V § 10 je iba jedna povinnosť navyše pre podvojné účtovníctvo a to je povinné uvádzanie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Toto som zvýraznil už v zadaní a o tomto je celá diskusia. Zaújmajú ma názory : kontovať, nekontovať.
Zoltán Kovács
17.05.07,15:58
V spomínanon linku a téme je jedna poznámka:

V § 10 je iba jedna povinnosť navyše pre podvojné účtovníctvo a to je povinné uvádzanie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Veď práve o to ide. Nepoznám taký soft, ktorý by netlačil predkontáciu z hlavnej knihy resp. účt.denníka.
ekopo
17.05.07,16:11
A ešte malý detail. Aj toto sa môže stať. Na doklade môže byť uvedený účet 513xxx pritom v softe zaúčtované je 504xxx. Toto hovorí jasne o tom, že dôležité je to , čo je v softe.
Pepa
17.05.07,16:15
Ja som nepísala, že ignoruje HK, len, že chce mať papierový doklad o zaúčtovaní.
Chcieť môžu - dostanú všetko hotové, možno sme si ich tak neučili - my sme mali teraz kontrolu - trvala dva mesiace - prevetrávali nám všetko - a žiadne predkontácie, žiadne košielky - nič také nechceli.
Denda
17.05.07,16:15
Toto som zvýraznil už v zadaní a o tomto je celá diskusia. Zaújmajú ma názory : kontovať, nekontovať.

Ručne kontovať netreba, ak kontácia vytlačená zo softu obsahuje všetko to čo je napísane v § 10 ods.1, o čom pochybujem pri podpisovom zázname.
Jana Acsová
17.05.07,16:16
A ešte malý detail. Aj toto sa môže stať. Na doklade môže byť uvedený účet 513xxx pritom v softe zaúčtované je 504xxx. Toto hovorí jasne o tom, že dôležité je to , čo je v softe.
Iba malá poznámka:
Tento prípad by jasne hovoril to, že kontácia účtovného prípadu uvádzaná na doklade nesúhlasí na účtovný zápis v účtovnej knihe. A to je nesprávnosť a nie "detail, ktorým by sme mohli niečo dôvodiť".
Pepa
17.05.07,16:18
Nadvihuje ma - účtovný doklad je účtovný záznam, ktorý musí obsahovať - a účtovný záznam obsahuje potrebné náležitosti - samozrejme záleží od softu - neviem prečo by som im to mala jak blb prepisovať priamo na "doklad".
ekopo
17.05.07,16:20
Iba malá poznámka:
Tento prípad by jasne hovoril to, že kontácia účtovného prípadu uvádzaná na doklade nesúhlasí na účtovný zápis v účtovnej knihe. A to je nesprávnosť a nie "detail, ktorým by sme mohli niečo dôvodiť".
Upresním. detail som nemyslel ako len "detail" ako taký v účtovníctve ;)
Ale taká chyba sa stat môže.
Jana Acsová
17.05.07,16:24
Upresním. detail som nemyslel ako len "detail" ako taký v účtovníctve ;)Tak aplikujme výklad detailu:
Ani označenie účtov v chápaní jednotlivca nemusí byť ako také označením účtov v chápaní druhého jednotlivca;)

Všetko je o chápaní a vysvetľovaní. Napríkad aj pojmu, čo je to programové vybavenie.
Denda
17.05.07,16:25
Nadvihuje ma - účtovný doklad je účtovný záznam, ktorý musí obsahovať - a účtovný záznam obsahuje potrebné náležitosti - samozrejme záleží od softu - neviem prečo by som im to mala jak blb prepisovať priamo na "doklad".

Nemusíš prepisovať ak ti soft vytlačí zaúčtovanie. Ale musíš na doklad zabezpečiť podpisové záznamy zodpovedných osôb, čo je možné len ručne.
ekopo
17.05.07,16:26
Všetko je o chápaní a vysvetľovaní. Napríkad aj pojmu, čo je to programové vybavenie.

A názor: kontovať - nekontovať (pri dodržaní ustanovenia § 10 písm. g ???
Pepa
17.05.07,16:31
Nemusíš prepisovať ak ti soft vytlačí zaúčtovanie. Ale musíš na doklad zabezpečiť podpisové záznamy zodpovedných osôb, čo je možné len ručne.


3) Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis.

Prečo vlastnoručný?
Pepa
17.05.07,16:33
Všetko je o chápaní a vysvetľovaní. Napríkad aj pojmu, čo je to programové vybavenie.

A názor: kontovať - nekontovať (pri dodržaní ustanovenia § 10 písm. g ???

NEKONTOVAŤ - máš soft, ktorý ti umožňuje "vytvoriť" účtovný záznam, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky.
Jana Acsová
17.05.07,16:34
Erik ... Ty si naštvaná. Kukik úsmev :)
Pepa
17.05.07,16:38
Erik ... Ty si naštvaná. Kukik úsmev :)

:) :) :) .
andrej_rv
17.05.07,16:52
Toto som zvýraznil už v zadaní a o tomto je celá diskusia. Zaújmajú ma názory : kontovať, nekontovať.
Predchádzajúci zákon o účtovníctve (Zákon č. 563/1991 Zb.) definoval medzi náležitosti účtovného dokladu v § 11 ods. 1 písm. g) predkontáciu nasledovne:
"(1) Účtovné doklady sú originálne písomnosti, ktoré musia mať tieto náležitosti:
....
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nie je uvedené v projektovo-programovej dokumentácii."
A zároveň tam bol aj ďalší odsek:
(2) Náležitosti účtovného dokladu sa môžu umiestniť aj na iných než účtovných písomnostiach; tieto písomnosti sa uschovávajú po rovnakú dobu ako účtovný doklad.
Znenie predmetnej časti v platnom znení zákona o účtovníctve (§ 10 ods.1 zákona č431/2002 Z.z.) je:
(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať
... g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
A odsek o možnosti umiestniť náležitosti účtovného dokladu aj na iných písomnostiach z nového zákona vypadol...
Podľa môjho názoru nahradzovať predkontáciu účtov priamo na doklade nejakými predkontačnými zostavami (vytlačenými z hlavnej knihy alebo denníka) bolo možné iba do nadobudnutia účinnosti súčasne platného zákona o účtovníctve - umožňoval to § 11 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb.
Podľa znenia súčasného ZÚ je označenie účtov povinnou náležitosťou účtovného dokladu, ktorá musí byť súčasťou účtovného dokladu.
Tá veta "ak to nevyplýva z programového vybavenia." sa podľa mňa vzťahuje len na predkontácie v prípadoch, ktoré účtuje "program" bez zásahu účtovníka - napr. prevody zostatkov výnosov a nákladov pri vyčísľovaní HV a prevody na účtoch 701 a 702. A tieto prípady (ako aj programové zabezpečenie predkontácie) by mali byť uvedené v dokumentácii k príslušnému softvéru.
Takže podľa mňa zp zákona o účtovníctva jednoznačne vyplýva povinnosť predkontácie na doklady uvádzať - či už ručne, vo forme pečiatky alebo s využitím možností softvéru. Pri vystavovaných dokladoch (faktúry, pokl.doklady) väčšina softov vie vytlačiť aj predkontáciu na doklad. Horšie je to už pri externých dokladoch (došlé fa, výpisy..) Ja to mám vyriešené tak, že si vytlačím zostavu predkontačných štítkov s číslom dokladu, dátumom, sumou, účtami a miestami pre podpisy - kvázi predkontačnú pečiatku :) - tie si nastrihám a prilepím k dokladu.
Denda
17.05.07,16:52
3) Podpisovým záznamom sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis.

Prečo vlastnoručný?
Ak je možné zabezpečenie podľa §31 ods.b úplne súhlasím, že nepodpisovať. Zatiaľ nepoznám taký bežne dostupný soft.:)
Čo viem v pohode sa dá zabezpečiť tento podpisový záznam pri vystavovaných faktúrach ako napr. Orange, ale pri ostatných účtovných dokladoch a záznamoch?:confused:
Pepa
17.05.07,17:30
Ak je možné zabezpečenie podľa §31 ods.b úplne súhlasím, že nepodpisovať. Zatiaľ nepoznám taký bežne dostupný soft.:)
Čo viem v pohode sa dá zabezpečiť tento podpisový záznam pri vystavovaných faktúrach ako napr. Orange, ale pri ostatných účtovných dokladoch a záznamoch?:confused:
§ 31
Účtovný záznam
(1) Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných podľa § 4 ods. 4.

