saskia9
18.05.07,06:35
Krásne dobré ráno všetkým ranostajom, vie mi niekto poradiť aký môže byť postih keď niekto odvedie vyššiu DPH ako by skutočne mal, ide o mesačného platcu. Ďakujem.:cool:
bepo
18.05.07,06:58
Ako odvedie vyššiu dph ako mal? Napr odovzdá priznanie na 100tis a odvedie 102tis? Za to nie je postih,požiada o zápočet na najbližšiu daňovú povinnosť pokiaľ nemá iné záväzky voči DU.
JAJA11
18.05.07,07:21
Krásne dobré ráno všetkým ranostajom, vie mi niekto poradiť aký môže byť postih keď niekto odvedie vyššiu DPH ako by skutočne mal, ide o mesačného platcu. Ďakujem.:cool:

Je spravené zle priznanie a preto odviedol viac ako mal? Aj vtedy to nie je problém, len treba spraviť dodatočné priznanie a požiadať o vrátenie preplatku, alebo o započítanie s nasledujúcou platbou. Penále a pokuty v takomto prípade nie sú. :rolleyes: