Blonde
17.05.07,21:04
Dobrý deň,
poprosím skúsenejších o radu:
Začal som podnikať od 1.5.07 a ešte pred začatím podnikania som výhodne nakúpil tovar, ktorý chcem zaradiť do podnikania.
Môžem to spraviť tak, že ho dám na sklad - vystavím skladové karty, spravím k nim príjem s nákupnou a predajnou cenou. Doklad o nadobudnutí ( FA ) tovaru mám, úhradu som spravil z osobného účtu ešte v 02/07.
Ďakujem za odpovede
tinaM
17.05.07,22:57
Podľa § 4 ods.4 ZDP výdavky vynaložené na zásoby a iné výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaň.obdobím,v ktorom začal túto činnosť vykonávať.

Teda, ak začne daňovník podnikať v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2007, do daňových výdavkov si môže zahrnúť výdavky vynaložené na začatie vykonávania činnosti, ktoré mu vznikli už v r. 2006.

Dňom 1.5.2007 vystavíš sklad.karty ako opisuješ. Na základe uhradenej fa. zaúčtuješ výdaj za tovar a priložíš tam výpis z osobného účtu ako dôkaz o úhrade.
Blonde
18.05.07,18:43
Ďakujem tinaM za rýchlu odpoveď. Nie je mi celkom jasné, ako si môžem náklady z osobného účtu zaúčtovať do výdaja za tovar? Učtujem v JU a som začiatočník, tak by som poprosil bližšie info. V PD to mám účtovať ako výdavok za tovar z pokladnice? Dakujem pekne za odpoveď a prajem všetkým pekný deň
tinaM
19.05.07,19:03
Ďakujem tinaM za rýchlu odpoveď. Nie je mi celkom jasné, ako si môžem náklady z osobného účtu zaúčtovať do výdaja za tovar? Učtujem v JU a som začiatočník, tak by som poprosil bližšie info. V PD to mám účtovať ako výdavok za tovar z pokladnice? Dakujem pekne za odpoveď a prajem všetkým pekný deň
Včera mi nešiel internet, tak preto odpovedám až teraz.

Dňom 1.5.2007 si dáš do pokladne vlastný vklad a potom zaúčtuješ výdavok z pokladne za nakúpený tovar.
No ten výpis z osobného účtu môžeš priložiť.
Marína
19.05.07,22:40
Osobne by som účtovala cez ID-VOZD, pretože k výdaju peňažných prostriedkov z pokladne k 1.5. nedošlo.
Blonde
20.05.07,17:07
Ďakujem za radu, pochopil som to a zaúčtoval presne ako píšeš. V alfe to bolo jednoduché.
Blonde
20.05.07,17:12
Ďakujem Marína, a keď som to spravil tak, ako písala tinaM je to správne? Myslím že áno, lebo učtovný prípad nastal dňom začiatku môjho podnikania, t.j. k 1.5., vtedy som vložil peniaze do pokladne a vyučtoval podľa § 4 ods.4 ZDP výdavky vynaložené na zásoby a iné výdavky spojené so začatím činnosti.
Mýlim sa? Začínam...
Marína
20.05.07,19:36
Môj názor, takéto účtovanie nie je správne, pretože finančné prostriedky reálne neubudli z pokladne (v pokladni nenastal žiaden pohyb), preto v uzávierkových operáciach sa zahrnú cez ID ako VOZD(samozrejme, ak nepresiahli sumu 50.000 Sk).
Aj účtovanie má svoju logiku. (Ne)ubudli fin.prostriedky z pokl? Neubudli.
Napr.
Vklad do pokl = 45000
Výdavok z pokladne(zriaď.výd) = 45000
Logicky vychádza zostatok v pokladni = 0
Ty však fyzicky budeš mať v pokladni zostatok = 45000
Ak budeš účtovať cez uzávierkové operácie cez ID:
výdavok v pokladni = 0
VOZD = 45000
Ak by si napr. mal v zriaďovacích výdavkoch zahrnutú aj platbu cez svoj osobný BU, tiež by si vložil fin.prostr. do pokladne a vydal z pokladne? Alebo z BU? Logicky by Ti nesedel zostatok ani v pokladni, ani v banke.
Ak si klikneš tu http://www.porada.sk/t47594-naklady-na-zriadenie-zivnosti.html?highlight=zria%EFovacie
zistíš, že Zitka a Renka majú ten istý názor.
tinaM
20.05.07,21:09
Dňom 1.5.2007 si dáš do pokladne vlastný vklad a potom zaúčtuješ výdavok z pokladne za nakúpený tovar.
No ten výpis z osobného účtu môžeš priložiť.
Považujem za správne účtovanie uvedené v príspevku od Maríny, no tento postup účtovania ako som uviedla ja, je opísaný v časopise JÚPP špeciál r.2006 /Jednoduché účtovníctvo pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov/, ktorý vydal Poradca podnikateľa , spol.s.r.o..v r.2006.