(2) Na účely tohto zákona sa považuje za

a) písomnú formu účtovný záznam vykonaný rukopisom, písacím strojom, tlačiarenskými alebo reprografickými technikami, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný,
b) technickú formu účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom neuvedeným v písmene a), ktorý umožňuje jeho prevedenie do písomnej formy; prevedenie do písomnej formy sa nevyžaduje pri podpisovom zázname podľa § 32 ods. 3.

Mne z toho vyplýva, že ak je v účtovnom zázname /rozumej v PC :) uvedená osoba zodpovedná za zaúčtovanie a schválenie, pri výstupných zostavách sa prevedenie do písomnej formy nevyžaduje pri podpisovom zázname.
Denda
17.05.07,18:23
:) Erika súhlasím. Ja hovorím o podpisovom zázname na účtovnom doklade, čo nie sme zatiaľ schopný zabezpečiť ináč ako vlastnoručne. O technickej forme nám hovorí zákon č. 215/2002.
Pepa
17.05.07,18:32
:) Erika súhlasím. Ja hovorím o podpisovom zázname na účtovnom doklade, čo nie sme zatiaľ schopný zabezpečiť ináč ako vlastnoručne. O technickej forme nám hovorí zákon č. 215/2002.
Dobre moja, ja sa už nebudem "hádať" :)
tamik
17.05.07,23:33
Celkom nechápem o čom sa tu doťahujete veď soft mi vytlačí všetko a akú mám predkontáciu v programe takú aj z neho vytlačím a prečo mám ešte prepisovať niečo čo mám predkontopvané zaúčtované vytlačené Ja mám proluč a tam v podstate vytláčam čo len chcem a ešte jedna poznámka strašne škaredo píšem čo je lepšie nečitatelný výpis alebo vytlačený čitateľný zo softwéru naozaj sú teraz dokonalé účto softw.
Paula
17.05.07,23:45
Vieš, dohadovanie sa zmenilo pôvodný problém ..... išlo o to, že načo vypisovať na ďalší doklad to, čo sme zadali do softu a teda už raz vlastnoručne napísali - pomocou klávesnice. Debata sa zvŕtla napokon celkom iným smerom - na povinnosť originálneho podpisu....takže tak :)
evina
18.05.07,00:07
A ešte malý detail. Aj toto sa môže stať. Na doklade môže byť uvedený účet 513xxx pritom v softe zaúčtované je 504xxx. Toto hovorí jasne o tom, že dôležité je to , čo je v softe.

No mne sa veru stalo, lebo v rýchlosti som si nevytlačila po oprave novú predkontáciu a pri kontrole sa mi to dostalo do protokolu...

Osobne súhlasím plne s príspevkom 36 od Andreja a mne zo zákona vyplýva povinnosť kontácie na každom účtovnom doklade a to formou ručnou, formou pečiatky alebo s využitím možností softvéru.
Paula
18.05.07,00:15
No mne sa veru stalo, lebo v rýchlosti som si nevytlačila po oprave novú predkontáciu a pri kontrole sa mi to dostalo do protokolu....

Smiem sa Evka tíško spýtať, čo napokon zobrala kontrola ako "bernú mincu"? Teda, ktorý účet uznala? To, čo bolo zaúčtované, alebo to, čo bolo na rukou vypísané?.
evina
18.05.07,00:30
Smiem sa Evka tíško spýtať, čo napokon zobrala kontrola ako "bernú mincu"? Teda, ktorý účet uznala? To, čo bolo zaúčtované, alebo to, čo bolo na rukou vypísané?.

