popleta
18.05.07,16:40
Ahojte. Chcem sa opýtať ako je to s DPH-čkou pri prerušení živnosti (som platca DPH-1/4roč.). Tá sa prerušuje tiež, alebo budem robiť 1/4ročné nulové DP. a ako je to s odpismi, a preddavkami na daň z príjmov-musím ich platiť,alebo sa tiež pozastavia. Pekne prosím o radu !
betka
18.05.07,18:44
Prikladám podobnú tému, Popleta, bude to i Váš prípad, je to tu pekne povysvetlovane:;)

http://wwww.porada.sk/showthread.php?t=8586&highlight=preru%B9enie+%BEivnosti+DPH
betka
18.05.07,19:03
Preddavky na daň:
(8) Ak daňovník prestal vykonávať činnosť alebo poberať zdaniteľné príjmy, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností; tieto skutočnosti oznámi daňovník správcovi dane.129)

Odpisy:
V zmysle § 22 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.