Použila som tento spôsob účtovania a pri kontrole nebol žiaden problém.
Marína
20.05.07,21:46
Tinka, možno sa k nám so svojim názorom ešte niekto pridá.
Blonde
21.05.07,09:34
Ďakujem za váš záujem poradiť mi, ale mne sa zdajú oba názory správne a logické. Takže ešte raz.
Zakúpil som tovar z osobného účtu ( obstarávacia cena cca 100.000,- Sk) ešte pred začatím podnikania, teda pred 1.5.07, odkedy mám platnú živnosť. Istú časť (cca 10.000,- SK) som použil na osobnú spotrebu. Keďže som sa rozhodol podnikať (obchodovať) s týmto druhom tovaru, chcem zostatkovú hodnotu (cca 90.000,- SK) legálne zaradiť do účtovníctva (´čtujem v JU), nakoľko budem mať z jeho predaja zisk.
Mne vychádza, že podľa § 4 ods.4 ZDP výdavky vynaložené na zásoby a iné výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaň.obdobím,v ktorom začal túto činnosť vykonávať. Teda sú to výdavky vynaložené na zásoby... (100.000,- SK)...spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku? Podľa mňa áno. Mám od kúpy tovaru doklady (FA) a o zaplatení výpis z osobného účtu! Prečo nemôžem 1.5.07 vložiť do pokladne napr. 100.000,-SK a uvedenú sumu za úhradu tovaru riadne zaúčtovať - Výdavok tovar- výdavky odpočítateľné od dani z príjmu? Následne ho prijať na sklad v nákupnej hodnote = hodnota FA a s predajnou cenou so ziskom. Tým mám v pokladni 0.-SK a vo Výkaze o majetku a záväzkoch hodnotu tovaru (nap.:100.000,- Sk), teda majetok celkom 100.000,- Sk. Čo je na takomto postupe účtovania nesprávne?
A ešte otázka na Marínu (pr.10) - nerozumiem tomuto :
Môj názor, takéto účtovanie nie je správne, pretože finančné prostriedky reálne neubudli z pokladne (v pokladni nenastal žiaden pohyb), preto v uzávierkových operáciach sa zahrnú cez ID ako VOZD(samozrejme, ak nepresiahli sumu 50.000 Sk).
Ďakujem za objasnenie, viete, začínam podnikať, ale aj účtovať a chcem to mať všetko v poriadku.
Marína
21.05.07,12:27
Časť citátu:

.................
A ešte otázka na Marínu (pr.10) - nerozumiem tomuto :
Môj názor, takéto účtovanie nie je správne, pretože finančné prostriedky reálne neubudli z pokladne (v pokladni nenastal žiaden pohyb), preto v uzávierkových operáciach sa zahrnú cez ID ako VOZD(samozrejme, ak nepresiahli sumu 50.000 Sk).
Ďakujem za objasnenie, viete, začínam podnikať, ale aj účtovať a chcem to mať všetko v poriadku.
Skúsim ešte raz.
Tovar si nakúpil pred 1.5.,čiže finančné prostriedky si vydal pred týmto dátumom.
1.5. si začal podnikať a v účtovníctve si zaviedol a otvoril pokladňu v ktorej finančné prostriedky sa = 0
Napr. tiež 1.5. si vložil do tejto pokladne 100.000 Sk
Ak tovar bol nakúpený ešte pred začiatkom podnikania či už v hotovosti alebo cez BU znížil si hotovosť alebo stav na BU ešte pred 1.5.(stále hovorím o Tvojej peňaženke a osobnom účte).
1.5. vložíš tovar "do podnikania", t.z. zavedieš si evidenciu skladu - karty a tovar na sklad príjmeš.
Keďže Zák. o dani z príjmu Ti dovoľuje nákup tohto tovaru si uplatniť ako zdaniteľný výdavok, tak túto možnosť využiješ, lenže Ty si ho nenakúpil z finančných prostiedkov pokladne (100.000) ale ešte pred 1.5. Čiže ako to skombinovať aby si nákup tovaru mal v zdaniteľných výdavkoch a súčasne neovplyvnil stav pokladne(kde v skutočnosti pohyb nenastal)? Dá sa to urobiť len tak, že zaúčtuješ cez interný doklad výdaj za tovar a v peňažnom denníku sa to odzkadlí nasledovne:
výdaj z pokladne = 0
výdaj/tovar/ = 90.000
Tých 90.000 Ti ovplyvní daňový základ(zníži ho) ale Ti nezníži finančné prostiedky v pokladni, t. z. zostatok v pokladni = 100.000

ZoDP_§4_ods.4
(4) Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. U daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý pokračuje v činnosti8) poručiteľa, sa prihliadne aj na zásoby získané z dedičstva po poručiteľovi, ktorý mal príjmy podľa § 6, ak o tieto zásoby bol zvýšený základ dane poručiteľa podľa § 17 ods. 8.

Podškrtnuté znamená, že sa zahrnú do základu dane(znížia základ dane), neznamená to však automaticky zníženie finanč. prostriedkov v pokladni alebo na BU.

Pozri aj:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=460492&postcount=5 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=460492&postcount=5)
http://www.porada.sk/showpost.php?p=454992&postcount=10 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=454992&postcount=10)
http://www.porada.sk/showpost.php?p=454994&postcount=11 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=454994&postcount=11)
renča1
21.05.07,13:29
Teda sú to výdavky vynaložené na zásoby... (100.000,- SK)...spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku? Podľa mňa áno. Mám od kúpy tovaru doklady (FA) a o zaplatení výpis z osobného účtu! Prečo nemôžem 1.5.07 vložiť do pokladne napr. 100.000,-SK a uvedenú sumu za úhradu tovaru riadne zaúčtovať - Výdavok tovar- výdavky odpočítateľné od dani z príjmu? Následne ho prijať na sklad v nákupnej hodnote = hodnota FA a s predajnou cenou so ziskom. Tým mám v pokladni 0.-SK a vo Výkaze o majetku a záväzkoch hodnotu tovaru (nap.:100.000,- Sk), teda majetok celkom 100.000,- Sk. Čo je na takomto postupe účtovania nesprávne?Áno sú to výdavky vynaložené na zásoby, resp. výdavky nevyhnutne vynaložené so začatím činnosti. Zásoby sa nepovažujú za zriaďovacie výdavky.

Podľa môjho názoru najsprávnejšie účtovanie je ako opísala Marína. Prečo ? lebo kúpené zásoby pred vznikom živnosti sa nemôhli zrealizovať z pokladne, z pokladne, ktorá ešte v tom čase nebola a koniec koncov píšeš, že zásoby boli kúpené z osobného účtu... Aj keby sa jednalo o kúpu v hotovosti pred vznikom živnosti, tak najsprávnejší postup účtovania je, tak ako napísala Marína. Jedná sa o nepeňažnú operáciu..Táto nepeňažná operácia sa účtuje vždy cez uzavierkové operácie formou interného dokladu.
Blonde
21.05.07,14:27
Pre Marína a renča1 :ďakujem pekne ešte raz. Konečne som to pochopil. Jasne, že tak ako píše Marína je to správne a jednoznačné. Predsa nemôžem platiť za tovar z pokladne, ktorá v čase dodania tovaru ešte neexistovala, teda nemohli tam byť ani žiadne financie na úhradu uvedeného tovaru! S tým ID je to super riešenie, opravil som to. V Alfe to bolo celkom jednoduché. Dievčatá, ste super, ďakujem moooooooooc!!!!!
Marína
21.05.07,15:14
............... Dievčatá, ste super, ďakujem moooooooooc!!!!!
My tiež. :)
Isabel
09.04.08,21:02
Ahojte, vraciam sa ešte po dlhej dobe k tejto téme. Ako je to s kúpou výrobkov (tovaru) počas podnikania? Som SZČO a čo ak kúpim niečo na faktúru ale táto mi bude vystavená ako fyzickej osobe a nie ako SZČO(iba na moje meno a priezvisko nie úplný názov živnosti, bez IČO)? Môžem takýto tovar zaradiť? Úhradu tejto faktúry vykonám tiež z osobného účtu ale chcela by som si to dať ako VOZD. Je to vporiadku?
Logicky by som povedala že áno. Mám živnosť na maloobchod a teoreticky zjednodušene povedané môžem ísť do hornbachu, kúpiť nejaké drevo, zaevidovať na sklad a predať ho so ziskom drahšie. Vtedy by som mala ako doklad o nákupe iba blok z registračky a tam tiež nie je moje IČO...
Isabel
14.04.08,20:10
Posúvam, nikto nevie poradiť?