Pauli smieš aj nahlas:) Musela som pred ich očami vytlačiť novú predkontáciu a vlastnoručne podpísať. /Nerobím predkontácie rukou okrem FAO/

P.s. ja si presne nepamätám rok, ale v r. 2000 bol tento odsek do zákona novelizovaný ...
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nie je uvedené v projektovo-programovej dokumentácii.
Aj ke´d tam bol ten ďalší odsek, ktorý cituje Andrej, tak stále sa viedli dosť veľké diskusie v tom období/alebo potom až pri platnosti nového zákona, fakt si presne nepamätám - kde sa zduplikovávala povinnosť kontácie na dokladoch. Veľmi na to vtedy tlačili daňováci, lebo do platnosti znenia tohto zákona im veľmi veľa účtovníkov dôvodilo, že nemajú povinnosť uvádzať č. účtov priamo na doklad-čo bola aj pravda, lebo oni ich vo väčšine požadovali odjakživa /väčšinou to robili už x-roční účtovníci, a potom sa dosť o tom popísalo /zrejme od platnosti nového zákona r. 2003/, že takáto povinnosť konečne /teda pre daňovákov konečne/ existuje. Mne od tohoto obdobia kontovanie priamo na doklade umožňuje i soft, takže nemám s tým žiadne problémy. /Okrem FAO, ktoré pečiatkujem/

P.s. Na záver len taká slovná hračka § 10 hovorí o označovaní účtov na účtovnom doklade a nie v účtovenej knihe, teda v hlavnej knihe.
JAJA11
18.05.07,07:27
Chcieť môžu - dostanú všetko hotové, možno sme si ich tak neučili - my sme mali teraz kontrolu - trvala dva mesiace - prevetrávali nám všetko - a žiadne predkontácie, žiadne košielky - nič také nechceli.

Ale možno preto tá kontrola trvala tak dlho, kebyže majú predkontácie všetko nájdu rýchlejšie a majú to skôr hotové.:rolleyes:
ekopo
18.05.07,10:26
Tak ako napísala Paula, miestami sa odbočilo od danej témy. Mám dojem, že opäť tu budú dve skupiny (našťastie len dve) obhajujúce kontovanie resp. nekontovanie priamo na doklade. Samozrejme to nie je na škodu veci. Beriem aj argumenty andrej_rv aj Dendy , Pepa aj ostatných. Ale opäť je to všetko na vlastných názoroch a úvahách. Alebo existuje záväzný výklad pojmu "ak to nevyplýva z programového vybavenia." ?? Nenašiel som nič také.
Áno priznám sa som tiež stará škola a mal som zaužívané každý doklad predkontovať, čiže fyzicky označiť účtami, ale vtedy ani PC neboli v takej forme ako teraz a účtovníctvo sa do "strojov" nahadzovalo na "výpočtovom stredisku". Mne ide hlavne o to, či vôbec označiť fyzicky každý doklad účtami - a je jedno či ručne, prípadne vytlačiť a nalepiť predkontáciu zo sw - , alebo len vytlačiť súbor , z ktorého je jasné že napr. DF 25 bola zaúčtovaná napr. 518,343/321 s príslušnými sumami. Môžem povedať, že označenie účtov vyplýva z programového vybavenia a je priradené ku konkrétnemu dokladu. Tému som nadhodil preto, lebo mi pripadá zbytočne byrokratívne zabíjať čas vypisovaním resp. lepením účtov na doklady. Už som tu napísal, že kontujem všetky doklady (aj ich zároveň účtujem), ale nie som presvedčený o potrebe takto postupovať. Mimochodom každý doklad označím a podpíšem, že je zaúčtovaný (aspoň viem čo som mal v rukách), ale o to tu nešlo. Ďakujem všetkým za reakcie (aj budúce).
Peterka
18.05.07,10:42
Táto téma ma osobne veľmi zaujala s tým, že ja tlačím predkontačné lístky a prikladám k dodávateľským faktúram, lebo na predkontačnom lístku mám všetky náležitosti účtovného dokladu, lebo na dodávateľskej faktúre mi chýba " dátum uskutočnenia účtovného prípadu ak nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu" a ja účtujem dodávateľkú faktúru v deň kedy ju obdržím aj keď niektorí audítori tvrdia že sa má účtovať keď bola dodávateľská faktúra vystavená ale to je už iný problém.
ekopo
18.05.07,10:49
Aj mne pripadá zaújímavá, ale nemôžem ako zadávateľ "hlasovať"
Stačí si pozrieť dátum zadania, počet príspevkov resp. pozretí.
Pepa
18.05.07,11:54
Ale možno preto tá kontrola trvala tak dlho, kebyže majú predkontácie všetko nájdu rýchlejšie a majú to skôr hotové.:rolleyes:
:) Nie preto, boli zameraní na sklad - v tom sa hrabali.
andrej_rv
18.05.07,13:24
Ale opäť je to všetko na vlastných názoroch a úvahách. Alebo existuje záväzný výklad pojmu "ak to nevyplýva z programového vybavenia." ?? Nenašiel som nič také...


Ani ja nie :) . A to som hľadal už vtedy, keď vypadol ten odsek 2 z § 11 predošlého zákona o účtovníctve. Ale možno nejaký špeciálny výklad ani nie je potrebný (na ten je v konečnom dôsledku kompetentný len nezávislý súd).
Predkontácia je označenie súvzťažných účtov, na ktoré sa konkrétny účtovný prípad jedným alebo niekoľkými zápismi zaúčtuje. O tom, aké to budú účty, nerozhoduje program ale účtovník. Spravidla. Takže takéto predkontácie jednotlivých účtovných prípadov podľa rozhodnutia konkrétneho účtovníka asi zo žiadneho programového vybavenia vyplývať veľmi nemôžu. (Aspoň si neviem predstaviť, čo by som odpovedal kontrolórovi pri otázke, nech mu ukážem, ako z programovej dokumentácie vyplýva účtovanie napr. bankového výpisu, ktorý som nepredkontoval...).
Druhá skupina účtovných operácií sú uzávierkové prevody (prípadne možno nejaké softvérovo riešené účtovania pri DPH), pri ktorých program automaticky podľa vopred stanoveného algoritmu (spravidla uvedeného v programovej dokumentácii) priraďuje k jednotlivým účtom súvzťažné účty. Toto "účtovanie" obsluha ovplyvniť nevie, pretože vyplýva z programátorského riešenia konkrétneho softu - a podľa mňa len na takéto prípady sa tá veta v zákone vzťahuje.
Diskusie, že načo predkontovať na doklad, keď sa to aj tak dá vytlačiť vo forme nejakej zostavy z denníka či hlavnej knihy, sú podľa mňa úplne bezpredmetné. Blbý zákon ale zákon... A ten jedoznačne stanovuje, že označenie konkrétnych účtov je povinnou náležitosťou účtovného dokladu. Nemôže byť mimo dokladu a nemôže byť nahradený nejakou inou zostavou či inými účtovným záznamami. S výnimkou prípadov, keď účtovanie na konkrétne účty vyplýva priamo z programu a nemôže sa zaúčtovať nijakým iným spôsobom, než je určené v príslušnom programe.
Minimálne u záväzkov, nákupoch v hotovosti, výpisoch a rôznych interných dokladov konkrétne účtovanie a teda ani predkontácia podľa mňa v žiadnom prípade z programového vybavenia vyplývať nemôže (potom by asi nebolo treba žiadnych účtovníkov :) ;) ) a musí sa preto k účtovnému dokladu vhodnou formou pripojiť..
Ináč, aj podľa mňa je to zbytočná byrokracia naviac. Keďže je však to znenie zákona v tomto prípade (aspoň podľa môjho názoru) úplne jednoznačné, aj keď s nechuťou, ale tie lístočky s predkontáciou poctivo lepím...
Marcela16
11.01.08,00:04
Ja momentálne tlačím predkontačné lístky z programu... je to časovo dosť náročné - vytlačiť, rozstrihať, popodpisovať, zospinkovať s faktúrou... Preto uvažujem o tom, že by som si dala urobiť pečiatku. Mohol by mi niekto poslať nejaký vzor, čo by daná pečiatka mala obsahovať? A teda aj či daná pečiatka je nejaká všeobecná, t. j. či sa dá použiť pre viaceré firmy, a pre došlé aj odoslané faktúry? Ďakujem za odpoveď a nejaký ten vzor.
liba2
11.01.08,00:37
ja používam veľmi jednoduchú pečiatku práve preto, aby sa hodila na väčšinu dokladov aj pre rôznych klientov. Keď je treba viac zápisov, odtlačim ju tesne pod seba 2x. Na koniec dám dátum a podpis. Nepoužívam ju len na zaúčtovanie miezd.